הוצאה לפועל

התיישנות

התיישנות עילת התביעה

תקופת ההתיישנות להגשת תביעה לבית המשפט היא 7 שנים מהמועד בו נוצרה עילת התביעה.

התיישנות פסק דין: אם עברו 25 שנים מהמועד בו ניתן פסה"ד והתובע  לא ביצע שום פעולה לביצוע פסד הדין, פסק הדין יתיישן.

התיישנות חוב בהוצאה לפועל: החוק אינו קובע התיישנות של חוב בהוצאה לפועל. למרות זאת, תיק הוצל"פ שנפתח בגין המחאה  כפוף לכללי ההתיישנות של זכות התביעה (7 שנים) ואם נפתח בחלוף 7 שנים ממועד היווצרות העילה, ניתן להעלות טענת התיישנות שסיכוייה טובים. באופן דומה אם התיק נפתח בגין פס"ד לאחר שחלפו 25 שנה ללא ביצוע פעולה למימוש פסה"ד ניתן להעלות טענת התיישנות שסיכוייה להתקבל טובים.

סיפורי הצלחה

ביטול עיקול

ביטול עיקולים

מאמרים בנושא: התיישנות

אין עדיין מאמרים בנושא התיישנות, בקרוב...