ביטוח לאומי

דמי פגיעה

דמי פגיעה

לדמי הפגיעה קיים גבול עליון הקובע כי לא ניתן לקבל למעלה מ- 1,114 ש"ח לכל יום, כמו גם כי הם ניתנים למשך 91 ימים בלבד, כאשר מאותם דמי פגיעה מנכים מס הכנסה, ביטוחי בריאות וכמובן – דמי ביטוח לאומי.

קיים מנגנון של דמי פגיעה מופחתים אשר נועד לסייע לעובדים שנקבע להם אי כושר עבודה חלקי כתוצאה מפציעה המצריכה טיפול ו/או מנוחה, כאשר אילו על אותו עובד להחסיר מספר שעות כתוצאה מטיפולים רפואיים – המוסד לביטוח לאומי יכסה 75% מכמות השעות שעליו להחסיר למשך 91 ימים.

סיפורי הצלחה

זכאות לקצבה

מ-0% נכות ל-100% נכות

הכרה בנכות מהעבודה

קצבה חודשית 45% נכות

תשלום רטרו לשנה נכות ילד

קצבה חודשית 1,676 ש"ח לילד

נכות כללית עדילה

תשלום חד פעמי בנוסף לקצבה חודשית

נכות מעבודה

תשלום חד פעמי בנוסף לקצבה חודשית

רשלנות מקצועית

בעל מקצוע התרשל וישלם ללקוח סכום של 270,000 ש"ח!!!

החליקה בחנות וקיבלה פיצוי 15,000 שקל

מאמרים בנושא: דמי פגיעה

חוק הפיצויים לנפגעי ת"ד