נזיקין וביטוח

תביעות משרד הביטחון

תביעות נגד משרד הביטחון

תחום התביעות נגד משרד הביטחון כולל בתוכו חוקים ותקנות ספציפיים, כגון חוק הנכים, חוק משפחות חיילים שנספו במערכה, חוק חבלה בחופשה, תקנות הנכים וכו'. התחום כולל כמובן גם פסקי דין ספציפיים, שקבעו הלכות ספציפיות בכל תחום ומחלה, וחשוב להכיר אותם היטב, ולדעת לטעון מכוחם בהליך התביעה, ההליך בפני הוועדה הרפואית והליכי הערעור בבית המשפט. את זאת יכול לעשות היטב רק עורך דין המתמחה בתביעות נגד משרד הביטחון ובייצוג של נכי צה"ל בוועדה הרפואית. 

בכלל, ההתנהלות מול המערכת של משרד הביטחון הנה מורכבת ומסורבלת, וכוללת גם את מחלקת התביעות, גם את היחידה לוועדות רפואיות, גם את אגף השיקום, וגם את עורכי הדין מהפרקליטות שמייצגים את משרד הביטחון בבית המשפט.

תהיו זכאים לפיצוי במקרה שהמחלה/חבלה ארעה כאשר הייתם בשירות סדיר, בשירות מילואים, בקבע, במשטרת ישראל, בשב"ס, בשב"כ או במשמר הכנסת.

או לחלופין כאשר ניתן להוכיח שיש קשר סיבתי בין השירות הצבאי לבין המחלה/חבלה הנטענת. כלומר, הפגיעה נגרמה כתוצאה מאירועים שהתרחשו במסגרת שירות הביטחון,

חבלה שקרתה בדרך לבסיס או בחזרה אליו מאפשרת לחייל התובע להגיש תביעה נגד משרד הביטחון ולהיות מוכר כנכה צה"ל, וכן חבלה שהתרחשה בחופשה. גם חבלה שהתרחשה בבסיס שלא בעת ביצוע התפקיד הייעודי של החייל עשויה לאפשר הגשת תביעה למשרד הביטחון ולזכות באחוזי נכות.

תהליך התביעה מתחלק ל 6 שלבים שבהם קצין התמלוגים ישקול את ראיות ונסיבות האירוע ויכריע האם התביעה מתקבלת, באם התביעה לא התקבלה ניתן להגיש ערעור על החלטת קצין התמלוגים.

 

פיצויים ממשרד הביטחון:

הפיצויים ניתנים החל מדרגת נכות של 10%. במקרה של נכות שנקבעה בשיעור של מעל 20%, יקבל הנכה קצבה חודשית לפי גובה אחוז הנכות שקיבל.

משרד הביטחון ידון בתביעה גם אם אחוזי הנכות שנקבעו קטנים מ-10%. פסיקתו תהיה משמעותית בקביעת הזכאות לפיצויים אם תחול החמרה ואחוזי הנכות של הנפגע יגדלו.

על מנת להבטיח כי ההליך התביעה נגד משרד הביטחון יתנהל בצורה יעילה ומהירה , חשוב לאסוף את כל החומר הרפואי  והראייתי המצביע על היחס הסיבתי בין החבלה/מחלה הנטענת לבין אירועים שאירעו במהלך שירות ביטחון.

תהליך התביעה במשרד הביטחון מתבצעת במספר שלבים:

 

שלב ראשון-קליטת התביעה: 

התביעה תגיע לקצינת התגמולים שאחראית על תהליך הקליטה ומיון התביעות. קצינת התגמולים תבדוק את התביעה, תוודא שכל המסמכים הראשוניים נמצאים בתביעה ולאחר מכן תנתב אותה למקום המתאים.

כבר בשלב הזה, קצינת התגמולים רשאית לאשר לתובע טיפול רפואי על חשבון משרד הביטחון, אם תתרשם שיש לכך הצדקה (והוגשה לכך בקשה). כמו כן, במידה והתובע נמצא תחת ימי מחלה עקב הפגימה הנתבעת והוגשה לכך בקשה לתט"ר (תגמול טיפול רפואי), בסמכות קצינת התגמולים לאשר תגמול זה, ככל שתשתכנע שקיים יסוד סביר שהתביעה תתקבל.

 

שלב שני-ניתוב התביעה:

 במידה והוגשה תביעה בגין חבלה ברורה שאירעה בשירות הצבאי ואין כל ספק לעניין הקשר הסיבתי (מי אחראי על החבלה) התביעה תועבר ישירות למחוז השיקום שבסמיכות למקום מגוריו של התובע לצורך קביעת וועדה רפואית שתקבע את גובה אחוז הנכות (מסלול זה מתאים לחלק קטן מאוד מהתביעות שמוגשות לאגף השיקום).

