דמי מחלה

דמי מחלה לעובד נצברים מידי חודש, והעובד רשאי לנצלם אך ורק לצורך אישי. על פי חוק כל עובד שנעדר בגין מחלה נדרש להציג אישור מחלה לעבודה, אותו המעסיק מגיש לביטוח לאומי, וללא אישור זה לא זכאי העובד לקבל את דמי המחלה שלו.   חוק תשלום דמי מחלה: חוק דמי מחלה התשל"ו – 1976 קובע מה […]

זכויות עובדים

רוצים לדעת מהן הזכויות לעובד שמגיעות לכם על פי חוק? חוששים שמעסיקכם פוגע בזכויות עובדים? במשרדנו ניתן ייעוץ לשכירים, שמעוניינים לבחון לאילו זכויות הם זכאים על פי חוק, וכיצד הם מממשים אותם בפועל. אם זיהיתם פגיעה בזכויותיכם, אנו זמינים לסייע לכם, כדי לוודא שתקבלו את כל מה שמגיע לכם בהקדם.   מקום העבודה הוא זירה […]

טיפולי פוריות

היעדרות עקב טיפולי פוריות: עובדת העוברת טיפולי פוריות וטיפולי הפריה חוץ גופית, זכאית להיעדר מהעבודה בהתקיים התנאים הבאים: הרופא המטפל אישר בכתב כי הטיפול מחייב את היעדרותה. באשר לתנאי זה אציין, כי לא מזמן ניתן פסק דין, אשר חייב תובעת בהוצאות משפט, לאור העובדה כי לא הציגה בפני המעביד אישור כי עוברת היא טיפולי הפריה.  […]

חופשת לידה

ילדת בשעה טובה, הנך זכאית לאחר הלידה לחופשת לידה של 14 שבועות, מהם 7 שבועות או פחות מזה כרצונך, הנך יכולה לנצל לפני יום הלידה המשוער והשאר לאחר הלידה. כחלק מזכויות נשים בהריון, עובדת שחלתה ו/או אושפזה בבית חולים תוך תקופת חופשת הלידה, לתקופה העולה על שבועיים, תהא זכאית: להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא […]

זכויות נשים בהריון

חוק עבודת נשים, אוסר על מעביד לפטר עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה, אם עבדה באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות, אלא אם ניתן היתר על ידי הממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת. ההודעות על הארכת חופשת הלידה תימסרנה למעביד בכתב. עובדת אשר פיצלה את חופשת הלידה עקב אשפוז של פחות מ-3 שבועות, […]

דמי מחלה

דמי מחלה לעובד נצברים מידי חודש, והעובד רשאי לנצלם אך ורק לצורך אישי. על פי חוק כל עובד שנעדר בגין מחלה נדרש להציג אישור מחלה לעבודה, אותו המעסיק מגיש לביטוח לאומי, וללא אישור זה לא זכאי העובד לקבל את דמי המחלה שלו.   חוק תשלום דמי מחלה: חוק דמי מחלה התשל"ו – 1976 קובע מה […]

מכתב פיטורין

אם עובד פוטר, על המעסיק לתת לו מסמך הודעה מוקדמת לפיטורים, אשר מכונה בקיצור "מכתב פיטורים", וזאת כאמור בסעיף 2(א) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001. עקרונית, החוק אינו מבדיל בין מקרה בודד של פיטורים למקרים שבהם מפוטרים מאות עובדים ואף למעלה מכך, כך שבכל מקרה, ללא קשר למספר העובדים המפוטרים, יש למסור לכל עובד […]

שימוע טרם פיטורים

על פי ההלכות סמכותו של מעביד לפטר עובד כפופה למגבלות שבחוק, לדוגמא: איסור פיטורי עובדת בהריון ללא אישור הממונה על חוק עבודת נשים; איסור פיטורים מחמת הפלייה כאמור בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה ועוד. בשנים האחרונות הוסיפה הפסיקה והטילה על מעסיקים הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי את החובה ליידע מראש את העובד על פיטוריו, לנמק […]

פיצויי פיטורין

חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 1963 (להלן: "חוק פיצויי פיטורים") קובע שמי שעבד שנה אחת ברציפות (או שתי עונות, אם מדובר בעובד עונתי) זכאי לתשלום פיצויים אם פוטר על ידי מעסיקו. גובה הפיצוי מחושב כך: אם עבדם בשכר חודשי, מגיע לכם פיצוי בסכום של שכר חודשי אחד כפול מספר חודשי העבודה לחלק ל – 12 חודשים. […]