מנהלי

צווי הריסה

צווי הריסה מנהליים ושיפוטיים

משרד עורכי דין רגב, מזרחי ושות' מתמחים בייצוג מי שהוצאו נגדם צווי הריסה מנהליים ושיפוטיים. צו הריסה מוצא בדרך כלל על ידי הרשות המקומית בגין בניה ללא היתר, בגין הפסקת עבודת בניה, ובגין חריגות בניה. צו זה מיוחד במינו שכן הוא כולל בתוכו שני צדדים הצד המנהלי והצד השיפוטי. למעשה בשני הצווים הסמכות לדון נתונה לבית המשפט לעניינים מנהליים.

 

בית המשפט לעניינים מנהליים אשר דן בצווי הריסה עושה זאת  מכוח חוק התכנון והבנייה, חוק התכנון והבניה אוסר על הקמת מבנה או חלק ממבנה ללא היתר, סגירת מרפסת, או כל פעולה אחרת אשר לא ניתן לה היתר על פי חוק התכנון והבניה. משהוגש צו הריסה מנהלי , יש צורך ראשית לעכב את הצו באמצעות בקשה לעיכוב הליכים, לאחר שמוגש כתב אישום יש צורך לעמוד על יסודותיו של כתב האישום ואם באמת קיימת או לא קיימת עבירה אשר מצדיקה הוצאת צו הריסה שיפוטי.

 

בסופו של יום אי קבלת היתר הבניה וביצוע בניה ללא היתר היא הבעיה המרכזית אשר מובילה לתסבוכת מסוג זה. בנקודה זו חשוב לומר כי לעתים קרובות לאחר מגעים עם הרשויות תוך הפעלת הגורמים הרלוונטיים ניתן בסופו של יום להוציא היתר, הוצאת היתר משמעותה אי ביצוע צו ההריסה זאת כמובן הן בצד המנהלי והן בצד השיפוטי.

 

לעניין העבירה הפלילית יש בהוצאת היתר הבניה כדי להקל את העונש אשר ישית בית המשפט לעניינים מקומיים על מי שבצעו בנייה ללא היתר. לעתים גם ניתן להביא למצב בו עצם הוצאת הצו ו/או ביצוע ההריסה בצורה יזומה על ידי מקים המבנה בצורה בלתי חוקית יש בה כדי להביא לביטול כתב האישום.

סיפורי הצלחה

רשיון נשק

צו הריסה בוטל

הגשת עתירה לעליון בשבתו לדין כבג"ץ

רישום פלילי נמחק – חנינה

ביטול צו הריסה

עיכוב ביצוע צו הריסה מנהלי

טיפול ברישיון נשק

חזרה מכתב אישום

מאמרים בנושא: צווי הריסה

אין עדיין מאמרים בנושא צווי הריסה, בקרוב...