משפחה וירושה

הסדרי ראיה

הסדרי ראיה

משמורת ילדים והסדרי ראיה מהווים חלק מרכזי בכל הליך גירושין המתנהל בין בני זוג שלהם ילדים משותפים. במסגרת הליך הגירושין, יכולים ההורים העומדים בפני פירוד וגירושין להגיע להחלטה משותפת בכל הנוגע לענייני המשמורת על ילדיהם וזאת במסגרת הסכם הגירושין אותו הם מקדמים. במקרים בהם בני הזוג אינם מנהלים את הליך הגירושין באמצעות הסכם גירושין משותף הם למעשה מעניקים לבית המשפט לענייני משפחה ו/או בית הדין הרבני לפסוק עבורם בנוגע לענייני המשמורת על ילדיהם.

מהם הקריטריונים לקביעת החזקת הילדים?

בית המשפט לענייני משפחה ו/או בית הדין הרבני הדן בענייני משמורת ילדים, פוסק את החלטותיו על סמך 2 עקרונות משפטיים מובנים, האחד, טובת הילד, והשני חזקת הגיל הרך. עקרון חזקת הגיל הרך קובע כי החזקה על ילדים מגיל לידה עד גיל 6 תהא בידי האם וזאת למעט מקרים בהם הוכח כי האם איננה בעלת מסוגלות הורית המותאמת ל טובת הילד.

לאחר קביעת ענייני המשמורת על הילדים, ההורים המתגרשים נדרשים להגיע להסדר ראייה שמטרתו מתן אפשרות להורה אשר אינו המשמורן הבלעדי לשמור על קשר רציף ותקין עם ילדיו. הסדרי הראיה מיושמים אף הם באמצעות הסכם גירושין משותף לבני הזוג ו/או בהתאם לפסיקת בית המשפט לענייני משפחה ו/או בית הדין הרבני.                                                                   

הסדרי ראיה מקובלים במסגרתם להורה שאינו המשמורן הבלעדי קיים הסדר שלפיו הוא רשאי להיפגש עם ילדיו אחת או פעמיים לשבוע משעות אחר הצהריים ועד לשעות הערב ולשהות במחיצת ילדיו בכל סוף שבוע שני לסירוגין. יחד עם זאת, הסדרי הראיה ניתנים לשינוי תכוף בהתאם לצרכי ההורים, כאשר כל שינוי בהסדר מחייב את הגשת ההסכם לבית המשפט לענייני משפחה ו/או בית הדין הרבני לצרכי אישורו.

הליכי גירושין בהם בני הזוג לא מגיעים להסכם ראיה משותף, בתי המשפט לענייני משפחה ו/או בתי הדין הרבניים הם אלו המוסמכים לדון בנושא הסדרי ראיה ולפסוק את פסיקתם בנושא. בחלק מהמקרים, לצורך קבלת ההחלטה המשפטית בנוגע להסדרי הראיה, בתי המשפט לענייני משפחה ו/או בתי הדין הרבניים מבססים את החלטותיהם על סמך המלצות הניתנות להם באמצעות תסקיר פקידת סעד הנערך על ידי פסיכולוג ילדים או עובדות סוציאליות.

שאלות ותשובות בנושא: הסדרי ראיה

בדרך כלל נהוג לקבוע הסדרי ראיה בסדר הבא : פעמיים באמצע שבוע משעות אחר הצהריים עד שעות הערב וכן כל שבת שניה. כל זאת כמובן, בכפוף לכך שהסדרים אלו לא פוגעים בסדר החיים הרגיל של הילדים. העיקרון המנחה הוא לקבוע את אותם הסדרי ראיה אשר ישקפו את טובת הילדים.

לראות את ילדיך זו זכות ולא חובה ועל כן לא ניתן לחייב אותך לראותם. אולם, במידה ואינך עומד בהסדרי הראיה שקבעו לך עם ילדיך, הרי שיכולות להיות לכך השלכות כלכליות בעבורך מאחר והאם (שהנה ההורה המשמורן במקרה שלך) תוכל להגיש תביעה לדמי טיפול היות ועליה לטפל בילדים בזמן שהם היו אמורים להיות איתך.

ראשית, במידה ואינך יכול לעמוד במועדים הקבועים לעיתים רחוקות, הרי שכל שעליך לעשות הוא לשוחח עם האם ולהודיעה על כך ואולי יחד תוכלו למצוא מועד חלופי. במידה והסדרי הראיה שנקבעו לך עם ילדיך אינם ניתנים לקיום מבחינתך והאם לא מוכנה לתאם איתך מועדים חלופיים, הרי שעליך להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט אשר נתן את פסק הדין בעניין הסדרי הראיה או לחילופין אישר את הסכם הגירושין אשר כולל בתוכו הוראות בדבר הסדרי ראיה.

