ביטוח לאומי

פטור ממס הכנסה

פטור רפואי ממס הכנסה

כל אדם בעל מוגבלות על רקע רפואי שעדיין עובד וכן פנסיונרים שמפרישים מיסים מקצבתם, יכולים לבקש בעזרת עורך דין פטור ממס הכנסה, בין אם מדובר בעובדים שכירים בהווה או בעבר או בבעלי מקצועות חופשיים. חשוב לדעת שאפשר לקבל בעזרת עורך דין פטור ממס הכנסה גם אם לא מרוויחים הכנסה מעבודה אלא מהשכרת נכס.

 

מי זכאי לפטור:

כדי להיות זכאי לפטור ממס הכנסה, על העובד להיות בעל לפחות 90% נכות קבועה בחישוב משוקלל או נכות זמנית משוקללת שנקבעה למשך 185 ימים לפחות.

אדם העומד בתנאי הזכאות של פטור ממס הכנסה יכול לקבל החזרי מס רטרואקטיבית ובנוסף, הפטור תקף לגבי הכנסות עתידיות מכאן ואילך, כך שבפועל הוא יפסיק לשלם מס הכנסה מרגע קבלת הפטור ובהתאם לתקופת הזכאות, כך שאם נקבעה נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% לצמיתות אזי הפטור הינו לצמיתות.

עובד שכיר או כל מי שלא הגיש דוחות למס הכנסה, יכול לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עד 6 שנים מיום הגשת הבקשה לרבות השנה השוטפת. עובד עצמאי או בעל שליטה או כל מי שהגיש דוחות למס הכנסה, יכול לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עד 3 שנים מיום הגשת הבקשה, כאשר במקרים מסוימים ניתן לקבל אף יותר מכך. תקופת הזכאות הרטרואקטיבית נקבעת בהתאם למועדי הנכויות, קרי, אדם יהיה זכאי להחזר מס רטרואקטיבי החל מהמועד בו נקבעה דרגת הנכות העומדת בסף הנדרש לצורך פטור ממס.

תקרת היקף הפטור, פקודת מס הכנסה קובעת תקרות הכנסה פטורות המעודכנות מדי שנה בשנה.

נכון לשנת 2023 התקרה הפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית, במקרים שתקופת הנכות עולה על 365 יום, היא 326,280 ש״ח.

אדם שהינו חסר הכנסות מיגיעה אישית יכול להנות מפטור ממס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית עד לתקרה של 79,320 ש"ח (נכון לשנת 2023).

סיפורי הצלחה

זכאות לקצבה

מ-0% נכות ל-100% נכות

הכרה בנכות מהעבודה

קצבה חודשית 45% נכות

תשלום רטרו לשנה נכות ילד

קצבה חודשית 1,676 ש"ח לילד

נכות כללית עדילה

תשלום חד פעמי בנוסף לקצבה חודשית

נכות מעבודה

תשלום חד פעמי בנוסף לקצבה חודשית

רשלנות מקצועית

בעל מקצוע התרשל וישלם ללקוח סכום של 270,000 ש"ח!!!

החליקה בחנות וקיבלה פיצוי 15,000 שקל

מאמרים בנושא: פטור ממס הכנסה

חוק הפיצויים לנפגעי ת"ד