הוצאה לפועל

סגירת תיק מחוסר מעש

סגירת תיק מחוסר מעש

אם חלפו שנתיים מהפעולה האחרונה בהליך, והזוכה לא ביצע אף פעולה מאז, ניתן לסגור את תיק ההוצאה לפועל בהחלטת רשם בעילה של חוסר מעש, וזאת לפי תקנה 126(ד). לפני לסגירת התיק, ישלח רשם ההוצאה לפועל לזוכה "התראה לפני סגירת תיק הוצאה לפועל מחמת חוסר מעש", וידרוש ממנו לנמק תוך 30 יום מדוע שהתיק לא ייסגר. אם הזוכה לא עונה תוך 30 יום שהוקצבו לו, תיק ההוצאה לפועל ייסגר.

במקרה כזה, של תיק רדום בהוצאה לפועל שנסגר מחוסר מעש, יבוטלו כל ההליכים כנגד החייב, אם זה עיקולים שהוטלו כנגדו, ואם זה יתר ההגבלות שהוטלו עליו לרבות ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ. שימו לב, יכול להיות שיש לכם אפשרות חוקית לבצע כיום, בהתאם לנתונים הספציפיים שלכם, סגירת תיק או תיקי ההוצאה לפועל הפתוחים נגדכם, בעילה של חוסר מעש, ובגלל שמדובר בהשלכות דרמטיות על מצבכם ועל עתידכם, לא כדאי להשאיר את הדברים כמו שהם.

סיפורי הצלחה

ביטול עיקול

ביטול עיקולים

מאמרים בנושא: סגירת תיק מחוסר מעש

אין עדיין מאמרים בנושא סגירת תיק מחוסר מעש, בקרוב...