מיסים וחברות

עבירות מע"מ

עבירות מע"מ

רשות המיסים פועלת כל העת במספר דרכים לאיתור עוסקים, אשר אינם משלמים מיסים כדין. 

עוסקים אשר אינם משלמים מיסים נחלקים ל-2 קבוצות עיקריות: 

קבוצה א' – עוסקים/אזרחים נורמטיביים, אשר אינם מדווחים ו/או משלמים מיסים כדין, בשל מצוקה כלכלית ו/או נסיבות אישיות קשות, המונעות מהם לעמוד בחיובים על פי החוק. רשות המיסים מתייחסת אל הנמנים על קבוצה זו, ככאלו שביצעו עבירות מס טכניות.  

קבוצה ב' – עברייני מס, אשר פועלים מתוך רצון להתחמק מתשלום מיסים. רשות המסים מתייחסת אל הנמנים על קבוצה זו, ככאלו שביצעו עבירות מס מהותיות. 

 

עם גילוי חשד לביצוע עבירות על פי חוק מס ערך מוסף, נפתח ברשות המיסים תיק גילוי עבירה, ועניינו של העוסק נבחן בקפידה.  

 

שלב א' – הליך ביקורת

על פי רוב, עניינו של העוסק נבחן תחילה על ידי מחלקת הביקורת בתחנות המע"מ.

העוסק, בין ישירות ובין באמצעות מנהל החשבונות ו/או רואה החשבון המייצג, יידרש להמציא למבקרי מע"מ את מלוא חומר הנהלת החשבונות ו/או מסמכים ספציפיים הנדרשים לצורך ברור החשד.

 מבקרי מע"מ יבחנו את המידע, אשר נמסר על ידי העוסק ויצליבו מידע זה, עם מידע המצוי בידי רשויות מס ערך מוסף (מידע שהתקבל מעוסקים אשר התקשרו עם העוסק הנבדק, מידע שהתקבל מבנקים ועוד).

בהמשך יקרא העוסק לחקירה בפני המבקר המטפל בתיק, שיכול ותהא תחת אזהרה. עליך להתייעץ עם עו"ד מקצועי בתחום היות וישנה חשיבות מכרעת להמשך ההליך והפחתת הסיכונים.

 

שלב ב' – הליך חקירה

במידה והליך הביקורת העלה, כי העוסק לא קיים את הוראות מס ערך מוסף, ייחקר העוסק תחת אזהרה.

 בשלב זה יובהר לעוסק, כי הוא נחקר בחשד לביצוע עבירות על פי חוק מס ערך מוסף, כי הוא זכאי להיוועץ בעורך דין, וכי זכותו לשמור על השתיקה, אולם יהא בכך כדי לחזק את הראיות כנגדו.

במסגרת הליך החקירה תחת אזהרה ייבחנו מבקרי רשות המיסים, האם אי מילוי הוראות החוק נעשה מתוך רצון להתחמק מתשלום מס ערך מוסף, או שמא הדבר נעשה בהיסח הדעת, או בשל העדר יכולת כלכלית. היה ויסתבר למבקרי רשות המיסים, כי מדובר בתיק חקירה מהותי ומשמעתי, יצטרפו לחקירה, לצד המבקרים, חוקרים ממחלקות החקירות של רשות המיסים.

 

בתום החקירה יוחלט האם קיים בסיס לחשד והתיק יועבר להמשך טיפול על ידי המחלקה המשפטית, לקראת הגשת כתב אישום.

 

שלב ג' – טיפול המחלקה המשפטית

עם סיום החקירה, והיה ונמצא חשד לביצוע עבירות מס, יועבר התיק לידי המחלקה המשפטית.

על פי רוב הטיפול בתיקי מס ערך מוסף יעשה על ידי תובע מאחת מן היחידות המשפטיות ברשות המיסים, בהתאם לאזור הגיאוגרפי בו נוהלה החקירה:

 

לאחר גיבוש ראיות התיק הועבר ליחידות התביעות מע"מ השונות הפרוסים ברחבי הארץ ובמקרים מסוימים אף לפרקליטות המחוז, לאחר שחומר הראיות נבחן, יחליט אחד מהפעולות הבאות: 

  1. החלטה על סגירת התיק מחמת העדר אשמה, העדר ראיות.
  2. החלטה על ביצוע השלמות חקירה.
  3. החלטה על הגשת כתב אישום, ובחירת סעיפי האישום: עבירות טכניות ו/או עבירות מהותיות.
  4. החלטה על סיום ההליכים המשפטיים בתיקים מהותיים על דרך של תשלום כופר כסף.
  5. החלטה על סיום ההליכים המשפטים בתיקים טכניים על דרך של הטלת קנס מנהלי.

סיפורי הצלחה

בקרוב יתווסף סיפורים

מאמרים בנושא: עבירות מע"מ

אין עדיין מאמרים בנושא עבירות מע"מ, בקרוב...