פלילי

פיצויי על מאסר

פיצויי על מאסר

לעיתים, במסגרת הליך פלילי המנוהל כנגד חשוד או נאשם, נעשות טעויות מצד רשויות האכיפה; המשטרה והפרקליטות. טעויות אלו עלולות להיות הרות גורל בשל השלכותיו הקשות ופגיעתו ההרסנית בחירותו של אדם, במצבו הכלכלי, נפשי ולפגיעה הקשה בשמו הטוב. לשם כך, קיימת אפשרות במסגרת ההליך הפלילי או המעצר, להטיל על המדינה חיוב לשאת בפיצויים לטובת נאשם או חשוד, כאשר במקרים מסוימים התברר בדיעבד כי אותו אדם נעצר או נאשם ללא הצדקה.

באילו מן המקרים בהליך הפלילי ניתן לקבל פיצוי?

מה כולל הפיצוי?

 מה הן הוראות החוק?

 משרדו של עו"ד מוטי רגב סוקר את הסוגייה והאפשרויות השונות הקיימות בחוק במאמר שלפניכם.

פיצוי חשוד בגין מעצר לא חוקי

החוק מאפשר לרשות האכיפה לעצור חשוד בעבירה פלילית שהוגש נגדו כתב אישום עד לתום ההליכים. לדאבון הלב,  אירעו מקרים רבים שאנשים נעצרו לתקופת זמן ארוכה כאשר בסופה התברר שהחשוד כלל לא היה מעורב בעבירות הפליליות המיוחסות לו.

הפיצוי מעוגן בהוראות סעיף 38 לחוק סדר הדין הפלילי ("סמכויות אכיפה ומעצרים"), התשנ"ו-1996, הקובע כי בנסיבות ומקרים מסוימים, בית המשפט שדן בהליך המעצר של חשוד ששוחרר רשאי לפסוק פיצויים בגין הימים בהם שהה במעצר. בנסיבות אלו, על בית המשפט להגיע לידי מסקנה שלא היה יסוד מלכתחילה לעצור את החשוד או לחלופין להגיע לידי מסקנה כי ישנם נסיבות אחרות המצדיקות מתן פיצוי לנאשם. ברוב המקרים נעשה שימוש באפשרות השנייה, מפני שברוב המעצרים ישנן ראיות לכאורה המצדיקות מעצרו של אדם לצרכי חקירה אך לא יהיה זה ראוי להותיר אדם במעצר ממושך ללא פיצוי כלל.

סעיף 38 לחוק סדר הדין הפלילי, קובע בנוסף לעיל, מנגנון לפיצוי אדם שנעצר בשל תלונות סרק/שווא המטיל על המתלונן את החיוב לפיצויים שישולמו על ידו לחשוד שנעצר. זאת בכפוף לשמיעת עמדתו בבית המשפט.

לצורך קבלת הפיצויים בהתאם לסעיף 38 לחוק, יהיה על הנאשם לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת פיצויי ברגע הינתן החלטת השחרור בעניינו. ניתן גם להגיש בקשה בכתב לשופט שדן בתיק המעצר. ניתן לערער על ההחלטה שתתקבל לארכעה גבוהה יותר ככל ולא התקבלה.

פיצוי נאשם בגין זיכוי בתיק פלילי

בנוסף להליכי מעצר, ייתכנו מצבים בהם קיים צורך לפצות אדם שזוכה על ידי בית המשפט מאשמה פלילית במסגרת תיק פלילי שנוהל נגדו על לא עוול בכפו.                                            

-סעיף 80 לחוק העונשין, התשל"ז- 1977, קובע כי במידה ולא היה יסוד לאשמת הנאשם, או בקיומן של נסיבות אחרות המצדיקות זאת, רשאי בית המשפט להטיל חיוב לפיצויים על המדינה לטובת הנאשם. הפיצוי יכול לכלול גם את הוצאות הגנתו ששילם מכיסו. כאשר מבוקש לקבל פיצויים בשלב המשפט, יש לבקש זאת עם מתן הכרעת הדין המורה על זיכויו של הנאשם.

יודגש

 פיצויים בהליך הפלילי אינם מותנים בסיבת הזיכוי, כך שגם אם בית משפט זיכה נאשם מחמת הספק, עדיין עומדת לזכותו של הזכאי האפשרות לבקש פיצויים.

לסיכום

ניהול תיק פלילי לרבות הליכי מעצר ומאסר מחייבים הבנה יסודית וניסיון רב. משרדו של עו"ד מוטי רגב בעל הבנה יסודית ומעמיקה בכל תחומי המשפט הפלילי ובעל ניסיון עשיר בקבלת פיצויים ללקוחותיו במסגרת הליכי המעצר ו/או המשפט.                                                                                                                                                                                          כותב המאמר הינו עו"ד פלילי, חבר בלשכת עו"ד ונמנה בעברו כקצין חקירות בכוחות המשטרה והביטחון.

סיפורי הצלחה

סגירת תיק

סגירת תיק

סגירת תיק

בקשת מעצר התוצאה – שחרור!

חזרה מכתב אישום

חזרה מאישום

נסגר בהסד מותנה

שחרור

שחרור סחר בסמים

שחרור בהצהרת תובע

שחרור במחוזי סחר בסמים

צו הטרדה מאיימת צו הגנה

המשטרה ביקשה 3 ימים ביהמ"ש שיחרר

אלב"מ שחרור

תיק סמים

סמים – הסדר מקל תנאי + קנס + התחייבות

תיק פשע חמור

שחרור תושבת שטחים ממעצר תום הליכים לחלופת מעצר

שחרור מעצר

המשטרה ביקשה 6 ימים!! במעצר התוצאה – שחרור!

בקשת מעצר ל- 3 ימים

התוצאה – שחרור!

שחרור בהצהרת תובע

רישום פלילי נמחק – חנינה

אישור סגירת תיק

בקשת מעצר ל4 ימים התוצאה שחרור

תיק אלימות במשפחה

המשטרה ביקשה 4 ימי מעצר ההחלטה – שחרור!

שחרור ממעצר – תיק תקיפה חמור

שחרור ממעצר

שחרור בבקשת מעצר ל-6 ימים

החלטת שחרור בבקשת המשטרה למעצר 3 ימים

שוטר דורש חיפוש על גוף

מאמרים בנושא: פיצויי על מאסר

הלבנת הון
עתירות אסירים