מקרקעין

פינוי מושכר

פינוי מושכר

שוכרים שמפסיקים לשלם, מסרבים להתפנות בתום חוזה, או פשוט מפרים את חוזה השכירות הפכו מזמן למכת מדינה! כיום, קיים הליך מהיר במיוחד ואפקטיבי לפינוי הדייר הסרבן והשבת הכספים שנגזלו מכם!

בעלי נכסים רבים, בדיוק כמוך, נתקלים בשוכר בעייתי שמחליט כי הוא פשוט לא משלם את דמי השכירות במועד או לא משלם בכלל. יכול להיות שהשוכר שילם לך רק חלק מדמי השכירות או אולי הבטיח לך שוב ושוב שישלם ובינתיים החודשים עוברים והנזק שלך גדל. יכול להיות שהשוכר מסרב לפנות את דירתך בסיום תקופת השכירות ואומר לך "מהדירה לא תוציאו אותי גם עם משטרה…".ההרגשה שהשוכר מהתל בך והאילוץ לרדוף אחר השוכר ואחר דמי השכירות המגיעים לך מכעיסה ומייאשת. ודאי שמדובר בתחושה מתסכלת ובחוסר ודאות מבחינתך – אותו שוכר שמחזיק שלא כדין בדירה שלך, שבבעלותך, נוהג בה כאילו הייתה שלו.

שאלות ותשובות בנושא: פינוי מושכר

תביעה לפינוי מושכר היא תביעה המוגשת לבית המשפט השלום לצורך פינוי מושכר מדייר סרבן אשר מסרב לפנות את הנכס או מסרב לעמוד באחת מהוראות חוזה השכירות. תביעה לפינוי מושכר תוגש על ידי בעל הנכס גם לפינוי שוכר שלא משלם שכירות ואף מסרב לפנות את המושכר ביוזמתו. תביעה  לפינוי מושכר בהליך מהיר תוגש לבית המשפט השלום ובמסגרתה ניתן יהיה לתבוע אך ורק את פינוי המושכר ללא רכיבי תביעה נוספים.

תביעה לפינוי מושכר תוגש כאשר הגיע מועד סיום חוזה שכר הדירה אך הדייר מסרב לפנות את הנכס ולעזוב אותו. כמו כן, תביעה לפינוי מושכר תוגש גם במקרה בו השוכר הפר הפרה יסודית של אחת מהוראות יסוד של חוזה השכירות כגון אי תשלום מיסים עירוניים או הסב נזק לרכוש הנמצא בבית. כמו כן ככל והדייר הסב נזקים כספים למושכר, לא ניתן לתבוע אותו בגין נזקים אלו במסגרת הליך פינוי מושכר מהיר אלא יש צורך בהגשת תביעה כספית נפרדת ועצמאית.

מומלץ בטרם תוגש התביעה לשלוח מכתב התראה לדייר הסרבן כי אם לא יפנה את הנכס יפתחו נגדו הליכים משפטיים. מכתב זה ישמש מאוחר יותר את התובע כראיה לכך שעשה כל שביכולתו להביא לפינוי הנכס. תביעה לפינוי מושכר תוגש לבית משפט השלום באזור מושבו נמצא הנכס נשוא התביעה. כתב הגנה יוגש בתוך 30 ימים ממועד קבלת כתב התביעה לידי החייב ודיון בתביעה יערך בתוך 30 ימים ממועד הגשת כתב ההגנה

נכון לשנת 2022 שיעור האגרה אשר יש לשלם עם פתיחת התיק הינה 669 ₪. אגרה זו קצובה מראש ללא קשר לשווי הנכס בגינו מוגשת התביעה. יש לשים לב כי ניתן לתבוע את הדייר הסרבן בגין תשלום אגרה זו כמו גם כספים שהוצאו בגין ייצוג ע"י עורך דין והוצאות כספיות אחרות שנגרמו כתוצאה מהגשת התביעה.

