פלילי

תקיפת שוטרים

תקיפת שוטרים

מה משמעות של עבירת תקיפת שוטרים?

לא פעם, מסיבה זו או אחרת, אזרחים נגררים לעימותים עם שוטרים שמבצעים את תפקידם, במקרה הטוב זה יגמר בשלום במקרה אחר זה עלול להסתיים בעבירה של הפרעת שוטר ו/או תקיפת שוטר (סע' 273 לחוק העונשין). ההבדל בין עבירת התקיפה הרגילה לבין עבירת תקיפת שוטר שנחשבת לעבירה פלילית חמורה יותר היא בשל כך שפוגעת בערך של שמירת הסדר הציבורי ושלטון החוק, עפ"י הפסיקה מדובר בהפרה בוטה וחמורה של הסדר הציבורי ואף פגיעה ישירה במדינה ובמוסדותיה הציבוריים בנציגי הריבון ובגורמי האכיפה שהנם אבן יסוד במדינה דמוקרטית ששלטון החוק הוא נר לרגליה.

מה הענישה על תקיפת שוטרים?

מבצע העבירה צפוי לעונש מינימום של מאסר לחודש ימים עד שלוש שנים, וכאשר העבירה מתבצעת בנסיבות מחמירות (סע' 274 לחוק העונשין) העונש הצפוי הוא עד חמש שנות מאסר. חשוב לציין, כי יסודות העבירה כמעט וזהות לעבירת התקיפה הרגילה (סע' 379 לחוק העונשין). קרי, מקרה שבו אדם מכה, נוגע, דוחף או מפעיל כוח בכל דרך אחרת, בין אם במישרין או עקיפין ובין אם ללא הסכמה או הסכמה שהושגה בתרמית, רק במקרה דנא, האלימות מופנית כלפי בעל תפקיד שהוא שוטר ובתפקיד. מתי שוטר נחשב בתפקיד? שוטר הוא שוטר 24/7 כלומר, גם אם סיים את משמרתו והיה בדרכו לביתו ונקלע לאירוע, די בכך שהזדהה בפני התוקף כשוטר והתקיפה כנגדו המשיכה יש בכך להאשימו בעבירה תקיפת שוטר, לעומת תקיפה סתם שהנה פחותה יותר בחומרתה, לכן יש חשיבות קרדינלית לנסיבות התקיפה.

מה זה תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות?

כאמור, ניתן להאשים אדם בעבירה של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, הנסיבות כוללות, בין היתר, כוונה בזדון להכשיל את השוטר או עוזרו בתפקידו, או למנוע או להפריע לו מלמלא אותו, תקיפה בנשק חם או קר ותקיפה של יותר משני אנשים.

מה זה הפרעה לשוטר?

בהפרעה לשוטר התמונה שונה במקצת ואינה כוללת בתוכה אלמנט של תקיפה, אלא אדם העושה מעשה בכוונה להפריע לשוטר או להכשילו בכך, או להפריע לאדם אחר או להכשילו מלעזור לשוטר, צפוי למאסר עד שלוש שנים ולא פחות משבועיים. אדם המיידה אבן או חפץ אחר לעבר שוטר או לעבר רכב משטרתי, במטרה להפריע לשוטר כשהוא ממלא את תפקידו כחוק או להכשילו בכך צפוי לחמש שנות מאסר.

אך אל תטעו, במקרים מסוימים התמונה שונה מהתמונה אותה המשטרה מציגה, במנקרים רבים עולה כי דווקא השוטר הוא זה שפעל בניגוד לחוק ולסמכויותיו. כלומר, הפעיל את סמכותו וכח שלא לצורך ולא עפ"י דין כלפי אזרח תמים. רק עו"ד פלילי המכיר ומנוסה בעבודת המשטרה ובנהליה יוכל לדעת מהן הטעויות שנעשו ואם הפעלת הכח כנגדך היו בהתאם להוראות החוק ולנהלי המשטרה אם לאו. 

סיפורי הצלחה

סגירת תיק

סגירת תיק

סגירת תיק

בקשת מעצר התוצאה – שחרור!

חזרה מכתב אישום

חזרה מאישום

נסגר בהסד מותנה

שחרור

שחרור סחר בסמים

שחרור בהצהרת תובע

שחרור במחוזי סחר בסמים

צו הטרדה מאיימת צו הגנה

המשטרה ביקשה 3 ימים ביהמ"ש שיחרר

אלב"מ שחרור

תיק סמים

סמים – הסדר מקל תנאי + קנס + התחייבות

תיק פשע חמור

שחרור תושבת שטחים ממעצר תום הליכים לחלופת מעצר

שחרור מעצר

המשטרה ביקשה 6 ימים!! במעצר התוצאה – שחרור!

בקשת מעצר ל- 3 ימים

התוצאה – שחרור!

שחרור בהצהרת תובע

רישום פלילי נמחק – חנינה

אישור סגירת תיק

בקשת מעצר ל4 ימים התוצאה שחרור

תיק אלימות במשפחה

המשטרה ביקשה 4 ימי מעצר ההחלטה – שחרור!

שחרור ממעצר – תיק תקיפה חמור

שחרור ממעצר

שחרור בבקשת מעצר ל-6 ימים

החלטת שחרור בבקשת המשטרה למעצר 3 ימים

שוטר דורש חיפוש על גוף

מאמרים בנושא: תקיפת שוטרים

הלבנת הון
עתירות אסירים