מקרקעין

חוזה מכר מקרקעין

חוזה מכר מקרקעין

הסכם מקרקעין הוא כל הסכם העוסק בנכס מקרקעין.בין אם מדובר בקניה,ובין אם מדובר במכירה של הנכס, ההסכם יכונה חוזה מכר מקרקעין; ישנם גם הסכמים ביחס להקניית זכויות אחרות בנכס וכן הסכם שכירות. 

הסכם מקרקעין הוא אחד מההסכמים החשובים העוסק במכירה או קניה של מקרקעין.

בשל החשיבות הרבה שלו נקבעו מספר דרישות חובה על פי החוק בכל הנוגע לחוזה מכר מקרקעין. לפני שעושים צעד כלשהו שוכרים עורך דין מנוסה, תפקידו יהיה לקרוא היטב את הסכם המכר ולדאוג שאין בו מוקשים שעלולים לסבך את העסקה בשלב כלשהו. חשוב שעורך הדין יהיה מומחה במקרקעין ובעל ניסיון בתחום, היות וכפי שצוין קודם לכן, בעסקאות מקרקעין עובר הרבה מאוד כסף מיד ליד ולכן, חשוב שיהיה בעל מקצוע בקיא, אחראי ומנוסה. הדברים הראשונים שעל עורך הדין לבדוק הנם:

זהות קוני ומוכרי הנכס, מדובר בבדיקה קריטית בה בודק עורך הדין, מול הרשויות הממשלתיות המוסמכות, שהאדם המציג את עצמו כבעל הנכס, אכן רשום ככזה, ויש בידיו את הסמכות להעמיד את הנכס למכירה ולנהל עליו משא ומתן. חשוב לדעת מול מי אתם עומדים, מה המוניטין הכלכלי של האיש, האם מכר בעבר נכסים, מה האיתנות הפיננסית שלו וכו'. כל אלה, ובתנאי שהנתונים חיוביים, יסייעו לכם לצלוח בצורה טובה את העסקה. כמו כן, בדיקת הרישום תראה לכם, האם קיים אדם נוסף המחזיק באחוזי בעלות כלשהם בנכס.

זכויות הצדדים, בדיקה חשובה ביותר המוודאת את זכויות הצדדים בחוזה. יש לבדוק את זכויות המוכרים כפי שהן רשומות בטאבו או, מנהל מקרקעי ישראל או בחברה המשכנת. הזמינו נסח טאבו בו תקבלו פירוט מלא אודות הזכויות והחובות הקשורות בנכס לרבות, פרטי הנכס כגון: גוש, חלקה ותת חלקה.

שאלות ותשובות בנושא: חוזה מכר מקרקעין

אין חובה שכזו. אולם מכיוון שלמכירת/קניית דירה היבטים נוספים, כגון היבטים משפטיים, תכנוניים, היבט מיסוי, וכו׳, יהיה נכון להיות מיוצג ע"י עו"ד. בנוסף, חשוב מאוד לבצע מספר בדיקות הכרחיות כגון: מצב הזכויות בנכס, מי הבעלים הרשום, האם ישנם עיקולים, שעבודים וכו׳.

"הטאבו" הוא לשכת רישום המקרקעין. נסח הטאבו הוא למעשה מעין תעודת הזהות המשפטית של הדירה. בנסח רשומים הזכויות של המוכרים, מצב החובות על הדירה (חובות משכנתא) וכו'. נסח טאבו מקורי מהווה ראיה מוחלטת למצבה המשפטי של הדירה (וזאת בניגוד לנסח שהוצא מהאינטרנט).

הערת אזהרה היא הערה הנרשמת בנסח הטאבו בדבר התחייבות בכתב של בעל המקרקעין לעשות עסקה במקרקעין, או להימנע מלעשות עסקה להערת האזהרה יש שני מטרות. האחת, למנוע מבעל המקרקעין לבצע עסקה הסותרת את תוכן הערת האזהרה, והשנייה היא להודיע ולהזהיר את כל מי שמתעניין בנכס, כי ישנה התחייבות של בעל הנכס לעשות עסקה, או להימנע מלעשות עסקה.

ככלל, זיכרון דברים הוא חוזה מחייב. יש להיזהר בטרם חותמים על זכרון דברים, טרם התייעצות עם עורך דין, ובטרם נבדקו הזכויות של הדירה, וכל שאר הבדיקות הרלוונטיות.

עקרונית כן. אולם צריכים להתקיים בו מספר תנאים הכרחיים, כגון האם הייתה גמירות דעת בין הצדדים, מסוימות ועוד. כלומר, יש לבדוק האם הצדדים אכן התכוונו כי זכרון הדברים יהיה מחייב, האם זיכרון הדברים היה רק שלב בדרך לחוזה האמיתי. האם נכללו בזיכרון הדברים הפרטים המהותיים לעסקה לפיכך לאור מורכבות הדברים, מומלץ שלא לחתום על זכרון דברים בטרם היוועצות עם עו"ד.

היוון הוא למעשה תשלום חד פעמי לרשות מקרקעי ישראל בגין תקופת החכירה מרשות.

כאשר מדובר בהסכם מכר, עורך הדין יכול לייצג את שני הצדדים להסכם. 

יש לתבוע בבימ"ש. על פי רוב, תביעות שכאלה יוגשו בסדר דין מקוצר. שהינו ההליך המתאים ביותר לסוג תביעות שכזה.

שכירות עד 5 שנים אינה טעונה מסמך בכתב. אולם עדיין כדאי מאוד ורצוי שכל שכירות תהיה עם מסמך כתוב. בנוסף, ניתן יהיה לרשום בטאבו שכירות שעולה על 10 שנים.

סיפורי הצלחה

צו הריסה בוטל

מאמרים בנושא: חוזה מכר מקרקעין

פיצול דירות