תעבורה

נהיגה במהירות מופרזת

נהיגה במהירות מופרזת

נהיגה במהירות מופרזת מובילה לקבלת דוח מהירות ונחשבת לעבירת תעבורה נפוצה ומסוכנת מאד. עקב כך, אגף התנועה במשטרת ישראל משקיע מאמצים מוגברים לאכיפתה באמצעות שימוש במכשור מתקדם, כגון מצלמות תנועה סטטיות, מצלמות א' 3 הידועות לשמצה, מדי מהירות המופעלים על ידי שוטרים כדוגמת ממל"ז, דבורה ועוד.

 

המהירות המותרת על פי החוק כיום הינה כדלקמן:

בשטח עירוני – 50 קמ"ש.

בדרך לא עירונית ללא שטח הפרדה בנוי – 80 קמ"ש.

בדרך לא עירונית עם שטח הפרדה בנוי – 90 קמ"ש.

בכביש מהיר – 120 קמ"ש.

כיום ישנן 4 דרגות חריגה מהמהירות המותרת, ורמת ענישה בהתאם להן:

(1) 20 קמ"ש מעל המותר בנהיגה בדרך עירונית או 25 קמ"ש מעל המותר נהיגה בדרך לא עירונית.

העונש: ברירת משפט/קנס בסך 250 ₪, ללא נקודות רישוי.

(2) 21-30 קמ"ש מעל המותר בנהיגה בדרך עירונית או 40-26 קמ"ש מעל המותר בנהיגה בדרך לא עירונית.

העונש: ברירת משפט/קנס בסך 750 ₪ + 8 נקודות רישוי.

(3) 31-40 קמ"ש מעל המותר בנהיגה בדרך עירונית או 41-50 קמ"ש מעל המותר נהיגה בדרך לא עירונית.

העונש: ברירת משפט/קנס בסך 1,500 ₪ + 10 נקודות רישוי.

(4) 41 קמ"ש מעל המותר בנהיגה בדרך עירונית או 51 קמ"ש מעל המותר בנהיגה בדרך לא עירונית.

העונש: זימון חובה למשפט + 10 נקודות רישוי + פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה ל-30 יום.

 

הרשעה במשפט עלולה לגרור ענישה מסוג קנס, פסילה בפועל למספר חודשים, פסילה מותנית, ואף מאסר בפועל. כדי להתגונן מפני דו"ח בגין עבירת מהירות, מומלץ להתייעץ עם עו"ד בקיא ומנוסה בדיני תעבורה.

מהירות מופרזת, נהג חדש: 

כידוע, נהג חדש הוא מי שניתן לו רישיון נהיגה בפעם הראשונה לאחר שעבר מבחני רישוי (תיאוריה וטסט) ומוגדר ככזה במשך שנתיים מיום קבלתו. הגדרתו של "נהג חדש" איננה תלויה בגיל הנהג אלא בוותק הנהיגה שלו, כאשר "נהג צעיר" הוא כל נהג שטרם מלאו לו 24 שנים. בשני המקרים, מעמדו של הנהג מהווה "תקופת מבחן" בעיני החוק, בה עליו לצבור ניסיון בנהיגה מבלי לצבור הרשעות תעבורה.

למעשה, פקודת התעבורה מגדירה רשימת עבירות, שאם מבוצעות ע"י נהג חדש שהוגש בגינן כתב אישום – יחויב לרוב אותו נהג בעונשי המינימום הקבועים בחוק, תוארך תקופת הנהג החדש שלו בשנתיים נוספות ולעתים לאחר ההרשעה בעבירה עלול למצוא עצמו מחויב במבחני רישוי – תיאוריה וטסט, לעתים אף בחיוב בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

מי שעובר עבירת מהירות צפוי לקבל לידו דו"ח הנושא בקנס כספי ונקודות רישוי, או לחילופין זימון לבית משפט (במהירות גבוהה וחריגה או בדפוס סדרתי של עבירות מהירות). כך או כך, הנהג יהיה חשוף לסנקציות החמורות שמוטלות על מהירות מופרזת לנהג חדש ולכן חשוב להתייעץ בנקודה זו עם עורך דין תעבורה מיומן. אם ניתן דו"ח מהירות נהג חדש, אין לשלם אותו, אלא להגיע להתייעצות במסגרת 90 הימים לתשלום.

