משפחה וירושה

ידועים בציבור

ידועים בציבור

זוג ידוע בציבור בישראל הינו זוג המקיים מסגרת חיים משותפת מבלי להינשא וזאת במידה ומערכת היחסים ביניהם מקיימת שני תנאים עיקריים, האחד, בני הזוג מקיימים מסגרת חיי אישות כבעל ואישה, והשני, בני הזוג מנהלים משק בית משותף.

התנאי הראשון להגדרת מעמדם של זוגות ידועים בציבור הוא למעשה פועל יוצא של מערכת היחסים הנרקמת בין בני הזוג, כאשר התנאי השני נועד לבחון השלכות משפטיות כאלו ואחרות הקשורות למסגרת החיים המשותפת אותה מקיימים בני הזוג.

כיום, מעמדם המשפטי של זוג ידוע בציבור בישראל משתווה ברובו למעמדו המשפטי של בני זוג הנשואים זה לזו באופן רשמי.

יחד עם זאת, הסדרה רשמית של בני זוג ידוע בציבור מתאפשרת באמצעות עריכת הסכמי ממון המיועדים לצרכי הסדרת מכלול ענייני הרכוש, הנכסים והכספים העומדים לרשותו של כל אחד ואחד מבני הזוג הידוע בציבור. על פי חוק יחסי ממון המונהג בישראל מאז שנת 1973, כל זוג ידוע בציבור רשאי לערוך הסכם ממון הזהה בתכניו ואופיו להסכמי ממון הנערכים בין בני זוג נשואים. הסכם זה מתייחס בין היתר להיבטי השלכת השיתוף בין ידועים בציבור חלוקת רכוש במקרים של פירוד ו/או פטירה של אחד מבני הזוג. כמו כן, ההסכם מחייב את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה ובכך למעשה ההסכם מגדיר (הלכה למעשה) את מעמדם המשפטי של בני הזוג הידועים בציבור ומאפשר להם ליהנות ממגוון רחב של זכויות המשתוות ברובן לזכויות העומדות לבני זוג נשואים בישראל.

חשוב לדעת:

מעמדם המשפטי של זוגות ידועים בציבור מקנה לילדיהם (המשותפים ו/או משותפים למחצה) זכויות שוות ערך לזכויותיהם של ילדים שנולדו לבני זוג נשואים.

במקרה של פירוד, השלכות ההכרה בידועה בציבור זהות להשלכות הנלוות להליכי גירושין בקרב בני זוג, במידה והידועה בציבור תהא זכאית למזונות משקמים לתקופה קצובה. דמי מזונות אלו נועדו לסייע לידועה בציבור ברמה הכלכלית לאחר פירוד מבן זוגה והם ניתנים בכל אותם מקרים בהם ניתן להוכיח כי הידועה בציבור הייתה תלויה כלכלית בבן זוגה לאורך תקופת חייהם המשותפים.

סיפורי הצלחה

בקרוב יתווסף סיפורים

מאמרים בנושא: ידועים בציבור

צוואות וירושות