חוק הפיצויים לנפגעי ת"ד

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (נקרא ״חוק הפלת״ד") קובע משטר של אחריות מוחלטת

שאינה תלויה בַאֲשַם בגין תאונת דרכים. המשמעות היא כי די בכך שאדם נפגע בתאונת

דרכים כדי שיהיה זכאי לפיצויים בגין נזק הגוף שנגרם לו, וזאת ללא תלות בשאלה "מי אשם"

–  הפוגע או הנפגע.

נפגע שזכאי לפיצויים לפי חוק הפלת"ד אך לא יכול לתבוע את חברת הביטוח (למשל פגיעה

מרכב שלא היה מבוטח, תאונת פגע וברח), זכאי לתבוע את הפיצויים מ"קרנית" (גוף שהוקם

כקרן לפיצויים לנפגעי תאונות דרכים). 

 

סעיף 8 לחוק – ייחוד העילה

סעיף זה קובע כי מי שתאונת דרכים מקנה לו עילת תביעה על פי חוק זה, לא תהיה לו עילת תביעה על פי פקודת הנזיקין בשל נזק גוף, זולת אם נפגע בתאונה שנגרמה על ידי אדם אחר במתכוון. 

כלומר, המשמעות היא כי אם המאורע נופל בתוך הגדרה של תאונת דרכים, אפשר יהיה לתבוע פיצוים רק על פי חוק הפלת"ד ולא בעילה אחרת כגון בעילה של רשלנות לדוגמה.

 

תאונת דרכים "על קצה המזלג״

 

תאונת דרכים – "מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות

תחבורה" (סעיף 1 לחוק – הגדרות):

 

מאורע – ראשית, יש לבדוק האם המאורע עונה לתנאים הקבועים בחוק (סעיף 1 – הגדרות) כדי שיכנס תחת ההגדרה של תאונת דרכים.

 

נזק–  יש לבדוק האם נגרם נזק ומהו הנזק.

לדוגמה: נזק פיזי, נזק נפשי, נזק להתקן חיצוני כגון: משקפיים, קוצב לב, מכשיר שמיעה ועוד.

 

שימוש– כניסה, נסיעה וירידה מרכב. פעולות שמטרתן חיונית והן חלק טבעי מהשימוש ברכב (לדוגמה:  החל מרגע המגע הפיזי עם הרכב ועד הירידה, הפעולה מסתיימת כאשר היורד עומד יציב מחוץ לרכב).

 

לדוגמה

שימוש

  • התנעת רכב לקראת נסיעה.
  •  עליה לרכב לצורך נסיעה.

 

לא שימוש

  • אישה ירדה מהאוטובוס, צעדה 3 צעדים ואז נפגעה מרכב חולף (לא

              מדובר בירידה שכן עמדה באופן יציב לאחר הירידה ופעולת הירידה כבר הסתיימה).

  • הליכה לעבר הרכב לקראת נסיעה ופתיחת שער החנייה או הסרה של מכשול לפני הרכב.
  • פעולות תדלוק.
  • נהג משאית נפל מארגז המשאית בעת שקשר מטען לקראת תחילת נסיעה.

– 

רכב מנועי–  רכב הנע בכוח מכני על פני הקרקע ועיקר יעודו לשמש לתחבורה יבשתית

לדוגמה:

רכב מנועי : אופנוע, מכונית, מלגזה, רכבת, טרקטור, רכב נגרר ועוד.

לא רכב מנועי : מכבש דרכים, בובקט, מחפר, קורקינט, אופניים חשמליים, כיסא גלגלים, עגלת נכים, מדרגות נעות.

 

למטרות תחבורה– לדוגמה:

לא למטרות תחבורה:

  •  נהג נכנס לרכב כדי לקחת מצית, מעד ונפגע.
  •  עובד פתח את תא המטען של הרכב כדי לקחת כלי עבודה ונפגע.

עוד מאמרים בנושא: נזיקין וביטוח

No data was found