הלבנת הון

עבריינים בכירים וארגוני פשיעה עוסקים בתחומי עבריינות מגוונים במטרה ליצור רווח כספי גדול.  פעילותם גורמת לפגיעה בסדר הציבורי, בביטחון האישי, בחוסן החברתי, בדמוקרטיה (הון ושלטון) ולנזק כלכלי. על פי הערכות היקף אובדן הכנסות מפשיעה חמורה מוערך ב-40 מיליארד ₪, והיקף כספי ארגוני הפשיעה בישראל עומד על כ-50 מיליארד ש"ח בשנה. לפי סע' 9 רבתי לחוק […]

עתירות אסירים

השהייה במאסר כרוכה בקושי רב לאסיר ובני משפחתו. מרגע שאדם נכנס בין כותלי הכלא, הוא מופקד לרשותו של שירות בתי הסוהר ואלו אמונים לפיקוח זכויותיו וחובותיו של האסיר בהתאם לחוק. על בתי הסוהר מוטלת החובה להקפיד על איכות חייהם של כל אסיר ואסירה הכוללים תנאי מאסר מכבדים בסטנדרט ראוי ובהלימה עם החוק.  אסירים (במקרים מסוימים […]