עתירות לבג"צ

בישראל קיימות 3 רשויות המשמרות את המבנה הדמוקרטי של המדינה. הרשויות הללו כוללות את הרשות המחוקקת (כנסת ישראל), הרשות המבצעת (ממשלת ישראל), והרשות השופטת (בית המשפט העליון). על מנת לקיים מערכת דמוקרטית חזקה ויציבה, בית המשפט העליון מהווה גם את בית המשפט הגבוה לצדק (או בקיצור: בג”צ). המשמעות של בג”ץ היא בכך שהוא מהווה את […]

צווי הריסה

משרד עורכי דין רגב, מזרחי ושות' מתמחים בייצוג מי שהוצאו נגדם צווי הריסה מנהליים ושיפוטיים. צו הריסה מוצא בדרך כלל על ידי הרשות המקומית בגין בניה ללא היתר, בגין הפסקת עבודת בניה, ובגין חריגות בניה. צו זה מיוחד במינו שכן הוא כולל בתוכו שני צדדים הצד המנהלי והצד השיפוטי. למעשה בשני הצווים הסמכות לדון נתונה […]

עתירה מנהלית לבימ"ש

מהי עתירה מנהלית? עתירה מנהלית היא הליך משפטי המוגשת לבית המשפט המחוזי ביושבו כבית משפט לעניינים מנהליים, במטרה לתקוף החלטה של רשות מנהלית, מעשה, או מחדל, החלטה מנהלית היא החלטה של גוף ציבורי, כגון ממשלה, עירייה, או רשות סטטוטורית אחרת.   היחוד של ההליך המנהלי ההליך המנהלי שונה מההליך האזרחי בכך שהוא מתמקד בביקורת השיפוטית […]

רשויות מקומיות

ארנונה ​הארנונה היא מס שנתי המוטל על החזקה בנכס, שעל המחזיק בנכס לשלמו לרשות המקומית. החוקים והתקנות מגדירים כללים בסיסיים לקביעת הארנונה שתוטל על כל נכס, אך מותירים בידי כל רשות גמישות מסוימת בבחירת אופני החישוב הפרטניים שבהם תשתמש. בהתאם לכך מפרסמת כל עירייה או מועצה מדי שנה צו ארנונה כללי לתושביה, ובתחילת שנת התשלום […]

רישוי נשק

מעוניין ברישיון נשק ולא יודע איך לעשות זאת? בקשתך לירשיון נשק נדחתה? בוטל רישיונך?  לצוות משרד רגב, מזרחי ושות' – עורכי דין התמחות בתחום רישוי הנשק, הגשת בקשות לרישיון נשק, הגשת עררים על ביטול רישיון נשק ודחיית בקשות לרישיון נשק. עורכי הדין במשרדנו יוצאי רשויות אכיפת החוק ובידם הידע והניסיון הנדרשים ומהווים יתרון משמעותי הן […]