חדלות פרעון

צו שיקום כלכלי

צו שיקום כלכלי

צו שיקום כלכלי הוא צו שניתן בשלבים הסופים של הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי. 

מדובר בצו שמשמש כתוכנית פירעון המיועדת להחזר נתח מוגדר מתוך החובות שהחייב צבר כלפיו הנושים שלו. בנוסף, נועד צו זה לסייע בהבראתו הכלכלית של החייב. זכאים לקבל את הצו חייבים שעמדו בכל תנאי הליך חדלות הפירעון, בשלב הראשוני שלהם 

 

מי זכאי לצו שיקום כלכלי:

כדי לפתוח בהליך חדלות פירעון, סכום החובות המינימלי של החייב, במידה ומדובר באדם פרטי, צריך לעמוד על 50,000 ש"ח לפחות, זאת למעט במקרים יוצאי דופן שבהם רשם ההוצאה לפועל מתרשם כי קיימת הצדקה מיוחדת לאשר פתיחת הליכים לחייב שחובותיו עומדים על סכום נמוך מכך. במקרה של חברה בע"מ, על סכום החובות המינימלי להגיע ל- 75,000 לפחות, כדי שאפשר יהיה לפתוח בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי עבורה. אולם במאמר זה נתמקד ספציפית בהליך השיקום הכלכלי של חייבים יחידים.

 

הגשת בקשה לצו שיקום כלכלי:

הליך חדלות פירעון מתחיל בהגשת בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכים. לאחר שהחייב מקבל את הצו לפתיחת ההליכים, הוא נכנס לשלב שנקרא "תקופת הביניים" בהליכי חדלות פירעון. שלב זה אורך כ- 12 חודשים, וכולל הגבלות שונות שמוטלות על החייב, בחינה מעמיקה של מצבו הפיננסי, קבלת תביעות חוב מהנושים וכן הלאה. הנאמן – האדם שמונה לליווי הליך חדלות הפירעון של החייב, מכין בסוף התקופה דוח שמציג את תוצאות הבדיקה הכלכלית שנערכה לחייב, כולל הרקע לצבירת חובותיו והתנהלותו הכלכלית מאז קבלת הצו לפתיחת הליכים. בהתאם לדוח זה נקבע אם ראוי להוציא עבור החייב גם את צו השיקום הכלכלי.

 

הבקשה מותנת בכך שהחייב עמד במכלול התנאים וההתחייבויות שהוגדרו לו כשקיבל את צו פתיחת ההליכים:

חובת תשלום חודשי לקופת הנשייה, בסכום שהוגדר בצו לפתיחת ההליכים

הגשת דוחות על הכנסותיו והוצאותיו 

עמידה בהגבלות שונות, כדוגמת אי יציאה מהארץ, הגבלה על פתיחת חשבונות בנק וכדומה

בנוסף חשוב לציין את תנאי הסף לקיום ההליכים, והוא התנהלות ישרה והוגנת מצד החייב.

 

סיפורי הצלחה

ביטול עיקול

ביטול פקודת מאסר מזונות

ביטול עיקולים

הסרת עיקול ברמ"י על נכס מקרקעין

צו פתיחת הליכים חדל"פ

מאמרים בנושא: צו שיקום כלכלי

פתיחת חדל"פ