נזיקין וביטוח

חוות דעת רפואית

חוות דעת רפואית

ייעודה של חוות הדעת הוא לקבוע האם התרחשה רשלנות רפואית, לקבוע מהו הנזק הגופני שנגרם בגינה ואת הקשר הסיבתי בין השניים. חוות דעת רפואית הינה מסמך רפואי המקביל למתן עדות בשבועה בבית המשפט הנכתב על ידי רופא מומחה בתחום בו המתלונן חש כי נגרם לו נזק רפואי או נפשי, במסגרת חוות הדעת המומחה בודק את המתלונן, סוקר את נסיבות המקרה, דן בבעיות הרפואיות שהיו לפני האירוע, מעריך את גובה הנזק שנגרם לנפגע ובוחן את הקשר הסיבתי בינו לבין אירוע הפגיעה, חוות דעת רפואית חשובה גם בהליכים מול וועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון.

חוות הדעת מחייבת את הוועדה להתייחסות מפורטת ורצינית לכל העניינים הנזכרים בה, בהתאם להנחיות הקיימות בפסקי דין שונים של בית הדין לעבודה. בשל כך, מבוטח הטוען לנכות, העומד לבדיקה רפואית בפני וועדה, יכול באמצעות חוות דעת של מומחה בתחום המתאים, לוודא כי טענותיו הרפואיות ברורות, הקשר בין התלונות לאירוע מנומק, והנכות מפורטת בהתאם לתקנות. עם זאת, ועדות אלו אינן מחויבות לקבל את מסקנות חוות הדעת של המומחה הרפואי. 

בתהליך כתיבת מסמך שכזה, רופא מומחה סוקר את האירוע מבחינה רפואית, עורך למתלונן בדיקה פיזית, דן בבעיות הרפואיות שהיו קיימות לפני האירוע ובוחן את הדברים שנעשו על ידי הרופא המטפל. הרופא המומחה הכותב את המסמך, נותן את חוות דעתו המקצועית בעניין מהלך האירוע, התנהלות הצוות הרפואי, האם היה כשל כל שהוא בהתנהלות הרפואית והאם נותר נזק גופני או נפשי במתלונן.

סיפורי הצלחה

רשלנות מקצועית

בעל מקצוע התרשל וישלם ללקוח סכום של 270,000 ש"ח!!!

החליקה בחנות וקיבלה פיצוי 15,000 שקל

מאמרים בנושא: חוות דעת רפואית

חוק הפיצויים לנפגעי ת"ד