פטור ממס הכנסה

כל אדם בעל מוגבלות על רקע רפואי שעדיין עובד וכן פנסיונרים שמפרישים מיסים מקצבתם, יכולים לבקש בעזרת עורך דין פטור ממס הכנסה, בין אם מדובר בעובדים שכירים בהווה או בעבר או בבעלי מקצועות חופשיים. חשוב לדעת שאפשר לקבל בעזרת עורך דין פטור ממס הכנסה גם אם לא מרוויחים הכנסה מעבודה אלא מהשכרת נכס.   מי […]

תביעות משרד הביטחון

תחום התביעות נגד משרד הביטחון כולל בתוכו חוקים ותקנות ספציפיים, כגון חוק הנכים, חוק משפחות חיילים שנספו במערכה, חוק חבלה בחופשה, תקנות הנכים וכו'. התחום כולל כמובן גם פסקי דין ספציפיים, שקבעו הלכות ספציפיות בכל תחום ומחלה, וחשוב להכיר אותם היטב, ולדעת לטעון מכוחם בהליך התביעה, ההליך בפני הוועדה הרפואית והליכי הערעור בבית המשפט. את […]

תאונות ספורט

סעיף 7 לחוק הספורט, התשמ”ח 1988 מחייב את ארגוני ו/או אגודות הספורט לבטח את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות על ידם ו/או מטעמם. כאמור ביטוח זה הוא ביטוח בסיסי ולא יכסה את הנזק האמיתי במידה ועקב הפציעה תקטע הקריירה של הספורטאי. על כן מומלץ לעוסקים בספורט מקצועני להרחיב את הכיסוי הביטוחי שלהם בביטוח תאונות […]

תביעה נגד העירייה

כל עירייה אחראית לשטח הציבורי בתחומה ועל אף חובתה לאתר ולתקן כל פגע, ישנם מצבים בו ברחבי העיר לעיתים נותרים מפגעים רבים אשר עלולים לסכן את התושבים או המבקרים בעיר. המקור לחובה זה הינו סעיף 235 לפקודת העיריות המגדיר את סמכויות העירייה בנוגע לרחובות. שם נקבע בתתי הסעיף בין היתר כי העירייה "תדאג לתיקונו, ניקויו, […]

חוות דעת רפואית

ייעודה של חוות הדעת הוא לקבוע האם התרחשה רשלנות רפואית, לקבוע מהו הנזק הגופני שנגרם בגינה ואת הקשר הסיבתי בין השניים. חוות דעת רפואית הינה מסמך רפואי המקביל למתן עדות בשבועה בבית המשפט הנכתב על ידי רופא מומחה בתחום בו המתלונן חש כי נגרם לו נזק רפואי או נפשי, במסגרת חוות הדעת המומחה בודק את […]

ועדות רפואיות

ליווי וייצוג של הלקוח בוועדות רפואית: ייצוג בוועדות רפואיות ביטוח לאומי מחייב הכנות מוקדמות, והמבקש זכאי לליווי עורך הדין המדבר בשמו. יש צורך להביא מסמכים רפואיים ואחרים המעידים על טיפולים שונים ו/או משלימים והוועדה כוללת רופא מקצועי מטעם המוסד לביטוח לאומי. הוועדה מתחילה בהצגת המבקש, הוא יתושאל על מצבו הגופני והנפשי ושאלות רלוונטיות אחרות.  למעשה, […]

תביעות סיעוד

ביטוח סיעודי הוא ביטוח שנרכש באמצעות קופת החולים או באופן פרטי. תביעת סיעוד מיועדת לתת סיוע במצבים שבהם המבוטח נדרש לסיוע כספי במקרים שבהם הוא ייקלע למצב סיעודי. מצב סיעודי הוא מצב דמנטי (כגון אלצהיימר) או מצב בו נוצר קושי בביצוע פעולות יום יומיות כתוצאה מתאונה או מחלה.  אל לנו לחשוב כי תביעות סיעוד מיועדות […]

ועדה רפואית לעררים

במידה ונקבעה נכות רפואית נמוכה, ניתן לערער בפני ועדה רפואית לערערים.  הועדה תכיל 3 רופאים שיבדקו את הערכת רופאי המוסד מדרג ראשון. ועדת ערער מתכנסת חודש ימים לאחר תוצאות ועדה ראשונה והגשת ערער. וועדה רפואית לערערים רשאית לקבוע אחוזי נכות גבוהים יותר, או לחילופין, להוריד אחוזים שניתנו לתובע בדרג ראשון. במצב זה, היא תודיע על […]