מקרקעין

מיסוי מקרקעין

מיסוי מקרקעין

בעסקת מקרקעין או בהחזקת מקרקעין ישנם מיסים שונים, כגון: מס שבח, מס רכישה, מס רכוש, היטל השבחה, ארנונה ועוד. להלן נבהיר את המיסים העיקריים החלים בעסקת קניה או מכירה של מקרקעין.

שאלות ותשובות בנושא: מיסוי מקרקעין

 ברכישת מקרקעין, מחויב הרוכש בתשלום מס רכישה אולם ישנם מקרים בהם יחול על המוכר פטור מלא או חלקי ממס רכישה. לכן טרם ביצוע עסקה מומלץ להתייעץ בנושא זה עם עורך דין.

מס שבח הינו מס על רווח ההון המתקבל כתוצאה ממכירה של נכס מקרקעין. מדובר על ההפרש שבין הסכום שנדרש לצורך רכישת הדירה לבין הסכום שבו הדירה נמכרה בפועל. כל זאת בקיזוז של הוצאות רכישה והשבחה של הנכס שנדרש המוכר לשלם בעת הרכישה או במהלך השנים בהן הוא מחזיק בנכס.

מס השבח עומד על 25% מערך הרווח נטו (לאחר כל הקיזוזים) ובהתאם לשנת רכישת הדירה (דירות שנרכשו עד שנת 2014 זכאיות לאחוז מס שבח נמוך יותר.

ככלל מס זה חל על המוכר. אולם ישנם מקרים רבים בהם יחול על המוכר פטור ממס זה. כגון: במקרה של מכירת דירה יחידה לאחר 18 חודשים. מומלץ להתייעץ בנושא זה עם עורך דין.

כדי לחשב את הרווח נטו על המכירה יש להוריד מספר הוצאות.

  1. הוצאות רכישה – שכר טרחה של עורך דין, עמלת תיווך ברכישה (עד לגובה של 2% משווי הדירה), אגרות ששולמו ומיסוי (לדוגמה מס רכישה).
  2. הוצאות על ריבית המשכנתא.
  3. עלויות שיפוץ והשבחה של הנכס לאורך השנים.

ניתן להגיש השגה בכתב למנהל מס שבח. אם המנהל לא קיבל את ההשגה, ניתן לערור לוועדת הערר המחוזית. אם ועדת הערר לא קיבלה את הערר, ניתן לפנות תוך 45 יום לבית המשפט העליון, אולם רק בבעיה משפטית.

היטל השבחה הוא היטל הנגבה ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, ומוטל על הנכס בגין כל דבר שגרם להשבחתו של הנכס. כגון, זכויות בנייה שנוספו לנכס, שינוי בתוכנית המתאר וכו'. יש לציין כי לרוב ההיטל הוא בגובה מחצית מההשבחה.

ניתן להגיש ערר לוועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה. אם גם הליך זה אינו מביא לתוצאה הרצויה, ניתן להגיש ערעור מנהלי לבית המשפט לעניינים מנהליים.

סיפורי הצלחה

צו הריסה בוטל

מאמרים בנושא: מיסוי מקרקעין

פיצול דירות