הגדרתה של נהיגה במהירות מופרזת והענישה שנקבעה לה בחוק:

תקנות התעבורה בישראל קובעות כי עבירת נהיגה במהירות מופרזת מתרחשת במהירות של יותר מ-50 קמ"ש בדרך עירונית, יותר מ-80 קמ"ש בדרך בינעירונית כאשר אין גדר הפרדה ויותר מ-90 קמ"ש בדרך בינעירונית עם גדר הפרדה. בכביש מהיר, העבירה נאכפת מעל 110 קמ"ש, אלא אם מוצב בדרך תמרור המורה אחרת.

כיום המשטרה מחזיקה באמצעים מתקדמים לאכיפת העבירה, מה שמביא לריבוי הדוחות בגין עבירה זו ושמביא נהגים חדשים רבים לחשוש מפני פסילת רישיונם. הענישה בגין עבירת מהירות בפועל, היא נגזרת לחומרת העבירה ולחריגה מהמהירות המותרת באותו קטע כביש

בשורה התחתונה: דינו של נהג חדש אינו כדין נהג וותיק

כל נהג שקיבל לראשונה רישיון נהיגה, יוגדר כ"נהג חדש" למשך שנתיים בהתאם לאמור בחוק. בתקופה זו חלות עליו תקנות והוראות מיוחדות, שמתווספות אליהן דרישות נוספות ככל שמדובר בנהג חדש המוגדר גם כנהג צעיר (גיל 24 ומטה). בין הדרישות יהיו נהיגה בנוכחות מלווה בלבד, הגבלת מספר הנוסעים ברכב, שעות בהן מותר ואסור לצאת לנהיגה לבד וכאמור, גם סנקציות קשות וחמורות במקרה של ביצוע עבירות תעבורה.

כאשר נהג חדש עובר עבירת מהירות מופרזת, הצפי הוא לפסילת רישיון הנהיגה למשך 3 חודשים ומעלה, מה שעלול להביא להימנעות מחידוש רישיונו של הנהג ולחייב אותו לעבור מחדש את מבחני הרישוי (תיאוריה וטסט) כדי לשוב ולנהוג. לאחר שרישיונו יחודש, תוארך בשנתיים נוספות תקופת הנהג החדש שלו.

בנסיבות אלה, נהגים חדשים חשופים ופגיעים יותר לביצוע עבירות תנועה ולכן נדרשים לקפדנות גבוהה פי כמה וכמה לגבי אופן נהיגתם והימנעות מביצוע כל עבירה.

שאלות ותשובות בנושא: נהיגה במהירות מופרזת

חומרת ביצוע עבירת הנהיגה במהירות מופרזת תלויה בעיקרה בהיקף החריגה מהמהירות המותרת, ובהתחשב בדרך בה התבצעה העבירה – בדרך עירונית או בין עירונית.

מטבע הדברים, חומרת העבירה ורמת הענישה עולות ביחס ישיר להיקף החריגה, כאשר בדרך כלל יש החמרה יחסית לגבי דרך עירונית מאשר בדרך לא עירונית.

במידה ונעצרתם, יש לפעול בהתאם לכלי שבו נמדדה המהירות המופרזת המיוחסת לנאשם בדו"ח: מצלמה סטטית או מד מהירות שמופעל ע"י שוטר תנועה.

כאשר מדובר במצלמה סטטית – יש לוודא את קבלת כל התמונות שהמצלמה צילמה – האם אתם אלה שמופיעים בתמונות? עליכם לקבל את המסמכים הרלוונטיים, תעודות עובדי הציבור הקשורות לאכיפה וקיומו של תו תקן למכשיר האכיפה.

