משפחה וירושה

מזונות

מזונות

מוטלת על האב חובת תשלום דמי מזונות. מדובר בתשלומים שנועדו לכלכל את ילדיו של האב וכן לכלכל את האישה. התכלית לחובת תשלום דמי מזונות היא תכלית מוסרית וסוציאלית, לפיה אין מקום להותיר ילדים ללא פרנסה, לבוש וכלכלה. כך גם כאשר מדובר באישה.

תשלום מזונות מוטל על האב כלפי כל אחד מילדיו. תפקידם של דמי מזונות, הוא לדאוג לכך שהאישה והילדים יחיו ברמת חיים סבירה, גם לאחר פרידה, כאשר התא המשפחתי אינו שלם.

ככלל, דמי מזונות משולמים באופן דיפרנציאלי, כלומר: שיעור דמי מזונות לא זהה בכל גיל. דמי מזונות משולמים עד לסיום השירות הצבאי של הילדים 

ילד הזכאי לקבלת דמי מזונות עלול לאבד את זכויותיו במקרים בהם הוא מוכרז כילד "מורד" המזלזל באביו ואף מגיב אליו בתוקפנות ו/או במקרים בהם הילד מוכרז בן סרבן שמסרב להיפגש עם אביו בהתאם להסכם הסדרי ראייה. יחד עם זאת, חשוב לציין ולהבהיר שההחלטה בדבר ביטול דמי מזונות (במלואם או בחלקם) הינה בסמכות בית המשפט לענייני עבודה ו/או בתי הדין הרבניים בלבד והיא תתקבל אך ורק במקרים בהם בית המשפט ישתכנע שהסיבות אשר הובילו לכך שהבן "מורד" באביו או מסרב להיפגש עימו, אינן קשורות להתנהגות האב.

סיפורי הצלחה

בקרוב יתווסף סיפורים

מאמרים בנושא: מזונות

צוואות וירושות