הוצאה לפועל

עיכוב יציאה מהארץ

צו עיכוב יציאה מהארץ

צו עיכוב יציאה מהארץ ניתן על ידי ערכאות משפטיות כמו בית משפט בהליך חדלות פירעון או הוצאה לפועל, והוא נועד למנוע מאדם לצאת את גבולות מדינת ישראל למדינות אחרות, ובכך להימלט מתשלום חובו.

ביטול הצו:

על מנת לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ או הגבלת יציאה מהארץ צריך להגיש בקשה מפורטת בטופס ביטול/עיכוב הליכים ולפרט את הנסיבות שבגללם מבוקש לאפשר יציאה מהארץ. בבקשה יש לפרט  מהו יעד הנסיעה, מטרת הנסיעה ותקופת השהות בחו"ל. כן יש לפרט עלויות הטיסה והשהות בחו"ל ומי מממנם. יש לצרף לבקשה תצהיר לאימות העובדות.

על מנת לבטל את הצו יש לצרף ערבות, ולכן בבקשה יש לפרט מהי הערבות ליציאה, כגון ערבות בנקאית או ערבים.

ביטול עיכוב יציאה מהארץ תוך 24 שעות:

ביטול צו יציאה מהארץ תוך 24 שעות ינתן במקרים דחופים, בהינתן תנאי הסף הבאים:

  1. הבקשה הוגשה בסמיכות למועד המבוקש ליציאה מהארץ, בטווח של 24 שעות ממועד היציאה מהארץ, לא כולל חגים ושבתות.
  2. אי קבלת הבקשה ודחיית המועד להגשתה לימי ושעות הפעילות המקובלים, עלולות להשפיע על המבקש באופן מיידי ובלתי הפיך.

אלו מקרים מוגדרים דחופים:

  • יציאה לחו"ל לטובת פרוצדורה רפואית.
  • יציאה לחו"ל לטובת פרוצדורה רפואית של בן משפחה בדרגת קרבה ראשונה (הורה, אח, בן זוג), המחייב ליווי מצד החייב.
  • יציאה לחו"ל לצורך השתתפות בלוויה של בן משפחה מדרגת קרבה ראשונה, אשר מתקיימת בתוך 24 עד 48 שעות.
  • יציאה מהארץ לטובת השתתפות בדיון משפטי בחו"ל המחייב בדחיפות את נוכחות החייב – בהינתן ודרישת נוכחותו התקבלה מטעמו של בית המשפט בהחלטה שניתנה או נמסרה בטווח של היממה האחרונה.
  • יציאה מגבולות הארץ לשם פעילות מבצעית בשירות המדינה ומוסדותיה הלאומיים.
  • יציאה של חייל בודד מהארץ לשם ביקור משפחתי בחו"ל.

סיפורי הצלחה

ביטול עיקול

ביטול עיקולים

מאמרים בנושא: עיכוב יציאה מהארץ

אין עדיין מאמרים בנושא עיכוב יציאה מהארץ, בקרוב...