כאשר מדובר במד מהירות המופעל ע"י שוטר תנועה – אפשר לנסות לתקוף את מהימנות המכשיר, כיול המכשיר ואת אופן הפעלתו ביחס לכללים שנקבעו בעניין זה – עלולים להיות חורים בגרסת השוטר ויכול להיות שהוא לא פעל בהתאם לתקנות. בנוסף, לעיתים אנטנות בקרבת מקום או גורמים אחרים עלולים להשפיע על אמינות המכשיר וגם אלו דברים שחשוב לבדוק.

כדי לבטל את דו"ח המהירות או להפחית את הענישה, יש להציג את אותן הראיות עליהן נסמכת התביעה המשטרתית בכתב האישום לפני תשלום הקנס.

בעבר די היה לטעון שאתה אינך הנהג שנהג ברכב שמצולם בתמונה, או, במקרה בו המצלמה צילמה רכב נוסף שנסע בצמוד לרכב שלך, מתעורר הספק כי המהירות שנמדדה הינה של הרכב הנוסף ולא רכב הנאשם.

במידה וספגתם דו"ח אך לא אתם אלה שנהגו ברכב באותה עת, עליכם להגיש בקשה להעברת הדו"ח לנהג האחראי – עליכם לצרף את כל פרטי הנהג שהשתמש ברכב במהלך העבירה, את הודאתו הרשמית ולעשות זאת עד חודש אחד מביצוע העבירה.

המשטרה נוהגת לאכוף, בעיקר את הציות להגבלות המהירות בדרכים. היא עושה זאת, בין היתר, משום שבידיה מכשור המאפשר לה בקלות יחסית לרשום דוחות על ביצוע עברה זו. זאת, אף על פי שסטטיסטית המהירות עצמה אינה עומדת בראש סולם הסיבות לגרימת תאונות דרכים. 6% מהתאונות התרחשו בגלל מהירות מופרזת כאשר סה"כ התרחשו 1222 תאונות בגלל עבירות אלו.

בעוד ש-162 תאונות בלבד התרחשו בגלל מהירות העולה על המותר בחוק, שאר התאונות התרחשו בגלל מהירות בלתי סבירה לנסיבות.

 

משטרת ישראל משקיעה מאמץ רב באכיפת עבירות מהירות אף על פי שלמעשה בשנת 2020 מהירות מופרזת היוותה כ-1% מכלל הסיבות לפגיעת הולכי רגל. (מתוך השנתון הסטטיסטי של משטרת ישראל לשנת 2020)

לא ברור, אם המהירות המופרזת מהווה גורם לתאונה או דווקא גורמים אחרים . לעומת זאת ברור שככל שהמהירות תהיה גבוהה יותר, הסיכוי להיחלץ ממצבים מסוכנים בכביש יקטן והסיכוי לאירוע תאונת דרכים יגדל.

כלומר, גם אם הסיבה הבולטת לגרימת התאונה אינה נעוצה במהירות המופרזת, אלא בעברה אחרת (אי ציות לתמרור עצור, סטייה, עקיפה וכד'), הרי שבמקרים רבים סביר שנהיגה במהירות מופחתת עשויה הייתה לסייע לנהג העבריין להיחלץ ממצב חירום ולא להיות מעורב בתאונת דרכים.

חשוב לציין, אם מתרחשת תאונת דרכים שבה המהירות היא גורם אפשרי לתאונת הדרכים, הרי שלא ניתן לקבוע בוודאות את המהירות או להעריכה רק על בסיס התרשמותם של עדי ראייה. אפשר לעשות כן אך ורק באמצעים הנדסיים או באמצעות עדויות של עדי ראייה אשר ישבו ברכב המעורב בתאונה וראו לדבריהם את מד המהירות.

