נזיקין וביטוח

תביעות נזיקין

תביעות נזיקין

דיני נזיקין הינם חלק מהמשפט האזרחי בישראל, הם עוסקים בכל הנוגע לפיצויים כספיים בגין נזקים שנגרמו לאדם או רכוש. נזקים אלו עלולים להתרחש במצבים שונים כמו תאונות, מעשה רשלנות שנגרמו כתוצאה ממעשיו של אדם אחר, תקיפה, אמירות פוגעניות של לשון הרע וכו׳.

בין התביעות הנפוצות ביותר בתחום הנזיקין, נמצאות  התביעות בגין תאונות דרכים, תאונות עבודה, תביעות רכוש ותביעות של רשלנות רפואית.

אחת השאלות העיקריות שנפגעים שואלים הינה "מה סכום הפיצוי שמגיע לי עבור הפציעה״?

גובה הפיצוי מורכב ממספר ראשי נזק (סוג הנזק) שסכומם משתנה בהתאם לנתוני התביעה ולנתוני הנפגע. 

את הנזקים נהוג לחלק ל-2 סוגים:

נזק מיוחד – נזק ממוני שהתגבש ממועד קרות הנזק ועד למועד הגשת כתב התביעה והינו נזק שניתן לחשב ולגבות בראיות ממשיות 

נזק לעבר – אובדן השתכרות, הוצאות רפואיות ונסיעות, עזרת הזולת, כאב וסבל ואבדן הנאת החיים.

נזק כללי  נזק המתייחס לנזקים ממוניים עתידיים, וכן כל נזק לא ממוני מהם צפוי הניזוק לסבול בעתיד בעקבות הנזק הנגרם החל מיום הגשת התביעה ואילך, אלה יחושבו על פי נתוני הנפגע (גיל, נכות רפואית ותפקודית, גובה שכרו).

סיפורי הצלחה

רשלנות מקצועית

בעל מקצוע התרשל וישלם ללקוח סכום של 270,000 ש"ח!!!

החליקה בחנות וקיבלה פיצוי 15,000 שקל

מאמרים בנושא: תביעות נזיקין

חוק הפיצויים לנפגעי ת"ד