הגנת הפרטיות

פגיעה בפרטיות היא עוולה אזרחית המאפשרת תביעת פיצויים וכן עבירה פלילית שעונשה עד 5 שנות מאסר בתנאי שהפגיעה בפרטיות נעשתה במזיד. (הפרת חובת סודיות מכוח של הסכם אינה מהווה עבירה פלילית). חוק הגנת הפרטיות מסדיר את הזכות לפרטיות בישראל. החוק מקיף את כל תחומי הגנת הפרטיות, מגדיר מהי פגיעה בפרטיות ומתי הפגיעה מוצדקת (מתי יש […]

זכויות יוצרים

זכות יוצרים היא הגנה שניתנת ליוצר או בעלים מפני שימוש בלתי מורשה ביצירה וחוק זכויות יוצרים מגדיר את סוגי היצירות שעליהן חלה ההגנה. בעידן הרשתות החברתיות והאנטרנט, נושא השמירה על זכויות יוצרים ברשת מעסיק רבים מאיתנו. זכות היוצרים מוענקת באופן אוטומטי ליצירה ואין צורך לבצע פעולה של רישום. ראשית, יש להבין שיצירה מקורית הנמצאת ברשת […]

איסור לשון הרע

חוק איסור לשון הרע נועד להגן על כבודו של אדם ועל שמו הטוב באמצעות איסור על פרסון שעלול להשפילו ולבזותו. פרסום לשון הרע עשוי להיות עבירה פלילית ועוולה אזרחית. עבירה פלילית- נדרש פרסום לשני בני אדם או יותר עם כוונה לפגוע. בעבירה פלילית לפי חוק לשון הרע רשאי הנפגע להאשים את המפרסם בעצמו על ידי […]

עשיית עושר ולא במשפט

מדובר בשם כללי למספר עילות תביעה משפטיות שלא נופלות במסגרת דיני החוזים, הנזיקין או במערכת דינים אחרת. המשמעות היא שצד אחד התעשר על חשבון צד אחר שהפסיד כשהדבר לא מגיע לו. כלומר, אדם קיבל שלא בהתאם להוראה מפורשת נכס, שירות או טובת הנאה אחרת, חייב להחזיר בעל הזכות המקורי את שקיבל שלא כדין או את […]

דיני חוזים

חוזה הוא הסכם אכיף. דיני החוזים מגדירים את הכללים, העקרונות והסטנדרטים שבמסגרתם תיאכף התחייבות בפועל או שתקנה היא זכויות אחרות (לבד מזכות האכיפה) מקבילות או משלימות (כגון פיצויים בשל הפרת החוזה). עקרון חשוב ביותר בדיני החוזים הוא עקרון חופש החוזים, הקובע כי כי תוכנו של חוזה הוא ככל שיסכימו הצדדים. עם זאת קיימים חוקים אשר […]

דיני אזרחי

המשפט האזרחי או המשפט הפרטי כולל מספר ענפי משפט המסדירים את מערכות היחסים שבין הפרטים לבין עצמם. (פרטים – בני אדם או חברות שהן ישויות משפטיות בפני עצמם). המשפט האזרחי מסדיר את הזכויות ברכוש כגון דיני קניין, עוסק בהתחייבויות בין הפרטים, בין אם מדובר בהתחייבות רצונית ובין אם לאו כגון דיני חוזים, דיני נזיקין, לשון […]

עתירות לבג"צ

בישראל קיימות 3 רשויות המשמרות את המבנה הדמוקרטי של המדינה. הרשויות הללו כוללות את הרשות המחוקקת (כנסת ישראל), הרשות המבצעת (ממשלת ישראל), והרשות השופטת (בית המשפט העליון). על מנת לקיים מערכת דמוקרטית חזקה ויציבה, בית המשפט העליון מהווה גם את בית המשפט הגבוה לצדק (או בקיצור: בג”צ). המשמעות של בג”ץ היא בכך שהוא מהווה את […]

צווי הריסה

משרד עורכי דין רגב, מזרחי ושות' מתמחים בייצוג מי שהוצאו נגדם צווי הריסה מנהליים ושיפוטיים. צו הריסה מוצא בדרך כלל על ידי הרשות המקומית בגין בניה ללא היתר, בגין הפסקת עבודת בניה, ובגין חריגות בניה. צו זה מיוחד במינו שכן הוא כולל בתוכו שני צדדים הצד המנהלי והצד השיפוטי. למעשה בשני הצווים הסמכות לדון נתונה […]

עתירה מנהלית לבימ"ש

מהי עתירה מנהלית? עתירה מנהלית היא הליך משפטי המוגשת לבית המשפט המחוזי ביושבו כבית משפט לעניינים מנהליים, במטרה לתקוף החלטה של רשות מנהלית, מעשה, או מחדל, החלטה מנהלית היא החלטה של גוף ציבורי, כגון ממשלה, עירייה, או רשות סטטוטורית אחרת.   היחוד של ההליך המנהלי ההליך המנהלי שונה מההליך האזרחי בכך שהוא מתמקד בביקורת השיפוטית […]

רשויות מקומיות

ארנונה ​הארנונה היא מס שנתי המוטל על החזקה בנכס, שעל המחזיק בנכס לשלמו לרשות המקומית. החוקים והתקנות מגדירים כללים בסיסיים לקביעת הארנונה שתוטל על כל נכס, אך מותירים בידי כל רשות גמישות מסוימת בבחירת אופני החישוב הפרטניים שבהם תשתמש. בהתאם לכך מפרסמת כל עירייה או מועצה מדי שנה צו ארנונה כללי לתושביה, ובתחילת שנת התשלום […]