פלילי

ייצוג בהליכי שימוע

ייצוג בהליכי שימוע

זכות השימוע בהליך הפלילי מעוגנת בסעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב – 1982. העמדה לדין פלילי של אדם הנו צעד משמעותי וקרדינלי היכול להשפיע על עתידו של אדם,  פוגע בשמו הטוב, במעמדו החברתי, עיסוקו, משפחתו, מצבו הנפשי ושגרת חייו. לפיכך, החוק קובע כי בטרם יועמד אדם לדין פלילי בעבירת פשע, שדינה מעל 3 שנות מאסר, חלה חובה על גוף התביעה ליידע אותו באפשרות כי יועמד לדין ולאפשר לו להשמיע טענותיו במטרה לשנות את רוע הגזירה. קרי, אם אתה חשוד בביצוע עבירת פשע וקיבלת מכתב ידוע לפני שימוע, יש לך את הזכות להליך שימוע במסגרתו תוכל להשמיע את טענות ההגנה שלך ולנסות לשכנע את רשות התביעה מדוע יש להימנע מהגשת כתב אישום נגדך.

 

יחד עם זאת, לא בכל מקרה כדאי לגשת להליך זה ואסביר בקצירת האומר: מדובר בהליך מורכב ורגיש משפטית, זאת בשל השלב שבו מצוי התיק הפלילי, שלב שבו למעשה טרם הוגש כתב האישום אלא הוכנה טיוטה בלבד, למעשה, התביעה עדיין יכולה לבצע השלמות חקירה לאור טענותיך. יוצא אפוא, שישנם מקים בהם חשיפת קו ההגנה שלך תגרום למשטרה לבצע פעולות חקירה נספות כדי להשמיט את הבסיס לטענותיך ובכך יוצא שכרך בהפסדך.  רק לאחר הגשת כתב אישום לא ניתן לבצע השלמת חקירה, אלא בכפוף לאישור מיוחד מאת פרקליט המחוז ובמקרים חריגים ביותר.

מה זה מכתב יידוע?

כאמור, זכות השימוע בהליך הפלילי מעוגנת בסעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב – 1982. על פי הוראות החוק, הרשות התובעת מחויבת לשלוח הודעה לאדם שחשוד בביצוע העבירה. למעט במקרים חריגים שנפרטם בהמשך.

המשמעות היא, באפשרותך, במהלך 30 ימים מיום קבלת ההודעה לכתובתך, להגיש לרשות התביעה, בקשה מנומקת בכתב ולשטוח את טענותיך ולנסות לשכנע מדוע אין להגיש כנגדך כתב אישום.

האם עלי להעלות את טענותיי מיד לאחר קבלת מכתב יידוע ראשון?

באפשרותך גם להמתין עד אשר תתגבש החלטה בעניינך ולהעלות את טיעוניך – אם ולאחר שיישלח אליך מכתב יידוע שני (בתוך 30 יום מיום קבלתו).

מהו מכתב יידוע שני (כתב חשדות)?

אם טרם הגשת בקשה מנומקת להימנע מהגשת כתב אישום כנגדך לאחר קבלת מכתב הידוע הראשון, תוכל לעשות כן לאחר קבלת מכתב הידוע השני, במידה ותתקבל החלטה להעמידך לדין, ישלח אליך בדואר מכתב יידוע שני, הקרוי גם "כתב חשדות". למעשה, זה המכתב הרשמי שבו יודיעו לך שהפרקליטות או התביעה המשטרתית החליטו להגיש נגדך כתב אישום. המכתב צריך להיות ברור ולהכיל את הפרטים העיקריים הבאים: מהם החשדות שמועלים נגדך, זכותך הבסיסית להציג את טענותיך בכתב תוך 30 יום, באפשרותך לבקש שייערך לך שימוע בעל פה באמצעות עורך דינך, יש לך זכות לבקש מרשות התביעה לעיין בחומרי החקירה שנאספו נגדך בתיק, לפי החלטתה. השימוע יתקיים בתוך 30 ימים מיום קבלת מכתב היידוע השני. הודעה בכתב על החלטת רשות התביעה בהליך השימוע תינתן, לך או לעורך דינך, בהקדם האפשרי.

