עבודה

דמי מחלה

דמי מחלה

דמי מחלה לעובד נצברים מידי חודש, והעובד רשאי לנצלם אך ורק לצורך אישי.

על פי חוק כל עובד שנעדר בגין מחלה נדרש להציג אישור מחלה לעבודה, אותו המעסיק מגיש לביטוח לאומי, וללא אישור זה לא זכאי העובד לקבל את דמי המחלה שלו.

 

חוק תשלום דמי מחלה:

חוק דמי מחלה התשל"ו – 1976 קובע מה יהיה התשלום הניתן לעובד אם לא הגיע לעבודה בשל מחלתו. החישוב מתבצע בהתאם למספר הימים בהם נעדר, כאשר אם לא נקבע אחרת בהסכם קיבוצי החישוב יתבצע לפי הטבלה הבאה:

 

התשלום עבור מספר ימי המחלה

לא ניתן תשלום ביום הראשון למחלה.

ביום ה-2 למחלה ניתן תשלום בגובה מחצית הסכום אותו זכאי היה לקבל העובד ביום עבודה מלא.

ביום ה-3 ניתן תשלום בגובה מחצית הסכום אותו זכאי היה לקבל העובד ביום עבודה מלא.

מיום ה-4 ומעלה ניתן תשלום מלא עבור יום העבודה.

 

עובדים שעתיים:

את דמי המחלה עבור עובד חודשי קל להסיק מהטבלה, אך כיצד יחושבו דמי המחלה של עובד שעתי? ימי מחלה לפי חוק לעובד המקבל משכורת לפי כל שעת עבודה, ואינו עובד מספר קבוע של שעות יומיות או מקבל שכר גלובלי ולא לפי שכר המינימום נקבעים בצורה שונה מעט.

משום שמספר היום עבור עובד שעתי אינם קבועים, מתבצע חישוב המתבסס על 12 חודשי העבודה האחרונים של העובד. סכום השעות בהן עבד מחולק למספר ימי העבודה – וכך נקבע השכר הממוצע לכל יום עבודה. לדוגמה, עובד שעבד 200 ימים בשנה, בהם עבד במצטבר 400 שעות – שכרו היומי יחושב כשכר השעה X2. לעומתו עובד שעבד 100 ימים בשנה, והגיע לאותן 400 שעות, שכרו היומי יחושב לפי השכר לשעה X4.

 

ומה לגבי שבתות וחגים?

כאן שיטת החישוב נפרדת לעובד שעתי וחודשי. בחישוב ימי העבודה לא נכללים שבתות וחגים, בהם העובד השעתי לא היה עובד בכל מקרה. לכן, אם ימי המחלה היו בתקופה שבה, לדוגמה, חל חג הפסח העובד היומי לא יזכה לתשלום. לעומת זאת, עובד חודשי, ששכרו מבוסס על סכום גלובלי, יקבל את ימי המחלה לפי חישוב הממוצע החודשי ללא חישוב ימי שבת וחג.

 

פגיעה בהיקף משרה:

איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה חוק עבודת נשים, אוסר על מעביד לפגוע בהיקף משרה או בהכנסתה של עובדת או עובד שחלה הגבלה על פיטוריהם, אלא בהיתר הממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת. הממונה לא תתיר פגיעה בהיקף המשרה, אם היא לדעתו בקשר לעילה שבשלה חלה אותה הגבלה.

שאלות ותשובות בנושא: דמי מחלה

תשלום ימי מחלה בגין היעדרותו של העובד מתבצע עם תשלום השכר הקבוע, וזאת בתנאי שהגיש את אישור המחלה בזמן.

 

במשרדנו מייצגים עובדים ומעסיקים בתביעות בגין דמי מחלה שלא שולמו, ששולמו לא בזמנם ומוגדרים כמולנים ועוד. לפניכם מידע נוסף בנושא דמי מחלה לעובד. נשמח לעמוד לשירותכם לייעוץ וייצוג לצורך מיצוי כל זכויותיכם על פי חוק.

הבריאות מעל לכל אך לפעמים תוקפת אותנו מחלה ואנו עדיין בוחרים להגיע לעבודה. מדוע? איננו יכולים לספוג את השכר הנמוך יותר בעקבות ימי מחלה רבים. ישראל היא מדינה סוציאלית, ולכן, בניגוד למדינה כמו ארה"ב למשל, נקבע בחוק תשלום גם עבור חלק מהימים בהם עובד נאלץ להעדר מעבודתו בשל מחלה.

לכן חשוב לדעת מהם התנאים לקבלת תשלום על ימי מחלה והאם קיים הבדל בין עובדים שעתיים למקבלי משכורת גלובלית חודשית? כל זאת במאמר לפניכם המפרט על שיטת חישוב דמי מחלה.

סיפורי הצלחה

צו הריסה בוטל

מאמרים בנושא: דמי מחלה

דמי מחלה
זכויות עובדים