ביטוח לאומי

אחוזי נכות

אחוזי נכות

ככל שהתאונה הותירה נזקי גוף שלא מאפשרים לאותו נפגע לשוב לעבודתו גם בתום 91 ימים מהפגיעה, הוא יהיה זכאי להגיש תביעת נכות שבמסגרתה יעבור וועדה רפואית, שתקבע נכות צמיתה או זמנית בשיעור מתאים לפגיעה. 

קבלת 10%-19% נכות מזכה את הנפגע בפיצוי כספי חד פעמי של 43 קצבאות, (לדוגמה: 19% מהמשכורת כפול  43 חודשים ).

קבלת 20% נכות ומעלה מזכה את הנפגע בקצבת נכות, בהתאם לשיעור הנכות והסכום הנגזר ממנו בתקנות הביטוח הלאומי. בנוסף, קבלת הקצבה מאפשרת (בעיקר בשיעורי נכות משמעותיים מ-40% ומעלה) זכויות נוספות כמו קצבת שר"מ (שירות רפואי מיוחד), קצבת סיעוד, גמלת ניידות ועוד.

שאלות ותשובות בנושא: אחוזי נכות

פגיעה בעבודה יכול שתהא אירוע תאונתי נקודתי ויכול שתהא נזק בריאותי שהתגבש אצל המבוטח במהלך שנות עבודתו.

מטרת הביטוחלנפגעי עבודה הינה לפצות עובדים במענק חד פעמי או בקצבה חודשית לכל ימי חייו, זאת בהתאם לאחוזי הנכות שיקבעו ע"י הועדה הרפואית שבפניה יופיע ותדון בעניינו.

פעמים רבות, המוסד לביטוח לאומי דוחה תביעות להכרה בתאונות עבודה.

הדחיה יכולה להיות: 

  • בטענה אין די ראיות לעצם התרחשות האירוע או האירועים הנטענים.
  • בטענה  כי אין קשר סיבתי רפואי בין האירוע הנטען לבין הנכות שנגרמה.
  • בטענה שהמבוטח כלל לא סבל מאי כושר עבודה בשל האירוע.
  • בטענת שיהוי.
  • בטענת התיישנות .
  • ועוד שלל טענות אפשריות.

היוועצות בעורך דין המתמחה בתאונת עבודה בשלב מוקדם של ההליך, תאפשר להגיש את התביעה בדרך הנכונה, בצירוף הראיות התומכות בה, תוך הימנעות מטעויות שיוכלו להקשות על ההכרה בתאונת העבודה בהמשך.

על פי סעיף 12 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז – 1956, ניתן לצרף נכויות אלו באמצעות תביעה נפרדת לצירוף דרגות נכות רק כאשר מתקיימים שני תנאי סף  כדלקמן: 

התנאי הראשון הוא שכתוצאה מאופיין המצטבר של הנכויות מצמצם המבוטח בדרך קבע את הכנסתו מעבודה לפחות 50%.  

התנאי השני הוא שלפחות אחת מהנכויות נמוכה מ – 20% ושצירופן יגיע ל – 20% ומעלה, באופן שיזכה את המבוטח בקצבה במקום מענק ואין זה משנה אם הנכויות הינן בגין תאונת עבודה או בגין מחלת מקצוע. 

לשם הדוגמא: ניתן לצרף למשל שלוש נכויות מפגיעות עבודה שונות בשיעור של 10% כל אחת או למשל שתי נכויות, האחת בשיעור 20% והשנייה בשיעור 10%.

 מצד שני, לא ניתן יהיה לצרף שתי נכויות מפגיעות שונות בשיעור 10% כ"א, שכן לפי חישוב שיטת הנכות המשוקללת (ולא אריטמטית) הקבועה בסעיף 11 לתקנות, צירוף שתי נכויות כאמור מביא ל – 19% נכות בלבד. 

הסבר: 

  • ברירת המחדל היא כי אדם נמצא בכשרות של 100%.
  • 10% נכות משאיר את אותו אדם בכשרות של 90% (10% מתוך 100% = 10%).
  • 10% נכות נוספים נספרים מה 90% שאותו אדם נמצא כעת (10% מתוך 90% = 9%).
  • סה"כ: 10%+9% = 19%.

מעבר לזכאות בקצבה במקום מענק, יתרון נוסף הטמון בהליך צירוף הנכויות הוא שהבסיס לחישוב תגמולי הנכות המצורפת הכוללת, יחושב לפי הפגיעה בעבודה, בה היה בסיס השכר של המבוטח הגבוה ביותר מבין הפגיעות.  

סיפורי הצלחה

זכאות לקצבה

מ-0% נכות ל-100% נכות

הכרה בנכות מהעבודה

קצבה חודשית 45% נכות

תשלום רטרו לשנה נכות ילד

קצבה חודשית 1,676 ש"ח לילד

נכות כללית עדילה

תשלום חד פעמי בנוסף לקצבה חודשית

נכות מעבודה

תשלום חד פעמי בנוסף לקצבה חודשית

רשלנות מקצועית

בעל מקצוע התרשל וישלם ללקוח סכום של 270,000 ש"ח!!!

החליקה בחנות וקיבלה פיצוי 15,000 שקל

מאמרים בנושא: אחוזי נכות

חוק הפיצויים לנפגעי ת"ד