פתיחת חדל"פ

שלב א' – הגשת בקשה לפתיחת הליכים: ההליך מתחיל במשרדו של עורך הדין שלכם. אחרי שהתייעצתם עם עוה"ד, והחלטתם לבחור במסלול של חדלות פרעון, תידרשו למלא טפסים שבהם תצהירו על ההכנסות, ההוצאות, הנכסים והחובות שלכם. לבקשה צריך לצרף מסמכים עפ"י הרשימה המצ"ב. חשוב להתארגן כמה שיותר מהר על המסמכים הנדרשים, כדי שלא יהיו עיכובים מיותרים, […]