פלילי

מחיקת רישום פלילי

מחיקת רישום פלילי

אזרחים רבים מן היישוב נושאים מעברם "כתם" או "מטען" מכביד בדמות רישום פלילי, אשר מטבעו בעל השלכות קשות והרסניות בהיבט האישי, חברתי, כלכלי ותעסוקתי. הפגיעה באה לידי ביטוי בסיכוייהם העתידי של אזרחים נורמטיביים מן השורה לעסוק במגוון רחב של מקצועות בחברות ציבוריות ומוסדות ממשלתיים וכן עיסוקים הדורשים מתן היתר ורישוי מגופי ממשל (החזקת נשק בעבודה באבטחה לדוג'), וכמובן הפגיעה הקשה בשמם, ביטחונם האישי ויחסה הביקורתי של החברה כלפיהם.

לדאבון הלב, ישנם אזרחים נורמטיביים רבים שלא הורשעו אשר גילו לתדהמתם כי הם מחזיקים ברישום משטרתי ב "תעודת המרשם הפלילי" (המינוח השגור בקרב הציבור הוא "תעודת יושר") בעקבות אירוע בעברם בגינו נחקרו בתחנת משטרה, כאשר שאלת אשמתם בו טרם התבררה או הוכחה על-ידי בית המשפט. כך שמלבד מאגר הרישום הפלילי בגין הרשעות בבית משפט, המשטרה מנהלת בנוסף מאגר בדבר תיקים המצויים בחקירה ותיקים שהחקירה בהם הסתיימה והוחלט על ידה או על ידי מחלקת התביעות שלא להגיש בהם כתב אישום (תיקים משטרתיים סגורים). בשל השפעתו הרת הגורל, והשלכותיו הכבירות של הרישום הפלילי על מסלול אורחות חייו התקין של האדם המחזיק בו, קבע המחוקק תקופת התיישנות שלאחריה ניתן למחוק את התיק מהרישום במשטרה.

משרדו של עו"ד מוטי רגב הינו בעל ניסיון והבנה יסודית ומעמיקה בכל תחומי המשפט הפלילי.עו"ד מוטי רגב, נמנה בעברו בכוחות הביטחון והאכיפה ושימש בתפקידו כקצין חקירות פשעים  במשטרת ישראל.

עו"ד מוטי רגב סוקר עבורכם במאמר זה מהן האפשרויות הקיימות היכולות להביא למחיקתו של הרישום הפלילי.

מהו אותו רישום פלילי וכיצד ניתן למחוק אותו?

הרישום הפלילי הינו תיעוד משטרתי ממוחשב של כל העבירות וההרשעות העומדות לחובתו של אדם במהלך חייו, וכן העונשים שניתנו לו בגינן על-ידי בתי המשפט לרבות: עונשי מאסר על תנאי, צווי מבחן, קנסות ואי-הרשעה. בנוסף, המידע במרשם הפלילי כולל גם עבירות שניתנו על-ידי בתי דין צבאיים. המרשם כולל גם מידע אודות תיקים פתוחים שטרם הועברו לרשויות התביעה (תיקי מב”ד), וכן תיקים שנסגרו על-ידי המשטרה בעילות סגירה שונות עליהן יפורט בהרחבה המשך המאמר. 

יצוין, כי לצורך קבלת העתק מתדפיס המרשם הפלילי שלכם, ניתן לגשת לכל תחנת משטרה ולקבלו ללא עלות.

 חשוב לציין, כי גם אם נסגר נגדכם בעבר תיק במשטרה מחמת עילת הסגירה; "מכלול נסיבות העניין אינו מצדיק העמדה לדין" ("חוסר עניין לציבור"), או לחילופין סגירת תיק מחמת "חוסר ראיות", דעו, כי אתם עדיין נושאים ברישום פלילי וחשופים להשלכותיו השליליות על עתידכם!  יודגש, רק תיק אשר נסגר בעילת הסגירה "חוסר אשמה" נמחק ממחשבי המשטרה לחלוטין. 

הוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, הינו הבסיס הנורמטיבי והחוקי לניהול המרשם הפלילי וכללי הרישום ומחיקתו. החוק מגדיר ותוחם מתי הרשעה מתיישנת, מתי הרשעה נמחקת ולמי ואיזה גופים ישנה ההרשאה והסמכות להיחשף למידע בדבר הרישום הפלילי שלכם ולעשות בו שימוש (שב"כ, צה"ל, הממשלה, הוועדה למינוי שופטים, היועמ"ש).

התיישנות הרשעה פלילית

מידע על הרשעה שהתיישנה כעבור פרק זמן מסוים לא יימסר, אלא לרשויות ולבעלי תפקידים המנויים בתוספת הראשונה לחוק.

הבסיס העיקרי העומד מאחורי התיישנות הרשעה הוא כי מידע בדבר הרשעה שהתיישנה לא יובא בחשבון בין שיקוליו של מי שהיה זכאי לקבלו אילולא אותה התיישנות, וכן כי האדם אשר מחזיק בהרשעה שהתיישנה אינו חייב לגלותה למי שאינו רשאי להביאה בחשבון.

 

תקופת ההתיישנות נגזרת מהעונש שהוטל על הנאשם על ידי בית המשפט כמפורט בטבלה שלהלן:

 

התיישנות הרשעה בנאשם קטין התיישנות הרשעה בנאשם בגיר העונש
מתיישן מיד עם גזר הדין 7 שנים + העונש עד שנת מאסר אחת
5 שנים + העונש  7 שנים + העונש עד 3 שנות מאסר 
7 שנים +  העונש 10 שנים + העונש  עד 5 שנות מאסר 
10 שנים + העונש עד 15 שנים + העונש מעל 5 שנות מאסר
7 שנים + העונש עונש אחר (מאסר על תנאי, התחייבות, קנס, פסילה)
מתיישן מיד עם גזר הדין מתיישן מיד עם גזר הדין  אי הרשעה

כיצד לחשב את תקופת התיישנות עבירה פלילית?

דוגמא א' – נניח והעבירה בוצעה על ידי בגיר אשר הורשע ונדון למאסר בפועל של שנה ביום 01/01/2020, אזיי הרישום בגין הרשעתו יתיישן ביום 01/01/2028 (7 שנים + שנת המאסר)

דוגמא ב' – נניח ועבירה בוצעה על ידי קטין אשר הורשע ונדון לקנס ביום 01/01/2020, אזיי הרישום בגין הרשעתו יתיישן ביום 01/01/2023 (3 שנים ממועד גזר הדין).

סיפורי הצלחה

סגירת תיק

סגירת תיק

סגירת תיק

בקשת מעצר התוצאה – שחרור!

חזרה מכתב אישום

חזרה מאישום

נסגר בהסד מותנה

שחרור

שחרור סחר בסמים

שחרור בהצהרת תובע

שחרור במחוזי סחר בסמים

צו הטרדה מאיימת צו הגנה

המשטרה ביקשה 3 ימים ביהמ"ש שיחרר

אלב"מ שחרור

תיק סמים

סמים – הסדר מקל תנאי + קנס + התחייבות

תיק פשע חמור

שחרור תושבת שטחים ממעצר תום הליכים לחלופת מעצר

שחרור מעצר

המשטרה ביקשה 6 ימים!! במעצר התוצאה – שחרור!

בקשת מעצר ל- 3 ימים

התוצאה – שחרור!

שחרור בהצהרת תובע

רישום פלילי נמחק – חנינה

אישור סגירת תיק

בקשת מעצר ל4 ימים התוצאה שחרור

תיק אלימות במשפחה

המשטרה ביקשה 4 ימי מעצר ההחלטה – שחרור!

שחרור ממעצר – תיק תקיפה חמור

שחרור ממעצר

שחרור בבקשת מעצר ל-6 ימים

החלטת שחרור בבקשת המשטרה למעצר 3 ימים

שוטר דורש חיפוש על גוף

מאמרים בנושא: מחיקת רישום פלילי

הלבנת הון
עתירות אסירים