לפי פרסום משטרת ישראל בחוברת "תאונות דרכים – דוח סטטיסטי" לשנת 2002, נמצאת עברת מהירות כגורמת לתאונות דרכים במקום עשירי מתוך עשרה גורמים עיקריים, כפי שניתן לראות ברשימה הבאה:

מהירות מופרזת – 6% מסך הסיבות, 14% מהתאונות הקטלניות

אי ציות לרמזור – 13% מסך הסיבות, 4% מהתאונות הקטלניות

אי מתן זכות קדימה לרכב – 11% מסך הסיבות, 3% מהתאונות הקטלניות

סטייה מנתיב – 9% מסך הסיבות, 11% מהתאונות הקטלניות

אי ציות לתמרור עצור – 9% מסך הסיבות, 2% מהתאונות הקטלניות

אי ציות לתמרור תן זכות קדימה – 9% מסך הסיבות, 2% מהתאונות הקטלניות

אי שמירת מרחק – 9% מסך הסיבות, 3% מהתאונות הקטלניות

פנייה לא נכונה – 6% מסך הסיבות, 3% מהתאונות הקטלניות

התנהגות הולך רגל – 4% מסך הסיבות, 18% מהתאונות הקטלניות

אי מתן זכות קדימה להולך רגל – 4% מסך הסיבות, 3% מהתאונות הקטלניות

מרבית עבירות התעבורה מופיעות בתקנות התעבורה ובפקודת התעבורה. בנוסף ישנן מספר עבירות תעבורה המופיעות בחוק העונשין (כך לדוגמה עבירה של נהיגה פוחזת). הרשעה בעבירות תעבורה מכתימה למעשה את הרישום בגיליון התעבורתי של אותו נהג, ולעתים אף עלולה לפגוע בעתידו כנהג מקצועי. ככל שבוצעה עבירת מהירות מופרזת נהג חדש, הייצוג המשפטי הכרחי וחשוב ביותר, וזאת מהסיבות שפורטו לעיל.

רוב אכיפת עבירות המהירות בישראל, מבוססת על אמצעים אלקטרוניים שונים: אקדח לייזר משטרתי (ממל"ז), מצלמת עמוד, מכשיר דבורה (מבוסס על רדאר שקולט את מהירות הרכב, גם ללא קשר עין בין השוטר לרכב שנמדד להבדיל ממל"ז).

כל מכשיר דורש פרוטוקול תפעול אחר, מיומנות טכנית שונה וגם פעולות נפרדות מצד גורמי האכיפה, מה שמייצר נקודות תורפה בכל סוג של עבירת מהירות, אותן רק עורך דין תעבורה מנוסה ומיומן מאוד ידע לזהות ולנתב כראוי מבחינה משפטית. נקודות אלה יוכלו להיות למשל:

  • הפעלת מכשיר למדידת מהירות בתנאי מזג אוויר קשים.
  • העדר כיול לאקדח הלייזר טרם השימוש בו בנקודת האכיפה.
  • מפעיל הדבורה לא עבר הכשרה לשימוש נכון במכשיר.
  • המדידה התרחשה בסמוך לקו מתח גבוה ושיבשה את תקינותו.
  • פגמים טכניים בעריכת הדו"ח, כמו טעות במספר הרכב או שם הנהג, רכב סמוך לרכב הנמדד שייתכן והיה זה שביצע בפועל את עבירת המהירות ועוד.

 

כל אחת מהטענות הללו עשויה להטיל ספק בביצוע העבירה בפועל ובכך להפריך את הראיה המרכזית עליה מבוסס האישום, מה שיביא בסופו של דבר לביטול הדו"ח, לחזרת התביעה מכתב האישום ולעתים אפילו לזיכוי.

כמובן שהיכרות מעמיקה מאוד עם הנושא תהיה זו שתביא להצלחה משפטית. יש לזכור כי בקרב נהגים חדשים בעבירת מהירות מופרזת, הודאה באשמה גם בכפוף למתן עונש קל יותר, עשויה לחייב בסנקציות החמורות שנקבעו בחוק לנהגים חדשים. בנסיבות אלה כל ניסיון לייצוג עצמי של הנהג במשפט התעבורה שלו עשוי להזיק לו.

סיפורי הצלחה

ביטול פסילה מנהלית רישיון נהיגה

מאמרים בנושא: נהיגה במהירות מופרזת

דוחות מצלמה
דיני תעבורה