על מנת שניתן יהיה לצמצם את הסיכון בהשכרת הנכס לדייר סרבן ובעייתי, יש לוודא כי לשוכר חשבון בנק פעיל אשר אינו מוגבל וכן ביכולתו למשוך שיקים מהחשבון. יש לוודא כי השוכר עובד במקום עבודה מסודר וברשותו תלושי שכר להצגה. ניתן אף לבקש מהשוכר להמציא ערבים שיחתמו על שטר ערבות נלווה לחוזה לצורך מילוי התחייבותו במסגרת חוזה השכירות.

פינוי דייר מתבצע בשלושה שלבים, וכל שלב תלוי בשלב הקודם לו, תחילה ישלח המשכיר לדייר הסרבן מכתב דרישה לפינוי המושכר, והיה ולא פינה הדייר את המושכר, יגיש המשכיר תביעה לפינוי מושכר בדיון מהיר, ניתן פסק דין וגם כעת לא פינה הדייר הסרבן את המושכר, יפעל המשכיר לפתוח לדייר תיק הוצאה לפועל עד לפינוי הדייר מהדירה וקבלת החזקה בה לידי המשכיר.

קיימות מספר דרכים אפשריות לוודא כי השוכר הפוטנציאלי אינו בעל פרופיל בעייתי. כך למשל, ניתן לבדוק את פרטיו של השוכר במערכת BDI ובכך לוודא כי חשבון הבנק שלו אינו מוגבל או היה בפשיטת רגל. ניתן לחפש בגוגל מידע אודות השוכר כגון האם הוגשו נגדו תביעות בעבר וכו'. יש לוודא אף כי השוכר עובד במקום עבודה מסודר וברשותו הכנסה כספית חודשית קבוע מומלץ להתייעץ עם עו״ד בביצוע הבדיקות.

פינוי דייר סרבן עלול להתארך ככל ולא ניתן לאתר את הדייר או במקרה בו קיים חוסר שיתוף פעולה מובהק מצדו. ככל וההליך המשפטי מתנהל בהתאם ללוחות הזמנים ללא עיכובים משמעותיים, ניתן לפנות דייר סרבן בתוך 60-90 ימים ממועד הגשת כתב התביעה. מסיבה זו, מומלץ לא להתמהמה ומיד כאשר נוצרת בעיה של דייר סרבן לפתוח בהליכי פינוי מושכר.

ככל והדייר הסרבן יסרב לכבד את הוראות פסק הדין ולעזוב את הנכס יש לפנות ללשכת הוצאה לפועל לצורך ביצוע פסק הדין ואכיפתו. ניתן לפנות ללשכת הוצאה לפועל רק לאחר שחלף מועד פינוי המושכר כפי שנקבע בפסק הדין ובמידה ופסק הדין לא נקב במועד לפינוי הנכס, ניתן לפנות ללשכת הוצל"פ לאחר שחלפו 15 ימים ממועד מתן פסק הדין.

סירב הדייר לעמוד בהוראות פסק הדין לפינוי המושכר ולעזוב את הנכס ניתן להגיש נגדו בקשה לאכיפת פסק דין בהוצל"פ. לבקשה לאכיפת פסק הדין יש לצרף העתק מפסק הדין וכן את פרטי הדייר לרבות כתובת הנכס. בהתאם להוראות סעיף 7 לחוק הוצל"פ, מנהל הוצל"פ ימציא לדייר הודעת אזהרה כי עליו לבצע את פסק הדין תוך 50 ימים ממועד קבלת האזהרה. רשם הוצל"פ רשאי לקבוע מועד אחר ובלבד שלא יפחת מ-10 ימים כאשר מדובר בדירת מגורים. היה והדייר לא יציית להודעת האזהרה, ניתן יהיה לפתוח בהליכי פינוי הנכס.

סיפורי הצלחה

צו הריסה בוטל

מאמרים בנושא: פינוי מושכר

פיצול דירות