חדלות פרעון

הסדר נושים

הסדר נושים

הסדר נושים הוא הסכם בין אדם פרטי או חברה החייבים כספים לזולתם, שנועד לשנות את התנאים לתשלום החוב כדי להקל על החייב בפירעונו. 

בהגעה להסדר נושים ישנם יתרונות רבים עבור נושים וחייבים כאחד.

לחייבים לרוב משתלם להגיע להסדר חוב עם נושיהם כדי לחסוך מעצמם את הליך חדלות הפירעון שאורך זמן רב, וכרוך בהגבלות רבות ופגיעה בשמו הטוב.

הליך חדלות פירעון כדרך לקבלת הפטר חובות, כרוך בחקירה פולשנית של מצבו הכלכלי של החייב ובמסגרתו מוטלות עליו הגבלות רבות כגון צו לעיכוב יציאה מן הארץ, הגבלות על שימוש בחשבון הבנק ובכרטיסי אשראי, הגבלה על הקמת חברות וכהונה בתפקידים שונים ועוד. 

מצד הנושים, היתרון בהסדר חובות מחוץ להליכי חדלות פירעון, הליכים משפטיים מול החייב או הליכי גבייה בהוצאה לפועל, הוא החזר מהיר יותר של החוב. שכן, בהליכי חדלות פירעון מוגדר הסדר נושים שלא תמיד מאפשר לבעל החוב לקבל לידיו את הכספים בתוך פרק זמן סביר.

אולם בהסדרי נושים עשויים להיות גם חסרונות, הנובעים מהצורך להתפשר כדי להגיע להסכם שמקובל על כל הצדדים. מבחינת החייב, המשמעות של הסכם נושים היא צורך לעמוד בתשלומים כבדים שעשויים להיפרס על פני תקופה ארוכה. מבחינת הנושים, המשמעות של הסכם נושים היא לרוב ויתור על חלק מכספי החוב וקבלת היתרה מהחייב בתשלומים דחויים שנפרסים לאורך זמן רב.  

סיפורי הצלחה

ביטול עיקול

ביטול פקודת מאסר מזונות

ביטול עיקולים

הסרת עיקול ברמ"י על נכס מקרקעין

צו פתיחת הליכים חדל"פ

מאמרים בנושא: הסדר נושים

פתיחת חדל"פ