נזיקין וביטוח

תאונות תלמידים

תאונות תלמידים

ביטוח תאונות אישיות לתלמיד הוא ביטוח הדומה לביטוח תאונות אישיות שמטרתו כיסוי התלמידים בכל ימות השנה ובכל שעות היממה. באופן כללי ניתן לכתוב כי הביטוח בא לכסות את התלמידים במערכת החינוך הישראלית מפני פגיעות שאינן מכוסות על ידי המוסד לביטוח לאומי. המשמעות היא שאינו מכסה למשל פגיעות שנחשבות כתאונות עבודה או פגיעות כתוצאה מפעולות איבה לצורך העניין. את הביטוח מבצעת רשות החינוך המקומית שבמסגרת תחום השיפוט שלה ממוקם המוסד החינוכי בו לומד התלמיד. רובם המוחלט של התלמידים בישראל מבוטחים גם בפוליסת תאונות אישיות. מדובר אפוא בביטוח אשר צריך להירכש לטובתם של התלמידים מכוח החוק. פעמים רבות, הורים אשר ילדיהם נפגעו במהלך שעות הלימודים (ואף לאחר מכן) אינם מודעים כלל לזכותם לתבוע פיצויים מכוח פוליסת ביטוח זאת. יודגש כי כאשר פוליסת הביטוח לא נרכשה כחוק, ההורים יכולים להפנות את טענותיהם כנגד הרשות הציבורית מחמת רשלנותה בביטוח הילד.

מאחר ומדובר בתביעה על פי פוליסת ביטוח פרטי, אזיי מועד התיישנות התביעה תהיה 3 שנים לאחר הגיע התלמיד הנפגע לגיל 18.

 

פיצויים:

פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לילד בבית הספר יכולים להגיע עד כדי מאות אלפי שקלים. סכום הפיצויים אשר נפסק לתלמיד תלוי כמובן בסוג הפציעה. תלמיד אשר נפצע ונגרמה לו נכות בשיעור 100% יהיה זכאי לפיצוי של 350,000 ש״ח. נכות בשיעור נמוך יותר תביא לפסיקת פיצויים בהתאם. לדוגמא:  פיצויים של 35,000 ש״ח לקטין שנגרמה לו נכות בשיעור 10%.

כאשר הנכות שנגרמה לילד הינה נכות חמורה, הילד יהיה זכאי לפיצויים בשיעור של 50% נוספים מהסך המקסימאלי. במידה ולילד נגרמה נכות זמנית, הוא יהיה זכאי לפיצויים בגין כל יום בו הוא היה מרותק למיטתו (החל מהיום השישי ובמידה והוא היה מרותק למיטה לפחות 21 ימים). ילד אשר אושפז בבית החולים יהיה זכאי לתשלום של 120 ₪ בגין כל יום אשפוז. פוליסת הביטוח כוללת גם כיסוי בגין החזר הוצאות רפואיות (אשר לא מכוסות בחוק בריאות ממלכתי) ועד 10% מההוצאה הרפואית (לא כולל חריגים כגון טיפולי שיניים, חוות דעת רפואית לשם קביעת נכות או הוצאות רפואיות ששולמו על ידי גורם אחר). כמו כן, פוליסת הביטוח כוללת גם פיצוי בשיעור 140,000 שקלים במקרה מוות או כיסוי הוצאות חילוץ נפגעים עד 230,000 שקלים.

שאלות ותשובות בנושא: תאונות תלמידים

פוליסת ביטוח תאונות אישיות מקנה זכאות לפיצויים עבור כל תלמיד מגיל 3 עד סיום לימודיו בבית הספר התיכון.

הפוליסה תקפה 365 ימים בשנה, 24 שעות ביממה, ואין זה משנה היכן התרחשה התאונה בעטיה נגרמה לילד פגיעה.

לדוגמה: תוך כדי רכיבה על אופניים אחרי סיום בית הספר, או במהלך טיול בזמן החופש הגדול.

כן, הרעיון בבסיס הפוליסה הוא לתת מעטפת הגנה מטעם המדינה לכל מי שזכאי לחינוך על פי חוק, ללא קשר לקביעה מי אשם בתאונה.

כן, זאת בנוסף לזכאות לפיצויים מכוח פוליסת ביטוח תאונות אישיות ניתן להגיש גם תביעה נגד המסגרת החינוכית או משרד החינוך.

לא. הפוליסה והחוק מגנים על התלמיד רק במקרים בהם אין כיסוי ביטוחי אחר מטעם המדינה. כלומר, אם התלמיד נפגע בתאונת דרכים או להבדיל בתאונת עבודה, הוא יקבל ממילא פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי, ולכן לא יהיה זכאי גם לפיצוי ממשרד החינוך.

ההתיישנות חלה 7 שנים מיום שמלאו לתלמיד 18.

בדרך כלל בתחילת כל שנה, נדרשים לשלם סכום לא גדול עבור הביטוח. הסכום הוא חלק מתשלומים שונים הנגבים ע”י הרשות המקומית.

סיפורי הצלחה

רשלנות מקצועית

בעל מקצוע התרשל וישלם ללקוח סכום של 270,000 ש"ח!!!

החליקה בחנות וקיבלה פיצוי 15,000 שקל

מאמרים בנושא: תאונות תלמידים

חוק הפיצויים לנפגעי ת"ד