תעבורה

מוות ברשלנות

גרימת מות ברשלנות

מהו העונש על גרימת מוות ברשלנות?

כל נהג שנמצא אשם בגרימת מוות ברשלנות, צפוי לעונש מאסר של עד 3 שנים בפועל. לעבירה זו קיים גם רף מינימלי לענישה, לפיו אין להטיל פחות מ-6 חודשי מאסר בפועל על הנהג, אותם ניתן להמיר בנסיבות המתאימות לעבודות שירות.

בנוסף, כאשר המדובר בתאונת דרכים קטלנית שבה הנהג גרם למותו של אדם אחד או יותר, יוגש נגדו כתב אישום חמור במיוחד, בו העבירה המיוחסת איננה גרם מוות ברשלנות אלא הריגה, שעונשה הוא עד 20 שנות מאסר בפועל.

 

גרם מוות ברשלנות, המתה בקלות דעת ורצח

מותו של אדם בתאונת דרכים הוא עניין מטלטל, סיוט מצידם של הנהגים המואשמים בגרימת אותה התאונה. אך האם מדובר כעת באנשים שמזוהים על פי החוק כרוצחים? ובכן, עליכם לדעת שעבירות ההמתה בדין הפלילי נחלקות לשלוש רמות חמורה וענישה. קיים מדרג לגבי עבירות ההמתה בחוק העונשין. למעשה קיימות שלוש עבירות המתה מרכזיות: עבירה של גרם מוות ברשלנות, עבירה שעניינה המתה בקלות דעת.

רצח הוא העבירה החמורה ביותר מבין השלוש, הנדונה בבית המשפט המחוזי ועשויה להטיל על הרוצח מאסר עולם. עבירה שעניינה המתה בקלות דעת מופחתת בחומרתה ביחס לרצח, כאשר היא מתייחסת למצב בו הנהג נטל סיכון בלתי סביר ביחס להתרחשות התוצאה ואז הוא צפוי לעונש מאסר לתקופה של עד 12 שנים.

גרימת מוות ברשלנות היא העבירה הפחותה ביותר מתוך השלוש וקובעת כי האדם אשר התרשל בהתנהגותו שגרמה למותו של אדם, צפוי לעונש של עד 3 שנות מאסר בפועל. למעשה, בית המשפט קובע בעבירות מהסוג הזה את הענישה בהתאם לדרגת הרשלנות של הנאשם ועל סמך נסיבות המקרה.

חשוב לציין כי נהג אשר הורשע בעבירה של גרם מוות ברשלנות, צפוי בנוסף לעונש המאסר גם לעונשים נוספים, ביניהם פסילת רישיון נהיגה ממושכת, פסילה על תנאי, מאסר על תנאי וקנס כספי. לעתים, הענישה תהיה כבדה משמעותית במטרה להרתיע נהגים אחרים ולהעביר מסר לכיבוד כללי התנועה בדרכים, כדי להימנע מקטל נוסף בכבישים. כמובן שקדושת החיים נחשבת לערך עליון בישראל, כך שאם חלה בה פגיעה ונהג מסוים גרם לקיפוח חייו של אחר, המדיניות תהיה להטיל ענישה מחמירה ביותר.

זה עלול לקרות גם לנהגים הנורמטיביים ביותר

גם נהגים טובים באמצע הדרך, אשר עברם התעבורתי תקין עלולים למצוא עצמם ברגע אחד של היסח הדעת, מעורבים בתאונה קטלנית. נהגים אלה חווים קושי נפשי כבד מנשוא וחשים שחרב עליהם עולמם, על אחת כמה וכמה כאשר הם מבינים כי החוק נוטה להתחשב בטובת הציבור במיגור תאונות הדרכים הקטלניות.

חשוב לציין כי גם לנסיבותיו האישיות של הנהג ינתן משקל  במסגרת גזר הדין. מעבר לכך, בתאונות קטלניות רבות קיים גם סיקור תקשורתי נרחב, במסגרתו לעתים ייסקרו חייו וטיבו של הנהג הפוגע.

