אזרחי

זכויות יוצרים

זכויות יוצרים

זכות יוצרים היא הגנה שניתנת ליוצר או בעלים מפני שימוש בלתי מורשה ביצירה וחוק זכויות יוצרים מגדיר את סוגי היצירות שעליהן חלה ההגנה.

בעידן הרשתות החברתיות והאנטרנט, נושא השמירה על זכויות יוצרים ברשת מעסיק רבים מאיתנו. זכות היוצרים מוענקת באופן אוטומטי ליצירה ואין צורך לבצע פעולה של רישום.

ראשית, יש להבין שיצירה מקורית הנמצאת ברשת מוגנת בזכויות יוצרים והשימוש ללא רשות מפורשת מהיוצר אסורה לשימוש.

זכות יוצרים תהיה בתוקף במשך כל חייו של היוצר ואף עד 70 שנה לאחר מותו.

ישנם מקרים בהם כן ניתן לעשות שימוש ביצירה גם ללא אישור היוצר אך קיימת חובה "לתת קרדיט" כאשר משתמשים ביצירה כאמור, ועל כן חייבים להכיר את המקרים מתי מותר ואיך, ומתי אסור.

הפרת זכויות יוצרים עלולה לגרור תשלום פיצויים בסך של 100,000₪, וכן חסימה של חשבון הרשת (כגון חסימת חשבון היויטיוב של המפר) – תשלום הפיצויים הוא ללא צורך להוכיח כי נגרם נזק כלשהו.

שאלות ותשובות בנושא: זכויות יוצרים

יצירה יכולה להיות סרטון, פוסט, תמונה, בלוג, מאמר ,ספר, יצירת אומנות, יצירה מוזיקלית ועוד.

היצירה תהיה מוגנת אם מדובר ביצירה מקורית, ובנוסף עומדת באחד התנאים :

 1. פורסמה לראשונה בישראל.
 2. היוצר היה אזרח ישראלי או התגורר בישראל בעת יצירת היצירה באופן קבוע.
 3. היצירה מוגנת בזכויות יוצרים על פי אמנות בינלאומיות עליהן מדינת ישראל חתומה.

בהחלט, ישנם תוצרים אשר החוק לא חל עליהם. תוצרים אלה מאופיינים בכך שהם כלליים ואין להם כל ביטוי ייחודי ואישי של היוצר.

החוק לא חל על:

 1. רעיון  – רעיון לתוכנת מחשב (הרעיון לא מוגן התוכנה כן מוגנת).
 2. תהליך ושיטת ביצוע  – מתכון למאכל (פרסום סרטון מצולם כן יהיה ביטוי מוגן).
 3. מושג מתמטי.
 4. עובדה או נתון.
 5. חדשות היום – פרסום האירוע לא יהיה מוגן אך אם נכתבה כתבה המתייחסת לכך היא עשויה להיות מוגנת.
 • שימוש הוגן למטרת לימוד, מחקר, ביקורת דיווח ועוד.
 • שימוש ביצירה אחרת כבדרך אגב בתוך יצירת צילום , קולנוע או תקליט (לדוג' תמונה המופיעה בסרט. הכללה במתכוון של יצירה מוסיקלית, לרבות המילים הנלוות אליה, בצירה אחרת לא תיחשב לשימוש אגבי).
 • שידור או העתקה של יצירה הנמצאת כדרך קבע במקום שלציבור יש גישה אליו.
 • תוכנת מחשב – ניתן להישתמש אך אסור לעשות שימוש בקוד המקור ואף אסור ליצור תוכנה דומה באופן מהותי, אפילו אם שפת הקוד שונה.
 • יש לשים לב כי יצירה הנמצאת ברחבי הרשת אינה נחשבת כיצירה הנמצאת במקום ציבורי.
 • יש לשים לב כי השאלה לעניין האם השימוש היה הוגן תיבחן על ידי בתי המשפט בהתאם לנסיבות של כל אירוע.
 • חובה לתת קרדיט ליוצר היצירה גם במקרה בו השימוש ביצירה מותר.
 • חובה להימנע מביצוע שינוי ביצירה היכולים לפגוע בשמו ו/או בכבודו של היוצר.
 • במידה ויש ספק האם מדובר שימוש מותר ביצירה מוגנת, מומלץ לפנות לקבלת יעוץ משפטי מקצועי.

שימוש הוגן ביצירה מותר למטרות כגון: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עתונאי, הבאת מובאות או הוראה ובחינה על ידי משרד החינוך.

לצורך בחינה של הוגנות השימוש ביצירה ישקלו, בן השאר, כל אלה:

(1) מטרת השימוש ואופיו;

(2) אופי היצירה שבה נעשה השימוש;

(3) היקף השימוש, מבחינה איכותית וכמותית, ביחס ליצירה בשלמותה;

(4) השפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה;

(ג) השר רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם ייחשב שימוש לשימוש הוגן;

על מנת להשתמש ביצירה מוגנת , יש חובה לפנות אל היוצר עצמו ולקבל ממנו אישור לשימוש.

כאמור, יש לעשות ככל הנדרש, כלומר לפעול בשקידה סבירה כדי לקבל את אישורו של היוצר אך ישנם מקרים שהיוצר לא ידוע ולא אותר גם לאחר נסיון שכזה. 

במקרים בהם היוצר לא ידוע ולא אותר יש לציין זאת בעת השימוש ביצירה, וכן להתחייב להפסיק את השימוש במידה והיוצר יבקש זאת.

ביצירה שאינה מוגנת בזכות יוצרים ומותרת לשימוש, ניתן לעשות זאת תוך מתן קרדיט ליוצר תוך המנעות מפגיעה ביצירה, בשמו או בכבודו של היוצר.

זכות יוצרים ביצירה היא הזכות הבלעדית לעשות ביצירה, או בחלק מהותי ממנה, פעולה, אחת או יותר כפי שמפורט מטה, בהתאם לסוג היצירה. לכן, מי שאינו היוצר לא יכול לעשות את הפעולות הבאות ללא אישור מהיוצר:

 • העתקה (בכל דרך) של יצירה שלא נמצאת במקום פומבי באופן קבוע.
 • פרסום לגבי יצירה שעדיין לא פורסמה.
 • ביצוע פומבי של יצירה שאינה ציבורית (השמעה או הצגה באופן פומבי של יצירה בציבור

לגבי יצירה ספרותית, יצירה דרמטית, יצירה מוזיקלית ותקליט).

 • העמדה היצירה לרשות הציבור, באופן שמאפשר לו נגישות בדרך ובזמן שיבחר.
 • עשיית יצירה נגזרת – יצירה מקורית  המבוססת באופן מהותי על יצירה אחרת כגון תרגום או עיבוד.

סיפורי הצלחה

צו הריסה בוטל

מאמרים בנושא: זכויות יוצרים

אין עדיין מאמרים בנושא זכויות יוצרים, בקרוב...