במקרה שקצינת התגמולים תשלול את האפשרות למסלול ירוק, התביעה תשלח לתחומים השונים באגף השיקום: תחום חבלות ותחום מחלות.

 

שלב שלישי-דיון בשאלת הקשר הסיבתי: 

המעבר לתחום חבלות ומחלות באגף השיקום מתקיים לצורך בחינת הקשר הסיבתי שבין הפגימה שנטענה בתביעה לבין האירוע הנטען כגורם לפגימה. 

פעולות שעושה קצין התגמולים לצורך הוכחת הקשר הסיבתי, עם קבלת התביעות בתחומים השונים יבצע קצין התגמולים מספר פעולות:

איסוף חומר – קצין התגמולים יעביר את התביעה לתחום חקירות – שם החוקרים יבצעו אימות לאירועים שנטענו בתביעה (בהתאם לתצהירים, אישור תנאי שירות, דוח פציעה, עדים וכיוצ"ב).

קצין התגמולים יפנה לגופי הרפואה השונים (קופות חולים, בתי חולים וכו') ויבקש מהם לקבל את התיק הרפואי המלא של התובע, במצבים מסוימים רשאי קצין התגמולים לפנות לכל גוף ולבקש ממנו מידע לצורך בירור העובדות ואיסוף החומר.

עם קבלת כל החומר הדרוש (מסמכים רפואיים, ואישורים עובדתיים מהחוקרים וכיוצ"ב) יבדוק קצין התגמולים את התיק ויבחן אותו. קצין התגמולים יסמן נקודות משמעותיות ורלוונטיות שיכולו לעזור בבחינת הקשר הסיבתי.

בחינת הקשר הסיבתי הרפואי -בדיקה רפואית אצל מומחה רפואי מטעם משרד הביטחון קצין התגמולים יעביר לרופא מומחה מטעמו את תיקו של התובע. המומחה הרפואי שייבחר יהיה בתחום התמחות הרלוונטי לסוג הפגימה. אותו מומחה רפואי יבחן את התיק, ייפגש עם התובע, יבדוק אותו ולאחר מכן יגיש למשרד הביטחון חוות דעת לעניין הקשר הסיבתי בין הפגימה הנטענת לבין האירוע הנטען,

 

שלב רביעי – החלטת קצין התגמולים לעניין הקשר הסיבתי:

לאחר קבלת חוות דעתו של המומחה הרפואי, תיבדק חוות הדעת ע"י יועץ רפואי של משרד הביטחון שיחתום גם הוא על חוות הדעת (יועץ רפואי הינו רופא שעובד באגף השיקום ומרכז את העבודה עם הרופאים אשר כותבים את חוות הדעת)

בהתאם לחוות דעתו של המומחה, יקבל קצין התגמולים את החלטתו לעניין אחריות משרד הביטחון לפגימה – הוכחת הקשר הסיבתי.

גרימה משפטית – בסמכות קצין התגמולים לסטות מחוות דעתו של המומחה הרפואי ולהכיר במלוא הפגימה/ נזק, כאשר הרופא המליץ למשרד הביטחון להכיר ב"החמרה". קצין התגמולים רשאי לעשות כך כאשר לא קיים תיעוד רפואי קודם לאירוע הנטען וכי הוא מתרשם שהאירוע הנטען גרם לפרוץ הנכות והוא הגורם הבלעדי והטריגר ליציאתה אל מהכוח אל הפועל.

 

ערעור על החלטת קצין התמלוגים:

 ניתן לערער לבית המשפט על החלטת קצין התגמולים. כאשר קצין התגמולים דחה או קיבל באופן חלקי את התביעה, ניתן  לערער על החלטה זו בפני ועדת הערר בבית המשפט השלום ולבקש לתקן את החלטת קצין התגמולים. ובמצבים מסוימים כאשר קיימת ראיה חדשה שיכולה לשנות את חוות דעתו של המומחה הרפואי, או כאשר הראיה החדשה יכלה להוכיח את קיום המאורע שהוכחש ע"י משרד הביטחון, ניתן יהיה להגיש לקצין התגמולים בקשה לעיון מחדש.

קצין התגמולים יבחן אם אכן מדובר בראיה שעומדת בקריטריונים לעניין עיון מחדש. ככל שהיא עומדת, ישלח קצין התגמולים את הראיה החדשה לבחינה חוזרת כדי לדון בשנית לעניין הקשר הסיבתי.

