הוצאה לפועל

בקשת צו תשלומים

בקשה לצו תשלומים

אדם שחייב כספים וקיים לו תיק בהוצאה לפועל, יכול להגיש בקשה לרשם הוצאה לפועל לצו תשלומים (פריסת חוב לתשלומים) שמתווה את אופן פירעון החוב לפי גובה סכום חודשי למשך תקופה מוגדרת של חודשים. המטרה בצו זה היא להקל על החייב לשלם כנדרש את חובותיו ולאפשר לו לשוב למסלול חיים תקין באופן הדרגתי, מאשר להקשות עליו באמצעות פירעון בתשלום אחד מלא וכבד ביותר.

מתי אפשר להגיש בקשה לצו תשלומים:

כאשר החייב מקבל אזהרה ומגלה שאינו מסוגל לעמוד בתשלומים שנקבעו בה, החייב יכול להגיש בקשה לצו תשלומים, וזאת בתוך 20 ימים מיום שקיבל את האזהרה.

הבקשה צריכה להיות מפורטת ולכלול את כל הנימוקים והמסמכים שלפיהם החייב לא יכול לעמוד בצו התשלומים שנקבע בעניינו.

על החייב לצרף גם כתב ויתור סודיות ושאלון מצב כלכלי. השאלון כולל פרטים לגבי הנכסים, ההכנסות, והחובות שלו ושל בן זוגו. כמו כן עליו לפרט אודות חשבונות בנק שלו. במידה והחייב עצמאי, עליו לצרף אישור הכנסות ביחס לשנת המס האחרונה.

החייב כמובן מצהיר בשאלון בדבר אמיתות העובדות שפירט.

כמו כן, במעמד הגשת הבקשה לצו תשלומים בהוצאה לפועל, על החייב לשלם את התשלום הראשון בשיעור המוצע על ידו.

לאחר הגשת הבקשה לצו תשלומים בהוצאה לפועל, רשם ההוצאה לפועל בוחן את הבקשה והנספחים שצורפו לה. לעיתים הרשם מבקש השלמת מסמכים או מזמן את החייב לחקירת יכולת טרם ההחלטה בבקשה.

התקופות לתשלום חוב בתשלומים הם: 

בחובות של עד 100,000 ₪  פריסה של עד 3 שנים. 

בחובות של מעל 100,000 ₪  תתאפשר פריסת החוב ל-4 שנים מקסימום.

לדוגמא, אם החוב הוא 150,000 ₪, על חייב המגיש בקשה לצו תשלומים בהוצאה לפועל להציע לכל הפחות תשלום בסך 3,125 ₪ מידי חודש בחודשו, עד לפירעון החוב.

סיפורי הצלחה

ביטול עיקול

ביטול עיקולים

מאמרים בנושא: בקשת צו תשלומים

אין עדיין מאמרים בנושא בקשת צו תשלומים, בקרוב...