עבודה

בית הדין לעבודה

בית הדין לעבודה

תחום העבודה במדינת ישראל הינו תחום חשוב, ולכן, כל המקרים הקשורים לתחום דיני עבודה, נידונים במסגרת בית הדין לעבודה, אשר מתמחה בעיסוק זה.

דיני עבודה הינם בעלי חשיבות רבה, בעיקר, מתוך הצורך של המערכת המשפטית והחוקתית לדאוג לרווחתו של העובד אל מול מעסיקו. במדינת ישראל ישנם שני סוגים של בתי דין לעבודה: 

בתי הדין האזוריים לעבודה, בית הדין הארצי לעבודה. 

 

בית דין אזורי:

בתי דין האזורים הינם הערכאה הראשונה, אשר עליה ניתן לערער במקרה הצורך בבתי הדין הארצי לעבודה. בבית הדין האזורי ההרכב מונה שופט ושני נציגי ציבור, האחד מסקטור העובדים והשני מסקטור המעבידים, כאשר, כמובן, לאף אחד מן הצדדים אין יד או קשר לתיק הנדון.

 

בית דין ארצי:

בבתי הדין הארצי יושבים שלושה שופטים, וכן שני נציגי ציבור משני הסקטורים השונים של מקומות עבודה. בית הדין הארצי דן במקרים של סכסוכי עבודה במשק, וכן משמש כערכאה שנייה במקרים של ערעורים על החלטות בפסקי דין של בתי הדין האזוריים.

 

על אף העובדה כי דיני עבודה באים על מנת להגן על העובד במקום עבודתו, מבחינת תנאי העבודה והרווחה הסוציאלית, ישנם מיקרים, ובעיקר כאשר מגיעים למצבים בהם המעסיק עבר על החוק, או לא קיים את תנאי חוזה העבודה, או לא שומר על יחסי עובד מעביד.

במצב כזה יש לפנות לעורך דין המתמחה בדיני עבודה, על מנת שתוכלו לזכות באותם פיצויים המגיעים לכם מתוקף חוק. חשוב לדעת, כי למרות שהמדינה מגינה עליכם מבחינת חוקי ודיני עבודה, יש צורך בייעוץ וליווי משפטי מקצועי ומהימן.

סיפורי הצלחה

צו הריסה בוטל

מאמרים בנושא: בית הדין לעבודה

דמי מחלה
זכויות עובדים