נזיקין וביטוח

תביעה נגד העירייה

תביעה נגד העירייה – נפילה בשטח ציבורי

כל עירייה אחראית לשטח הציבורי בתחומה ועל אף חובתה לאתר ולתקן כל פגע, ישנם מצבים בו ברחבי העיר לעיתים נותרים מפגעים רבים אשר עלולים לסכן את התושבים או המבקרים בעיר.

המקור לחובה זה הינו סעיף 235 לפקודת העיריות המגדיר את סמכויות העירייה בנוגע לרחובות.

שם נקבע בתתי הסעיף בין היתר כי העירייה "תדאג לתיקונו, ניקויו, תאורתו וניקוזו של רחוב שאינו רכוש פרטי" " תמנע ותסיר מכשולים והסגת גבול ברחוב" "תנקוט אמצעי זהירות נאותים נגד תאונות בשעת בנייתם או תיקונם של רחובות, ביבים או תעלות".

מפגעים אלו כוללים בין היתר הפרשי גובה באבני המדרכה, אבן דרך בולטת או חסרה, מכסה ביוב שלא במקומו, ספסל תקול, העדר מעקה במקום נצרך, תאורה לא מספקת בלילה, פציעה במהלך משחק במגרש משחקים, החלקה עקב דריכה בשלולית ועוד.

 

חובות העירייה:

בנוגע למפגעים אלו, מוטלת חובה על הרשות המקומית להציב אמצעי זהירות (כגון שלטי אזהרה וגדרות) ולתקן את המפגע. לרוב זה לא המצב ולכן נוכל לתבוע את הרשות המקומית על הנזק שנגרם לנו, ובאם יוכח שהרשות לא עשתה זאת והתרשלה, יתכן וקיימת לכם עילה לתביעה.

אחריות זו מוטלת גם על שטח ציבורי בבעלות פרטית כגון קניון וכו׳.

מיד לאחר הפגיעה, מומלץ ללכת ולצלם את מקום התאונה עם המפגע העירוני מכל הכיוונים ומכל הזוויות כדי לשמר את הראיות, וכן לקחת נתונים של עדי ראייה שהיו נוכחים במקום, אם צריך להתקשר איתם. אם אין לנפגע עקב רשלנות רשות ציבורית עדים, רצוי להתפנות לגורם רפואי מיד ככל שניתן, ליידע ולספר כמעט בזמן אמת, את כל פרטי התאונה. יש לדאוג לקבלת טיפול רפואי וגם לספר לגורם רפואי מה היו פרטי התאונה במקום הציבורי. תיעוד זה גם הוא חשוב. אם אין לנפגע עבר רפואי קודם, יקשה על העירייה והמועצה האזורית ועל חברת הביטוח שלהם לטפול את הנזק שנגרם, על בעיות העבר שלו, וגם זה עשוי להקל עליו לקבל את הפיצוי בגין רשלנות של רשות ציבורית.

 

שטח ציבורי באחריות גורם פרטי:

באם הנפילה התרחשה בשטח ציבורי ששייך לגורמים אחרים או נוספים מלבד הרשות המקומית (כגון סופר מרקט, קניון, גן ציבורי, בריכה וכו׳) עליכם לדווח על הנפילה לגורמים אלו. עליכם יהיה להוכיח שהגורם האחראי על השטח הציבורי התרשל בתפקידו ולא תחזק אותו כראוי. כך למשל, אם החלקתם בסופר מרקט בעת שטיפת הרצפות, בעוד שבמקום לא היו שלטי אזהרה על רצפה חלקה.

דוגמאות למקרים בהם האחריות היא על הרשות המקומית או העסק בו נפלתם:

בור במדרכה או בכביש, מפגע באספלט, בנייה צרה שלא על פי התקן, אבן משתלבת הבולטת מעל השאר, מדרכה רעועה, החלקה על רצפה רטובה, נפילה עקב מפגע במדרגות, חתכים ופציעות ממתקנים השייכים לרשויות מקומיות.

סיפורי הצלחה

רשלנות מקצועית

בעל מקצוע התרשל וישלם ללקוח סכום של 270,000 ש"ח!!!

החליקה בחנות וקיבלה פיצוי 15,000 שקל

מאמרים בנושא: תביעה נגד העירייה

חוק הפיצויים לנפגעי ת"ד