 

שלב חמישי – ועדה רפואית במשרד הביטחון: 

לאחר שהוכח הקשר הסיבתי, יופנה התובע לוועדה רפואית מחוזית במחוז השיקום שלו בהתאם למקום מגוריו.

לתוצאות הוועדה הרפואית יש השלכות רבות בעניינו של התובע, שכן ככל שהנכות שתקבע תהיה גבוהה יותר, כך התגמול וההטבות יהיו גבוהים בהתאם. חשוב לייחס חשיבות רבה לעניין הוועדה: להגיע מוכנים עם כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים ולטעון את הטיעונים בצורה עניינית וחד משמעית, הוועדה הרפואית תשמע את התובע הנבדק, ואת עורך דינו. לאחר מכן יבצע הרופא בדיקה קלינית. לאחר הבדיקה תסכם הוועדה את מסקנותיה ותתעד זאת בפרוטוקול.

הוועדה הרפואית תקבע את אחוז הנכות בהתאם לחוק "תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), תש"ל-1969"

לאחר סיכום הוועדה הרפואית, יועבר הפרוטוקול לאישור יו"ר הוועדות הרפואיות וממנו לקצין התגמולים.

 

שלב שישי – החלטת קצין התגמולים לעניין גובה אחוז הנכות הנקבע:

לאחר קבלת פרוטוקול הוועדה הרפואית, יוציא קצין התגמולים החלטה לעניין גובה אחוז הנכות שנקבעה. קצין התגמולים יכתוב בהחלטתו על האפשרות לערער על הוועדה.

 

שיקום:

אגף ה- שיקום של משרד הביטחון מעניק עזרה וסיוע לנכים ממשרד הביטחון. על מנת לקבל את שרותי האגף, עליכם להיות מוכרים כנכי משרד הביטחון תחילה, כל נכה אשר הוכר כנכה ודרגת נכותו 10% ויותר. תפקידם של עובדי השיקום הוא בעזרה ופתרון בעיות מכל סוג הכרוכים בשיקומו. הלשכה מציעה מסלולי שיקום שונים לכל נכה שאין לו מקצוע לכל נכה אשר זקוק להסבה מקצועית בעקבות נכותו או לנכה אשר נאלץ להפסיק את עבודתו כתוצאה מפציעתו או נכותו, או שנעשו צמצומים במקום עבודתו. תכנית השיקום תותאם ליכולתו הפיזית, שאיפותיו והאפשרויות הקיימות כיום במשק העבודה, במסגרת התהליך תבחרו מסלול שיקום מבין האופציות:

  1. סידור מקום עבודה.
  2. שיקום כלכלי לעובד שהוא עצמאי.
  3. הכשרה מקצועית או השכלה גבוהה למועמד מתאים.

יש לבחור באחד המסלולים המוצעים וכל זאת יחד עם עובד השיקום.

יש לציין שאם קיבלת מימון ללימודי השכלה גבוהה ודרגת נכותך 40% לפחות והלשכה שוכנעה שקיים קושי אובייקטיבי עבורך למצוא עבודה בכוחות עצמך תקבל סיוע במציאת עבודה.

שאלות ותשובות בנושא: תביעות משרד הביטחון

חייל, שוטר, סוהר, איש שירות הביטחון הכללי, יכולים להגיש תביעה למשרד הביטחון. התביעה היא על נכות גופנית ו/או נפשית שנגרמה בעקבות השירות הצבאי. 

הגשה של תביעה נגד משרד הביטחון מתבצעת בסמוך למועד השחרור מחובה. איש קבע יוכל להגיש את תביעתו בסמוך למועד החבלה. המתנה של הגשת התביעה למשרד הביטחון תוכל לגרום לקשיים בהכרה כנכה צה"ל.

התיישנות בתביעה נגד משרד הביטחון עומדת על 3 שנים מיום השחרור. כאשר מדובר בחבלה שרשומה ברשומות הצהליות או הממשלתיות – אין תקופת התיישנות. חשוב לדעת, ככל שהזמן חולף, יהיה קשה יותר להוכיח שהנכות הרפואית נגרמה בעקבות השירות הצבאי ובכך הדרך להיות מוכר כנכה צה"ל תהיה קשה יותר.

סיפורי הצלחה

רשלנות מקצועית

בעל מקצוע התרשל וישלם ללקוח סכום של 270,000 ש"ח!!!

החליקה בחנות וקיבלה פיצוי 15,000 שקל

מאמרים בנושא: תביעות משרד הביטחון

חוק הפיצויים לנפגעי ת"ד