משפחה וירושה

צוואות וירושות

צוואות וירושות

צוואות:

כל אדם מעל גיל 18, אשר אינו פסול דין, רשאי לערוך צוואה, זהו מסמך ובו מחליט הוא למי יעבור הרכוש שנצבר במהלך חייו, לאחר פטירתו. כאשר אדם הולך לעולמו ללא שערך צוואה, היורשים שלו יהיו על פי הקבוע בחוק ולא פעם, הדבר איננו משקף את רצונו אי לכך, חשוב מאוד לערוך צוואה, על מנת לוודא כי בבוא העת, הרכוש שלכם יעבור למי שאתם חפצים בכך ולמנוע את תחולת הסדר ברירת המחדל שבחוק הירושה.

צוואה היא מסמך משפטי המביע את רצונו של אדם הנקרא המוריש כיצד יש לחלק את רכושו.

צוואה אינה מוגבלת רק לנושאים כלכליים וחלוקת הרכוש, אדם יכול לצוות על קיום תנאים המבטאים מסר אישי על השקפת עולמו, רגשותיו והערכים בהם הוא דוגל.

לדוגמא, אדם יכול להביע את רצונו בצוואה, כי בני משפחתו ישמרו על עקרונות מסוימים כגון קיום מנהגים דתיים ומסורת.

 

ירושה:

צוואה נערכת ע"י מצווה, אשר מבקש כי לאחר מותו יחולק רכושו בהתאם לרצונו. אך אנשים רבים אינם טורחים לכתוב צוואה ואז מותירים "חלל ריק", אך אותו ריק קיים רק לכאורה. גם אם אדם לא כתב צוואה בחייו, חוק הירושה קובע ברירת מחדל. כלומר: במסגרת צוואה, אדם רשאי לצוות כרצונו, אך בהיעדר צוואה, קובע חוק הירושה בסעיף 10, כי היורשים על פי חוק של אדם שנפטר, יהיו ילדיו (שיירשו מחצית מרכושו) ובן או בת זוגו בחייו (אשר יירשו את המחצית השנייה). הם יהיו ה"יורשים על פי דין".

נהוג להבדיל בין הצוואה עצמה שנכתבה ונחתמה מראש על ידי המנוח לבין צו ירושה אשר מתקיים בהיעדר צוואה, כלומר, כאשר המנוח לא השאיר  אחריו מסמך משפטי שמורה על החלוקה בהתאם לרצונו. עורך דין לדיני משפחה אמון בנושא זה גם על ניסוח הצוואה והפקדתה ברשם הירושות במידת הצורך כמו גם יצירת מערך ראיות סביב הצוואה שיסייע בעת  שישנו סכסוך צוואות . כמו כן, הוא עוזר לבני המשפחה לנהל מחלוקות שונות לאחר פטירתו של המנוח. מחלוקות אלו כוללות השגות/תקיפת על הצוואה ועריכת הסכמים קשורים כגון חלוקה בין יורשים, צו התנגדות לצו ירושה או צוואה וכו'.

שאלות ותשובות בנושא: צוואות וירושות

ניתן להגיש התנגדות לקיום הצוואה לרשם לענייני ירושה. ההתנגדות תידון בבית המשפט.

על אחד היורשים לפנות לרשם לענייני ירושה להוציא צו ירושה.

ככלל, האלמן/ה יזכה ב 50% מהרכוש, ושאר 50% הנותרים יחולקו בין שאר היורשים, קרי: הילדים. במידה וגם אחד הילדים נפטר, חלקו יעבור ליורשיו.

ככל, הסמכות היא לבית המשפט לענייני משפחה. אולם לעיתים יש חריגים.

ההורים השאירו צוואה, אולם היא אינה ברורה וניתנת לפירושים שונים. בנוסף חסרים בה פרטים נוספים, במקרה שכזה ניתן לפנות לבית המשפט. בית המשפט ינסה להתחקות אחר רצונו האמיתי של המוריש, הן מנוסח הצוואה, והן מנסיבות נוספות. אציין כי בדרך כלל בית המשפט מנסה, ככל הניתן, לתת לצוואה פירוש שיקיים את הצוואה, ויעדיף אפשרות זו על האפשרות של ביטול הצוואה.

צוואה הדדית יכולה להיעשות בין בצוואה אחת, היינו מסמך אחד, ובין בשתי צוואות מקבילות. בצוואה שכזו, כל צד מצווה את רכושו לאחר מותו לצד האחר.

אם בני הזוג עודם בחיים, ניתן למסור הודעה מאחד הצדדים לצד השני, ואזי צוואותיהם ההדדיות של המצווים בטלה. היה ואחד מהצדדים הלך לעולמו. אם טרם חולק העיזבון, אזי בין הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את הצוואה, יסתלק מחלקו בעזבון. אם כבר חולק העזבון, בן הזוג שנותר בחיים ישיב לעיזבון את כל מה שירש מבן הזוג שנפטר, ואזי יוכל להסתלק.

כן, בהתקיים אחד מן המקרים הבאים: או שמקום מגוריו האחרון של המוריש היה בישראל, או שרכושו נמצא בישראל.

ההתנגדות מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה ובה יש לנמק את העילה מדוע המבקש סבור כי יש לפסול את הצוואה. כך, ניתן להתנגד לצוואה למשל בשל השפעה בלתי הוגנת על המצווה

ככלל, תוך 14 יום ממועד פרסום דבר הגשת הבקשה בעיתון, אך לרוב, ניתן להגיש את ההתנגדות גם אם חלף מועד זה, כל עוד לא ניתן צו קיום צוואה.

סיפורי הצלחה

בקרוב יתווסף סיפורים

מאמרים בנושא: צוואות וירושות

צוואות וירושות