עבודה

פיצויי פיטורין

פיצויי פיטורין

חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 1963 (להלן: "חוק פיצויי פיטורים") קובע שמי שעבד שנה אחת ברציפות (או שתי עונות, אם מדובר בעובד עונתי) זכאי לתשלום פיצויים אם פוטר על ידי מעסיקו. גובה הפיצוי מחושב כך: אם עבדם בשכר חודשי, מגיע לכם פיצוי בסכום של שכר חודשי אחד כפול מספר חודשי העבודה לחלק ל – 12 חודשים.

 

האם אתם זכאים לקבל פיצויי פיטורים?

פיצויי פיטורים מגיעים לכל עובד שפוטר, אם עבד למעלה משנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. אך אם נדייק, יש המון מקרים שהחוק מגדיר, בהם זכאי עובד להתפטר על דעת עצמו ולקבל תשלום פיצויים החל מהתפטרות עקב הצטרפות לשירותי הביטחון ועד לעזיבת מקום העבודה לטובת טיפול בילד חולה.

מסיבות רבות יכול לטעון המעסיק, שלא מגיעים לעובד פיצויי פיטורים. בואו לבחון אתנו, האם עליכם לשלם פיצויים לעובד שפוטר, או שהוא לא זכאי לקבל את כספי הפיצויים שלו.

במשרדנו ניתן לקבל גם יעוץ והכוונה כיצד להתפטר ממקום העבודה באופן חוקי מבלי להפסיד את הפיצויים לעובד שמגיעים לכם.

 

מהם המקרים שחוק פיצויי פיטורים תקף?

מצד שני, ברוב המקרים, מי שמתפטר מרצונו ממקום העבודה, אינו זכאי לפיצוי פיטורים על פי חוק פיצוי פיטורים. אולם, יש מקרים יוצאים מהכלל, שהחוק מציין אותם, בהם גם המתפטר זכאי לקבל פיצויי פיטורים. בשביל שלא תיפלו בין הכיסאות אספנו עבורכם חלק מהמקרים הללו:

פיטורים סמוך לסיום השנה

אם עובד פוטר סמוך לתום השנה הראשונה בעבודה, יראו את הפיטורים, אם לא הוכח אחרת, כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי הפיטורים ולכן פיטורים כאלה לא ייפגעו בפיצוי הפיטורים המגיעים לכם.

התפטרות של הורה

עובדת שילדה יכולה להתפטר עד ל-9 חדשים מיום הלידה במטרה לטפל בתינוקה. לפיצוי זכאים גם מי שמקבל ילד למשמורת, לאימוץ לאומנה. במקרים מסוימים גם אב יוכל להתפטר על מנת להיות זכאי לתשלום רכיב זה.

מצב בריאותי

אם עובד מתפטר בשל מצב בריאותו או של בן-משפחתו מדרגה ראשונה, ולאור הממצאים הרפואיים (מוגדר בידי רופא תעסוקתי כבלתי כשיר לעבודה), תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות, ההתפטרות תחשב כפיטורים.

 

פיצויי פיטורים לעובד אם המעסיק נפטר או פשט רגל, ייחשב כאילו העובדים פוטרו ממקום העבודה. אם המעסיק העביר את מקום העבודה למרחק של 45 קילומטר לפחות מהמקום הקודם, תוכלו לקבל פיצוי גם אם אתם הם אלה שהתפטרו מהעבודה.

 

התפטרות בשל פגיעה בתנאי העבודה

התפטרות לרגל העתקת מגורים

עקב נישואין, או מעבר ליישוב בו מתגורר בן זוגו, או אם העובד עובר ליישוב חקלאי או ליישוב באזור פיתוח.

הרעה בתנאי העבודה

אם התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי עבודה או בנסיבות שביחסי העבודה (הורדה בשכר, הורדה ממשרה מלאה לחצי משרה, אי קבלת תנאי סוציאליים למרות הבטחה כזאת וכדומה), רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים, ומלבד שהעובד נתן התראה על כך למעסיקו טרם ההתפטרות.

 

התעמרות מעסיק בעובד (שגם נחשב לנסיבה ביחסי עבודה)

אם המעסיק נוהג להתעמר ולהתעלל בעובד באופן מילולי ואחר, חובה על העובד להתריע בפני המעסיק, כי אם ימשיך בהתנהגותו כלפיו הוא יקום ויעזוב. אם לאחר ההתרעה, המעסיק ממשיך להתעמר בעובד, הוא יכול להתפטר והתפטרותו תיחשב לפיטורים.

 

אי חידוש חוזה עבודה

עובד המועסק על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה, מחשיבים זאת כאילו פוטר. אבל אם המעסיק הציע לו לחדש את חוזה עבודה, וזאת 33 חדשים לפני תום החוזה הקיים והעובד סירב לחדש את החוזה – רואים אותו לעניין זה כאילו התפטר.

 

עובד שנפטר

המעסיק ישלם לשאיריו פיצויים כאילו פיטר אותו. "שאירים" לעניין זה הם בן הזוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו (במקרה והוא גר עמו), וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח. אם אין בן-זוג או ילדים – ילדים והורים שעיקר פרנסתם התבססה על הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות 12 חודשים לפני פטירתו וכל פרנסתם הייתה על הנפטר, יקבלו את הפיצויים.

 

חוק פיצויי פיטורים מדגיש מקרים ספציפיים שהם מגיע פיצוי לעובד אך ייתכן ומקרים מסוימים שלא צוינו במאמר יקרו במציאות.

סיפורי הצלחה

צו הריסה בוטל

מאמרים בנושא: פיצויי פיטורין

דמי מחלה
זכויות עובדים