פלילי

עבירות המתה

עבירות המתה

עבירות המתה 

הרפורמה בעבירות ההמתה, שנכנסה לתוקף בשנת 2019, משנה מן היסוד את העבירות החמורות ביותר בספר החוקים בישראל. במשך עשרות שנים היה נהוג בישראל מדרג של רצח, המתה וגרימת מוות ברשלנות – הגדרות שנבעו עוד מחוקי המנדט הבריטי. השינוי המרכזי הוא הרחבת מנעד העבירות שניתן לייחס לנאשם בהתאם להתנהגותו, למידה האשמה שבמעשה ולצורך להגן על הערך של חיי אדם. המדרג יאפשר להביא להלימה טובה יותר בין חומרת העבירה לבין התיוג שלה והעונש בצדה. העבירות החדשות הן: רצח, רצח בנסיבות מחמירות, המתה בנסיבות של אחריות מופחתת והמתה בקלות דעת.

רצח 

ברפורמה נקבעה עבירת רצח בסיסית שכוללת מקרי המתה בכוונה או באדישות, שהעונש בצדה הוא מאסר עולם כעונש מרבי. מהיום, מעשים שבעבר נכללו בעבירת ההריגה, משום שלא הוכח כי הנאשם ביצע את מעשה ההמתה בכוונה, יתפסו כרצח ויאפשרו הטלת עונש הולם על המבצע.   

אדישות מוגדרת כשוויון נפש כלפי התוצאה הקטלנית, משמע חוסר אכפתיות של הנאשם אם הקורבן של מעשיו ימות או יחיה. כך למשל, בעניין גרימת מותו של אריה קרפ בחוף הים, הנאשמים הורשעו בעבירת ההריגה, אולם בית המשפט קבע כי הם היו אדישים לחייו של המנוח. מהיום, המתת אדם במכות, כאשר המכים אינם חפצים דווקא בגרימת המוות אולם אדישים לגורלו של המנוח – ייחשב לרצח. דוגמאות נוספת לאדישות הן המתת אדם באמצעות הצתת מבנה בו שוהה הקורבן, כאשר הנאשם אדיש לחייו של הקורבן, או מקרים בהם במסגרת קטטה הנאשם דקר את המנוח למוות כאשר הוא שווה נפש למותו.

רצח בנסיבות מחמירות 

בדומה לשיטות משפט אחרות, נקבעה עבירה הנותנת ביטוי למקרים החמורים ביותר של המתת אדם. ביניהם, רצח לאחר תכנון או שקילה, רצח שהוא מעשה טרור, רצח חסר ישע, רצח קטין על ידי האחראי עליו, רצח של בידי בן זוג שקדם לו התעללות גופנית או נפשית בקורבן, או רצח אדם תוך גרימת סיכון לחייו של אדם אחר זולת הקורבן. במקרים כאלה העונש שיוטל על הנאשם הוא מאסר עולם כעונש חובה. אחד החידושים בנסיבות המחמירות היא נסיבה שנועדה לכלול מקרים שזכו לכינוי "רצח על רקע כבוד המשפחה", כאשר המעשה בוצע כפעולה עונשית במטרה להטיל מרות או מורא או לכפות אורחות התנהגות על ציבור.

המתה בנסיבות של אחריות מופחתת

לפני הרפורמה החוק אפשר הקלה בעונש מאסר עולם כאשר מעשה ההמתה בוצע בנסיבות שונות, למשל כאשר העושה היה במצב של מצוקה נפשית קשה עקב התעללות חמורה ומתמשכת בו או בבן משפחתו בידי המנוח, או כאשר העושה סבל מהפרעה נפשית חמורה שהגבילה את יכולתו להבין את המעשה ולהימנע ממנו. ברפורמה הענישה המופחתת מוחלפת בעבירה חדשה של המתה בנסיבות של אחריות מופחתת, שתאפשר לתת תיוג נכון יותר למעשה ולמידת האשמה של העושה. כך למשל, אישה מוכה שעקב מצוקה נפשית קשה המיתה את בן הזוג המתעלל תורשע לא ברצח אלא בעבירה של המתה בנסיבות של אחריות מופחתת. העונש בצד עבירה זו הוא עשרים או חמש עשרה שנה, בהתאם לנסיבה.

המתה בקלות דעת

בעבירה זו ייכללו מקרים של כאשר הנאשם נוטל סיכון בלתי סביר שמתממש, אך מקווה שהתוצאה הקטלנית לא תתרחש. למשל, גרימת מוות בנהיגה מסוכנת, משחקים בנשק, בניה מודעת מחומרים זולים ובלתי בטיחותיים של מבנה ועוד. העונש בצד עבירה זו הוא שתים-עשרה שנות מאסר.

 

לסיכום:

 עבירות ההמתה הינן עבירות שבצידן העונש החמור ביותר בספר החוקים, כאשר בד"כ לעבירות אלו מצטרפות עבירות אחרות כך שהעונש הסופי הינו בין עשרות שנים במאסר לבין מאסר עולם. לכן, לבחירת עו"ד פלילי מנוסה שייצגך בעבירות המתה יש משמעות מכרעת לגבי המשך חייך, פשוטו כמשמעו. מדובר בתיקים מורכבים המחייבים ידע מעמיק וניסיון בניהול הוכחות מצד עורך הדין. לכן חשוב לבחור עו"ד מקצועי כך תוכל להבטיח למזער נזקים ואולי אף זיכוי.

סיפורי הצלחה

סגירת תיק

סגירת תיק

סגירת תיק

בקשת מעצר התוצאה – שחרור!

חזרה מכתב אישום

חזרה מאישום

נסגר בהסד מותנה

שחרור

שחרור סחר בסמים

שחרור בהצהרת תובע

שחרור במחוזי סחר בסמים

צו הטרדה מאיימת צו הגנה

המשטרה ביקשה 3 ימים ביהמ"ש שיחרר

אלב"מ שחרור

תיק סמים

סמים – הסדר מקל תנאי + קנס + התחייבות

תיק פשע חמור

שחרור תושבת שטחים ממעצר תום הליכים לחלופת מעצר

שחרור מעצר

המשטרה ביקשה 6 ימים!! במעצר התוצאה – שחרור!

בקשת מעצר ל- 3 ימים

התוצאה – שחרור!

שחרור בהצהרת תובע

רישום פלילי נמחק – חנינה

אישור סגירת תיק

בקשת מעצר ל4 ימים התוצאה שחרור

תיק אלימות במשפחה

המשטרה ביקשה 4 ימי מעצר ההחלטה – שחרור!

שחרור ממעצר – תיק תקיפה חמור

שחרור ממעצר

שחרור בבקשת מעצר ל-6 ימים

החלטת שחרור בבקשת המשטרה למעצר 3 ימים

שוטר דורש חיפוש על גוף

מאמרים בנושא: עבירות המתה

הלבנת הון
עתירות אסירים