ביטוח לאומי

ועדות רפואיות

ועדות רפואיות

ליווי וייצוג של הלקוח בוועדות רפואית:

ייצוג בוועדות רפואיות ביטוח לאומי מחייב הכנות מוקדמות, והמבקש זכאי לליווי עורך הדין המדבר בשמו. יש צורך להביא מסמכים רפואיים ואחרים המעידים על טיפולים שונים ו/או משלימים והוועדה כוללת רופא מקצועי מטעם המוסד לביטוח לאומי.

הוועדה מתחילה בהצגת המבקש, הוא יתושאל על מצבו הגופני והנפשי ושאלות רלוונטיות אחרות. 

למעשה, הוא יצטרך בתוך פרק זמן קצר לטעון טענותיו ולהציג מסמכים רפואיים רלוונטיים המעידים על מצבו הרפואי.

 במקרים רבים, נוצר לחץ  אצל המבקש מעצם המעמד, אשר עלול לגרום לכך שהוא לא יצליח להתבטא כהלכה וישכח לציין טיעונים חשובים ומנצחים. 

מסיבה זאת ואחרות, יש צורך בעורך דין היודע להגיב היטב ולהציג בפני הוועדה הרפואית את הטענות הרפואיות, עורך הדין מכיר את התנהלות הוועדה ויודע לנווט היטב מולה.

לאחר שהמבקשים מסיימים עדותם ולאחר עזיבתם יקבע הרופא את אחוזי הנכות על פי ספר הליקויים הקיים. במקרים חמורים, הוא עלול להחליט שכלל לא קיימת נכות.

החלטת הוועדה היא בעלת משקל ומשמעות גבוהה.  על פיה ועל פי דרגת הנכות הנקבעת, יקבל הנכה את הקצבה החודשית לכל חייו.

 ההחלטה אף יכולה לשמש כבסיס להגשת תביעה מול חברות ביטוח פרטיות המבטחות תאונות דרכים ועבודה שבגללן נפגע האדם.

כל קצבה או סכום כסף אחר הנפסק ללקוח יכול לסייע לו לשיקום חייו ולניהול אורח חיים נורמטיבי.

 

ערעורים לוועדות רפואיות:

מבוטח שהגיש תביעת נכות למוסד לביטוח לאומי ואינו מרוצה מהחלטת הוועדה הרפואית לקביעת נכות, יכול לפנות לוועדה לעררים של הביטוח הלאומי. על מנת למקסם את סיכויי ההצלחה של הערעור, ישנה הזכות להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לגבי דרגת הנכות שלהם, באם הם סבורים שנקבעה להם דרגה נמוכה מהנדרש.  בנוסף, הם רשאים גם להגיש ערעור בנוגע לתאריך תחילת הנכות, כפי שקבעה עבורם הוועדה הרפואית בביטוח לאומי. הדבר עושי להיות רלוונטי עבור מבוטחים שמרגישים שהתאריך שקבעה להם הועדה כמועד תחילת הנכות הוא מאוחר מדי.

הגשת ערעור על  החלטת ועדה רפואית מוגבל ל- 30 ימים מקבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית לקביעת אחוזי נכות. 

נימוקי הערעור ניתנים להגשה נפרדת בתוך 60 ימים ממועד קבלת ההחלטה, אולם אף שהביטוח הלאומי יכול לאשר את הטיפול בערעורים שהוגשו בתוך 90 ימים מקבלת תשובת הוועדה, עדיף שלא להסתמך על כך אלא להגיש את הערעור בזמן

 

תוצאות הערעור:

בעקבות הגשת ערעור על החלטת הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, ועדת הערר מוסמכת לקבל את בקשת העורר להעלאת דרגת הנכות מעבודה, או לחליופין – להמליץ דווקא על הקטנת אחוזי הנכות שנקבעו לו במקור. גם ערעורים שנוגעים למשך הנכות (זמנית או קבועה) או לתאריך תחילתה כפי שקבעה הוועדה הרפואית, עשויים שלא להיות מאושרים או להסתיים בהמלצת ועדת הערר לשנות את ההחלטה המקורית באופן שאינו מיטיב עם המבוטח, במידה והוועדה לעררים ממליצה להפחית את דרגת הנכות, היא תודיע על כך למבוטח והוא יוכל לבקש בו במקום לבטל את ערעורו, הסיכויים עולים על הסיכונים בהגשת ערעור על החלטות ועדה רפואית, ולבטח כשהדבר מתבצע בהכוונה וליווי של עורך דין ביטוח לאומי מנוסה.

הגשת ערר על החלטת ועדה רפואית בביטוח הלאומי הינו הליך חשוב וחיוני עבור מבוטחים הסבורים שמצב נכותם הוערך באופן שגוי, זהו תהליך פורמלי הדורש התייחסות קפדנית לתאריכים ולניירת, והוא עשוי לדרוש גם ייצוג משפטי. עם זאת, ערר שמתקבל יכול לגרום לשינוי באחוזי הנכות של העובד ובזכאותו לתגמולים. לכן חשוב להתנהל בצורה נבונה בהליך הערעור ולהסתייע בעו"ד.

סיפורי הצלחה

זכאות לקצבה

מ-0% נכות ל-100% נכות

הכרה בנכות מהעבודה

קצבה חודשית 45% נכות

תשלום רטרו לשנה נכות ילד

קצבה חודשית 1,676 ש"ח לילד

נכות כללית עדילה

תשלום חד פעמי בנוסף לקצבה חודשית

נכות מעבודה

תשלום חד פעמי בנוסף לקצבה חודשית

רשלנות מקצועית

בעל מקצוע התרשל וישלם ללקוח סכום של 270,000 ש"ח!!!

החליקה בחנות וקיבלה פיצוי 15,000 שקל

מאמרים בנושא: ועדות רפואיות

חוק הפיצויים לנפגעי ת"ד