שאלות ותשובות בנושא: ייצוג בהליכי שימוע

זכות העיון בחומרי החקירה לצורך הליך השימוע תהיה רק לאחר מכתב יידוע שני, וגם אז יועברו, לידך או לידי עורך דינך, עיקרי חומרי החקירה ולא כל חומרי החקירה.

אין חובת קיום שימוע בעבירות אלימות במשפחה.

אין חובת קיום שימוע אם נעצרת, או שהנך מרצה עונש מאסר על עבירה אחרת.

אין חובת קיום שימוע אם פרקליט מחוז, או ראש יחידת תביעות במשטרה, קבעו שיש מניעה חוקית לערוך שימוע תוך נימוק החלטתם

פרקליט מחוז או ראש יחידת תביעות, בהתאם לעניין, רשאים להגיש כתב אישום גם לפני שחלפו 30 הימים. 

זכות השימוע מוכרת לפי הלכות הפסיקה כחלק מרכזי וחשוב בקיומו של הליך משפטי הוגן ותקין. במצב בו לא ניתנה לך זכות השימוע והוגש נגדך כתב אישום, למרות שהייתה קיימת לך הזכות, המשמעות היא שבית המשפט עשוי להורות על ביטולו של כתב האישום. אפשרות אחרת היא מתן זכות שימוע בדיעבד.

כאמור, ההליך הפלילי הנו הליך לא פשוט לאדם נורמטיבי מדובר ברגע קשה בחייו של אדם הנאלץ לצאת לקרב על חייו, על משפחתו, פרנסתו, שמו הטוב ועוד השפעות רוחב שקצרה היריעה מלהכילם כאן, בטרם תממש את זכות השימוע, חשוב שתקבל ייעוץ משפטי מעו"ד פלילי מנוסה. כך תוכל לממש את זכות השימוע באופן אפקטיבי ומיטבי, תוך צמצום הסיכונים במימוש הזכות והעלאת סיכויי ההצלחה בהליך. ההליך כל כך חשוב וקריטי משום שאם בקשתך תתקבל המשמעות היא שלא יוגש כנגדך כתב אישום ולא תועמד לדין, או שהדבר יהווה בסיס למו"מ לקראת הסדר טיעון מקל עם התביעה.

סיפורי הצלחה

סגירת תיק

סגירת תיק

סגירת תיק

בקשת מעצר התוצאה – שחרור!

חזרה מכתב אישום

חזרה מאישום

נסגר בהסד מותנה

שחרור

שחרור סחר בסמים

שחרור בהצהרת תובע

שחרור במחוזי סחר בסמים

צו הטרדה מאיימת צו הגנה

המשטרה ביקשה 3 ימים ביהמ"ש שיחרר

אלב"מ שחרור

תיק סמים

סמים – הסדר מקל תנאי + קנס + התחייבות

תיק פשע חמור

שחרור תושבת שטחים ממעצר תום הליכים לחלופת מעצר

שחרור מעצר

המשטרה ביקשה 6 ימים!! במעצר התוצאה – שחרור!

בקשת מעצר ל- 3 ימים

התוצאה – שחרור!

שחרור בהצהרת תובע

רישום פלילי נמחק – חנינה

אישור סגירת תיק

בקשת מעצר ל4 ימים התוצאה שחרור

תיק אלימות במשפחה

המשטרה ביקשה 4 ימי מעצר ההחלטה – שחרור!

שחרור ממעצר – תיק תקיפה חמור

שחרור ממעצר

שחרור בבקשת מעצר ל-6 ימים

החלטת שחרור בבקשת המשטרה למעצר 3 ימים

שוטר דורש חיפוש על גוף

מאמרים בנושא: ייצוג בהליכי שימוע

הלבנת הון
עתירות אסירים