נזיקין וביטוח

פירוט פוליסות לביטוח חיים

פירוט פוליסות שונות לביטוח חיים

  1. פוליסות הכוללות רכיב חיסכון או שאינן כוללות רכיב חיסכון.
  2. פוליסות שבוצעו במסגרת פרטית או דרך מקום העבודה ואז השם השיווקי הוא ביטוח מנהלים (למרות שאותה פוליסות משווקת לכל פועל…).
  3. פוליסות שנותנות כיסוי ביטוח חיים ישיר למוטבי המבוטח או שמהוות בטוחה עבור בנק למשל במסגרת ביטוח חיים למשכנתא.

חריגים לפוליסה – בכל פוליסה קיימים חריגים אשר בגינם חברת הביטוח אינה מכסה את המבוטח גם בעת קרות מקרה הביטוח ולדוגמה- התאבדות בשנה הראשונה לפוליסה.

סיפורי הצלחה

רשלנות מקצועית

בעל מקצוע התרשל וישלם ללקוח סכום של 270,000 ש"ח!!!

החליקה בחנות וקיבלה פיצוי 15,000 שקל

מאמרים בנושא: פירוט פוליסות לביטוח חיים

חוק הפיצויים לנפגעי ת"ד