פלילי

מחיקת הרשעה פלילית

מחיקת הרשעה פלילית

תקופת המחיקה נמנית עם תום תקופת ההתיישנות ובמהלכה המידע הפלילי אינו חשוף עוד ונותר לעיונם המצומצם של הגופים המנויים בתוספת הראשונה לחוק.

העבירה צפויה להימחק תוך 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות.

לדוגמא: נניח שיש אדם שלחובתו הרשעה בגין עבירות סמים ובצידה עונש מאסר על תנאי, העבירה הלכה למעשה תימחק מן המרשם בחלוף 17 שנה מיום גזר הדין (7 שנים להתיישנות + 10 שנים מרגע ההתיישנות = תקופת המחיקה).

הקריטריונים והשיקולים

הקריטריונים והשיקולים המנחים את ראש האגף בדבר ביטול רישומי תיקים סגורים נעוצים בגילו ונסיבותיו האישיות של המבקש, בזמן שחלף מאז האירוע נשוא החקירה, מהות העבירות המיוחסות למבקש ומידת חומרתן, כמות הרישומים במאגר המידע הפלילי על שם המבקש הן בטרם האירוע והן לאחריו.

מחיקת הרשעה שניתנה על ידי בית המשפט בהליך פלילי – בקשת חנינה מנשיא המדינה.

מחיקת הרשעה שניתנה על ידי בית המשפט תיעשה באמצעות הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה. החנינה היא למעשה הליך באמצעותו מוחלים לאדם שהורשע בפלילים על ידי ביטול עונשו. חשוב לציין שסמכותו הטבועה של הנשיא אינה משמשת כערכאת ערעור על החלטות בתי המשפט. מדובר בסמכות הנתונה לנשיא אשר מיועדת לשימוש במשורה בנסיבות יחודיות ומקרים חריגים יוצאי דופן.

ישנם מס' סוגים של חנינות 

כגון: חנינה להפחתת תקופת עונש מאסר, חנינה לעונשי פסילה וחנינה לצורך מחיקת הרישום הפלילי באמצעות ביטול ו/או קיצור תקופות ההתיישנות ו/או המחיקה. עו"ד מוטי רגב מסביר מהם התנאים בהם נדרש לעמוד אדם המעוניין להגיש בקשתו לחנינה לצורך הקלה בעונשו לרבות קיצור עונש מאסר ו/או המרת עונש מאסר לעונש בדמות עבודות שירות, קיצור או ביטול השעיה מעיסוק במקצועות מוסדרים ומחיקת הרישום פלילי.

יודגש, כי רק בתום ההליכים המשפטיים הפליליים העומדים כנגד נאשם לרבות הליכי ערעור פלילי, ניתן יהיה לפנות בבקשת חנינה מנשיא המדינה.

התכלית העומדת בבסיס רעיון החנינה מושתת בעיקרה על מידת החסד והרחמים ונובע ממגוון שיקולים אנושיים הקשורים למרקם החיים הייחודי והקשיים והבעיות שעולות מאותן נסיבות ייחודיות, בכדי לאפשר לאדם שהורשע לפתוח דף חדש בחייו, לעודד את שיקומו ולהשיבו לחברה כגורם פעיל ויצרני.

איך מתבצעת בקשת החנינה וכיצד ניתן להגישה?

בקשת החנינה מוגשת באופן מקוון ללשכת נשיא המדינה במחלקת החנינות במשרד המשפטים. לאחר הגשת הבקשה, מחלקת חנינות מבצעת איסוף מידע ונתונים אודות הבקשה וזאת בהסתמך על תיק בית המשפט, מחלקת התביעות או הפרקליטות וכיוצא בזה. לאחר חקירה ובדיקה מעמיקה ניתנת המלצה מטעם המחלקה לנשיא המדינה שבסופה נותן את החלטתו.

האם יש צורך בייצוג עו"ד לצורך הגשת הבקשה?

לצורך הבטחת סיכויי בקשת החנינה מומלץ לפעול ביסודיות ומקצועיות ולהימנע מלקיחת סיכונים שלא לצורך הטומנים בחובם סירוב של הבקשה והימנעות מהגשתה שוב בחלוף חצי שנה ממועד הבקשה שסורבה. על כן מומלץ ורצוי לפנות לעו"ד מנוסה העוסק בבקשות חנינה לנשיא המדינה תוך ביצוע ההליך במקצועיות, בשימת לב לנסיבותיו האישיות והיחודיות של המבקש להגדלת סיכוייו לקבלת הבקשה.

משרדו של עו"ד מוטי רגב בעל נסיון רב בהגשת בקשות חנינה לנשיא המדינה הנוגעות להקלות בעונש לרבות מחיקת רישום פלילי באמצעות קיצור תקופות ההתיישנות ומחיקת ההרשעה הפלילית.

המשרד גם בעל נסיון וידע מקצועי ברשויות האכיפה, הלה פועל בנחישות ומסירות למצות זכויותיך.

משרדו של עו"ד מוטי רגב, ניחן במציאת פתרונות ללא פשרות לשביעות רצון הלקוח. אם הנכם מעוניינים בכתיבת בקשת חנינה לנשיא המדינה, אתם מוזמנים לפנות אלינו להתייעצות ומשרדנו ישמח לסייע ולהציע מענה משפטי מקצועי בליווי אישי וחם.

סיפורי הצלחה

סגירת תיק

סגירת תיק

סגירת תיק

בקשת מעצר התוצאה – שחרור!

חזרה מכתב אישום

חזרה מאישום

נסגר בהסד מותנה

שחרור

שחרור סחר בסמים

שחרור בהצהרת תובע

שחרור במחוזי סחר בסמים

צו הטרדה מאיימת צו הגנה

המשטרה ביקשה 3 ימים ביהמ"ש שיחרר

אלב"מ שחרור

תיק סמים

סמים – הסדר מקל תנאי + קנס + התחייבות

תיק פשע חמור

שחרור תושבת שטחים ממעצר תום הליכים לחלופת מעצר

שחרור מעצר

המשטרה ביקשה 6 ימים!! במעצר התוצאה – שחרור!

בקשת מעצר ל- 3 ימים

התוצאה – שחרור!

שחרור בהצהרת תובע

רישום פלילי נמחק – חנינה

אישור סגירת תיק

בקשת מעצר ל4 ימים התוצאה שחרור

תיק אלימות במשפחה

המשטרה ביקשה 4 ימי מעצר ההחלטה – שחרור!

שחרור ממעצר – תיק תקיפה חמור

שחרור ממעצר

שחרור בבקשת מעצר ל-6 ימים

החלטת שחרור בבקשת המשטרה למעצר 3 ימים

שוטר דורש חיפוש על גוף

מאמרים בנושא: מחיקת הרשעה פלילית

הלבנת הון
עתירות אסירים