עתירות אסירים

השהייה במאסר כרוכה בקושי רב לאסיר ובני משפחתו. מרגע שאדם נכנס בין כותלי הכלא, הוא מופקד לרשותו של שירות בתי הסוהר ואלו אמונים לפיקוח זכויותיו וחובותיו של האסיר בהתאם לחוק.

על בתי הסוהר מוטלת החובה להקפיד על איכות חייהם של כל אסיר ואסירה הכוללים תנאי מאסר מכבדים בסטנדרט ראוי ובהלימה עם החוק. 

אסירים (במקרים מסוימים גם עצורים) השוהים במתקני כליאה של שירות בתי הסוהר זכאים להגיש עתירה נגד שירות בתי הסוהר והגופים הפועלים במסגרתו ביחס לתנאי כליאתם ועמידה על זכויותיהם (חופשות, ביקורים משפחתיים, הגבלות אסורות, אי מתן טיפול רפואי הולם, תוכניות טיפול ושיקום) .

למי מגישים וכיצד?

ניתן להגיש את העתירה דרך האסיר ו/או העצור עצמו או באמצעות בני משפחתו או בת זוגו למפקד האגף בבית הסוהר ב-6 עותקים בליווי תצהיר לתמיכה בעובדות הכלולות בעתירה. 

את העתירה יש להגיש לבית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא מתקן הכליאה בו שוהה האסיר.

פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971

פקודת בתי הסוהר מסדירה את תנאי האסיר בבתי הסוהר במדינה. ע"פ פקודה זו, לכל אסיר ואסיר ישנה הזכות מכוח החוק, לעתור על פגיעה באי אילו מבין זכויותיו במהלך ריצוי עונשו. כאמור, החוק תקף הן ביחס לתקופת מאסר והן ביחס לתקופת מעצר.

סוגי עתירות

מרבית מן העתירות הנפוצות המוגשות בפני בית המשפט המחוזי, נשענות על צרכם של האסירים בקבלת תנאים מיוחדים זמניים כגון; יציאה מהכלא לצורך אירועי שמחה, או חלילה מצבי חולי וערש דווי. אולם, לעיתים נולד הצורך בהגשת עתירות אסירים המלינים בדבר תנאי המאסר הקיימים. בכדי לבחון היתכנות הצלחת העתירה כדאי להיוועץ עם עורך דין שידע לשקף את נסיבותיו של האסיר ו/או העצור.

מהן אמות המידה או השיקולים בגינם נשקלת העתירה לחיוב?

א. תנאים שאינם נאותים – תנאים שאינם עולים בקנה אחד עם הוראות החוק וכאמור גורמים לקיפוח זכויות האסיר, ייטה בית המשפט לפסוק לטובתו ויורה לבית הסוהר לעמוד במילוי חובותיו כפי שנקבע על ידי המחוקק.

ב. התנהגות טובה – בית המשפט ישקול לחיוב עתירה המוגשת על ידי אסיר בעל משוב- "פידבק" חיובי. הדבר בהחלט ייזקף לזכותו של אסיר המרצה את מאסרו ללא בעיות משמעת.

ג. חומרת העבירה – אחד מן הפרמטרים המרכזיים שנשקלים בבסיס קבלת ההחלטות ביחס לעתירה של אסיר הן מהות העבירה וחומרתה.

ד. בעיות על רקע מצב בריאותי לקוי- בקשות של אסירים למתן קבלת שירותים רפואיים אשר אינם נכללים במסגרת השירותים בין כותלי בית הסוהר יקבלו במרביתם תשובה חיובית וילוו על ידי הסוהרים אל המתקן הרפואי הנדרש.

רצוי לקחת עו"ד העוסק בתחום בעל נסיון עם גורמי החוק ורשויות האכיפה.

משרד עו"ד מוטי רגב נותן ייעוץ ומענה משפטי למגוון רחב הקשור בסוגיית תנאי אסירים, שחרור ממעצר, ייעוץ ממעצר וייצוג אסירים בערער על עתירות בפני בג"ץ.

עוד מאמרים בנושא: פלילי

הלבנת הון