 

גרימת מוות ברשלנות בדרגה נמוכה, בינונית וגבוהה

בדרך כלל, עבירת גרם מוות ברשלנות תציין דרגת חומרה ספציפית, במסגרתה תתרחש קביעה מדויקת יותר של העונש.

 

דרגת רשלנות גבוהה

גרימת מוות ברשלנות בדרגה הגבוהה ביותר נקבעת כאשר לעבירה עצמה מתלווה עבירת תעבורה נוספת, כמו למשל אי מתן זכות קדימה, מעבר באור אדום ועוד. מתחם הענישה למצב זה נע ברוב המקרים בין 8-24 חודשי מאסר, לצד פסילת רישיון ממושכת למשך 6-12 שנים. כמובן שמלבד ענישה זו יחולו גם תשלומי פיצויים למשפחת ההרוג/ה וענישה נוספת.

 

דרגת רשלנות בינונית

מתחם העונש למקרים אלה עומד על 9-24 חודשי מאסר בפועל, גם הפעם לצד פסילת רישיון לפרק זמן של 6 שנים ומעלה ורכיבי ענישה נוספים.

 

דרגת רשלנות נמוכה

הדרגה הנמוכה של העבירה תיקבע כאשר חל אובדן שליטה רגעי, התרשלות של רגע אחד שהתבטאה בחוסר תשומת לב, ניסיון תמרון על הכביש וכדומה. למעשה, מקרים אלה מציינים שורה של תאונות שבהן הרשלנות לא נמשכה לפרק זמן ארוך ועדיין גרמה למות אדם.

בבתי המשפט ישנה מחלוקת בנוגע לקביעת הענישה ההולמת למקרים אלה, אך במקרים רבים, כאשר המדובר בדרגת רשלנות נמוכה, הנהג יהיה צפוי לעונש מאסר אשר יכול וירוצה במסגרת עבודות שירות, כמובן לצד יתר העונשים הנלווים.

שאלות ותשובות בנושא: מוות ברשלנות

קיים שיקול מסוים לעניין הנסיבות האישיות של הנאשם בגרימת מוות ברשלנות, אם כי כפי שכבר ציינו, מדובר במשקל יחסית נמוך, בוודאי ביחס להתייחסות לגבי דרגת הרשלנות שהתרחשה באותו המקרה. וכך למרות שמדובר בנהג נורמטיבי, מדיניות בתי המשפט תהיה בדגש על מיצוי הדין עם מי שגרם למות אדם אחר וכן על היכולת להרתיע נהגים אחרים מפני נהיגה רשלנית.

בנסיבות אלה, הפרקליטות מבקשת בשלב הטיעונים לעונש לרצות עונש מאסר בפועל. הסניגור של הנאשם יבקש מצידו להימנע מהטלת מאסר בפועל, כך שבית המשפט יהיה זה שיקבע את מתחם העונש המתאים, בהתאם לקביעת דרגת העבירה המדויקת.

כאמור, הגשת כתב אישום בגין גרימת מוות ברשלנות מעמידה את הנאשם בפני סיכון לרצות עונש מאסר בפועל לתקופה של עד 3 שנים. בייצוג משפטי מצד עורך דין דיני תעבורה מומחה, ניתן להפחית מחומרת הענישה בהתאם לנסיבות המקרה.

זאת הודות ליכולת לבחון את דרגת הרשלנות באותו המקרה, לבדוק האם קיימת רשלנות תורמת מצד המנוח (כך לדוגמה יתכן שההרוג בתאונה נסע במהירות מופרזת והיה תחת השפעת סמים) וכן להתייחס למצבו האישי והמשפחתי של הנאשם. כל אלו במטרה להקל על הנהג את העונש לו הוא צפוי, ענישה מקלה אשר תבוא לידי ביטוי בדרך של ריצוי עבודות שירות במקום ריצוי עונש מאסר מאחורי סורג ובריח.

סיפורי הצלחה

ביטול פסילה מנהלית רישיון נהיגה

מאמרים בנושא: מוות ברשלנות

דוחות מצלמה
דיני תעבורה