מקרקעין

עבירות תכנון ובניה

עבירות תכנון ובניה

עבירות תכנון ובנייה, כוללות שימוש שנעשה במקרקעין בניגוד להוראות החוק, ללא היתר, או בניגוד לתנאי ההיתר לרבות: ביצוע בלא היתר של עבודה או שימוש בקרקע, ביצוע או שימוש בסטייה מהיתר או תוכנית, שימוש חורג ובניה על קרקע חקלאית וכו׳.

החוק יכול להטיל את האחריות לעבירה הן על בעל הנכס, בעל ההיתר לשימוש בו, או המשתמש בו בפועל, והן על בעלי מקצוע כקבלן, אדריכל, מהנדס ועוד, המתכננים או מבצעים בנכס שינויים.

עבירות תכנון ובניה יכולות להיות למשל, עבירות של בניה ללא היתר כדין או תוך סטייה ממנו ו/או מהתוכניות. עבירות אלה נאכפות ומוגדרות כעבירות פליליות של ממש, העלולות להביא לכך שתעמוד בגינן לדין פלילי בבית המשפט, לשלם קנסות גבוהים לוועדות לתכנון ובניה, לצד הרשעתם בדין ורישומם במרשם הפלילי. לכן, כדאי להכיר את מקצת ממושגי היסוד בדיני התכנון והבניה

עבירות תכנון ובנייה מוגדרות כעבירות אחריות קפידה, דבר שמקל על הרשויות להגיש כתבי אישום ולהרשיע בגינן. לאישום חשופים בעל הנכס, בעל הקרקע, הקבלן ועוד.

שאלות ותשובות בנושא: עבירות תכנון ובניה

חוק התכנון והבניה מתייחס לשתי עבירות מרכזיות. הראשונה – עבירת עבודה אסורה והשנייה – שימוש אסור. שתיהן עבירות שמתחברות ומשלימות זו את זו.


עבודה אסורה הלכה למעשה, היא עבירה שאדם בונה במקרקעין בניגוד להיתר הבניה שניתן לו או סטיה מהיתר או ללא היתר כלל.

עבירת שימוש אסור – היא למעשה השימוש באותה עבודה אסורה. ההבדלים המשמעותיים ביניהם טמונים בעובדה שעבירת עבודה אסורה היא עבירת מתיישנת עם השנים, כלומר, בתוך חמש שנים היא תתיישן, ואילו עבודת שימוש אסור היא עבירה מתחדשת, כשבכל יום שבו נעשה שימוש העבירה תימשך, עד שהשימוש יפסק.

בוודאי. עבירת תכנון ובניה היא עבירה פלילית לכל דבר ועניין והדינים החלים בה הם סדרי הדין הפלילי. חשוב להבין, עבירת תכנון ובניה היא עבירת אחריות קפידה. ברמת ההוכחה הנדרשת ואחריות קפידה. הלכה למעשה, הרשויות צריכות להוכיח רק שהעבירה בוצעה ובאופן אוטומטי הבעלים של המקרקעין יואשם בעבירת תכנון ובניה מעצם היותו הבעלים, לא בהכרח אם הוא עשה את השימוש או לא. האחריות במקרים כאלה יכולה לחול גם על המתכננים, האדריכל והמהנדס, וגם על מבצע העבודה במקרים מסוימים מאוד.

כאמור, עבירות תכנון ובנייה מוגדרות כעבירות אחריות קפידה, ולא נדרש מהתביעה להוכיח דבר מלבד קיום העבירה בפועל. לכן, קל להשיג הרשעה בתביעות על עבירות מסוג זה. ההגנה בבית המשפט תהיה הצגת הוכחות סותרות, שמראות כי לא התקיימה העבירה. אך במקרה שהעבירה אכן התקיימה באופן ברור, במקרים רבים האפשרות הטובה יותר תהיה הליכה למסלול של הכשרת החריגות או הסדר פשרה כלשהו.

ההחלטה צריכה להיעשות לאחר התייעצות עם עורך דין המתמחה בעבירות תכנון ובנייה על כל רבדי החוק והפסיקה, כדי לקבל את ההחלטה שתהיה נכונה ביותר לכל מקרה ומקרה.

סיפורי הצלחה

צו הריסה בוטל

מאמרים בנושא: עבירות תכנון ובניה

פיצול דירות