החשיבות בהסדרי ראיה קבועים ומסודרים,  על מנת שתוכל לבנות מערכת יחסים יציבה עם ילדיך. יציבות בהסדרי ראיה רק תואיל להתפתחותם של ילדיך.

המגמה בפסיקה הנה לקבוע הסדרי ראיה מעטים וקצרים עם תינוק, זאת מכיוון שתינוק זקוק בשלב ההתחלתי לביטחון אותו הוא מקבל מהאם.

בד"כ הסדרי ראיה נקבעים על ידי בתי המשפט לענייני משפחה או בתי הדין הרבניים, לאחר שאלו קיבלו חוו"ד של פקידת סעד אשר בדקה ובחנה את נסיבות המשפחה לגופן.

לפי דיני ישראל, האב מחויב לשלם את מלוא דמי המזונות ההכרחיים הנדרשים לקיום הבסיסי עבור ילדיו הקטינים, כגון: מזון, ביגוד, מדור, וכו’, עד הגיעם לגיל 15 שנה.

ניתן ליתן תוקף של פסק דין להסכם גירושין גם בבית הדין הרבני וגם בבית משפט לענייני משפחה.

ההסכם במצב דברים מעין זה נקרא הסכם פירוד, הסכם זה מסדיר את כל העניינים הנובעים מעצם הגירושין לרבות ענייני מזונות, רכוש ומשמורת ויצפה אף את האפשרות של גירושין.

האישה זכאית למחצית מהרכוש המשותף ולתשלום של מזונות אישה. כמו כן, אם הילדים הנם מתחת לגיל 6, היא זכאית למשמורת מלאה עליהם מתוקף חזקת הגיל הרך. כן, בהתאם להסדר המשמורת, תהיה האישה זכאית לתשלום מזונות הילדים.

בענייני רכוש, הגבר זכאי למחצית מהרכוש המשותף. בענייני משמורת, יוכל האב לדרוש זמני שהות ( הסדרי ראייה) או משמורת משותפת על הילדים, בהתאם לנסיבות. בכל הנוגע לתשלום מזונות הילדים, החל מיולי 2017, כאשר הילדים הם מעל גיל 6 ומצויים במשמורת משותפת, ישנו שוויון בנטל המזונות בין האב לבין האם.

תלונת שווא יכולה להיחשב כלשון הרע , אז זכאי הנפגע לפיצוי כספי במסגרת תביעת נזיקין.

יש לפנות לייעוץ משפטי של עורך דין לגירושין, על מנת שיפעל להפרכת האשמת השווא וסגירת התיק במשטרה.

הסכם ממון צריך להתייחס לכל הרכוש הקיים ערב ההסכם, כמו גם לרכוש עתידי. כן, עליו להפריד בין רכוש פרטי שישוב לבעליו בעת פרידה, לבין רכוש משותף שיחולק בין הצדדים בעת פרידה, באופן שייקבע בהסכם.

בהחלט. ראשית, כדי להגן על זכויות הילדים מפרק א’ ברכוש. שנית, כדי למנוע סכסוך כלכלי בין בני הזוג במקרה של פרידה.

באמצעות הסכם ממון המגדיר את אותו הנכס (דירה) כרכוש אישי, אשר לא ייכלל בחלוקת הרכוש בין בני הזוג בעת גירושין, אלא יישאר בבעלותו הבלעדית של בן או בת הזוג שרכשו אותו.

הפרמטרים העיקריים להסדר של משמורת משותפת הם מסוגלות הורית מתאימה, אורח חיים המאפשר שהות עם הילדים מחצית מהזמן ויכולת כלכלית.

בשל חזקת הגיל הרך, משמורת משותפת נפוצה יותר מגיל 6 והלאה, אך בהסכמת בני הזוג, ניתן להחיל הסדר זה גם בגילאים צעירים יותר. בעת קבלת החלטה זו, יש לקחת בחשבון גם את ההשפעה של הסדר המשמורת על החבות במזונות ילדים.

במקרה שבו בני הזוג הם בעלי אותה רמת הכנסה, יכול בית המשפט לענייני משפחה לבטל את חובת המזונות. אז, כל אחד מהצדדים ישלם את הוצאות הילדים כאשר הם בחזקתו ותהיה התחשבנות רק על הוצאות חריגות של הילדים.

בהתאם לשלושה פרמטרים עיקריים: היקף צרכיה של האישה, רמת החיים בה חיו בני הזוג לאורך שנות הנישואין ומצבו הכלכלי של הבעל בהווה.

סיפורי הצלחה

בקרוב יתווסף סיפורים

מאמרים בנושא: הסדרי ראיה

צוואות וירושות