ביטוח לאומי

מחלת מקצוע

מחלת מקצוע

מחלה שנגרמה לנפגע כתוצאה ישירה מסביבת ותנאי העבודה בהם הוא עובד.

ההכרה של המוסד לביטוח לאומי במחלת הנפגע כמחלת מקצוע מזכה אותו בהטבות כלכליות ומעניקה לו זכויות שונות.

ישנה רשימה סגורה של מחלות שנחשבות "מחלות מקצוע" ורק מבוטח הלוקה באחת מהן ואשר התקיימו לגביו הנסיבות העובדתיות (מקום ואופי עבודתו עונים על הקריטריונים הקבועים בתקנות), יוכר כנפגע עבודה.

רשימת מחלות המקצוע מפורטת בתוספת השנייה ל"תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח בפני פגיעה בעבודה) תשי"ד-1954" . (הפניה לתוספת השניה)

 

פגיעת מיקרו טראומה: 

 

פגיעות זעירות חוזרות ונשנות אשר גרמו במצטבר למחלת הנפגע עקב עבודתו יכול שיוכרו כמיקרו טראומה וכתאונת עבודה, המיקרו טראומה היא תולדה של הפסיקה ומטרתה לעקוף את הרשימה הסגורה של מחלות המקצוע, על מנת שתובע יוכר כנפגע מיקרו טראומה על ידי המוסד לביטוח לאומי, עליו להוכיח תשתית עובדתית מתאימה, היינו, כי במסגרת עבודתו הוא מבצע בלי סוף את אותה התנועה שגרמה לו למחלה, עניין זה הינו מורכב לכשעצמו ורק מהטעם הזה מומלץ כי עורך דין ילווה את הנפגע בתביעתו מול המוסד לביטוח לאומי.

פיצוי בגין תאונות עבודה מכוח פוליסות ביטוח שונות במידה והמעסיק היה רשלן –  נפגע עבודה יכול לתבוע פיצויים מחברת הביטוח המבטחת את מעסיקו ומכוח פוליסת חבות מעבידים.

כמו כן, בפני הנפגע האפשרות לתבוע פיצויים מכוח פוליסת תאונות אישיות/ביטוח חיים או ביטוח מנהלים הכוללת לרוב הרחבת כיסוי עקב אובדן כושר עבודה או נכות כתוצאה מתאונה.

נפגע המעורב בתאונת עבודה שהיא תאונת דרכים, זכאי לקבלת פיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו לו מחברת הביטוח, במסגרת פוליסת ביטוח החובה של הרכב.

נפגע המעורב בתאונת עבודה שאירעה ברשות ציבורית ובנסיבות של רשלנות, רשאי אף הוא לפנות בתביעה לפיצויים בעילת רשלנות כנגד חברת הביטוח המבטחת את הרשות הציבורית.

סיפורי הצלחה

זכאות לקצבה

מ-0% נכות ל-100% נכות

הכרה בנכות מהעבודה

קצבה חודשית 45% נכות

תשלום רטרו לשנה נכות ילד

קצבה חודשית 1,676 ש"ח לילד

נכות כללית עדילה

תשלום חד פעמי בנוסף לקצבה חודשית

נכות מעבודה

תשלום חד פעמי בנוסף לקצבה חודשית

רשלנות מקצועית

בעל מקצוע התרשל וישלם ללקוח סכום של 270,000 ש"ח!!!

החליקה בחנות וקיבלה פיצוי 15,000 שקל

מאמרים בנושא: מחלת מקצוע

חוק הפיצויים לנפגעי ת"ד