נוטריון

מה זה נוטריון?

נוטריון הוא עורך דין המוסמך לאמת, לאשר, לבצע חתימת נוטריון ולערוך מסמכים משפטיים, אותם יכול לערוך רק בתפקידו.

לנוטריון יש סמכות רחבה לאשר מסמכים וכדו':

 

אישור נוטריוני:

אישור נוטריוני הוא אישור על עצם נכונות המסמך אשר הובא לפניו. הנוטריון מאשר אשר המסמך שהובא לפניו כי המסמך מקורי. נוטריון מאשר גם תרגומי מסמך שהובא מחו"ל לצורך העניין. האישור הזה ניתן על מסמכים רשמיים שונים כמו תעודות זהות ודרכונים, תעודות לידה ופטירה. כמו כן על פסקי דין והחלטות של בית משפט, תצהירים, אישורי מיסים, ותעודות לימודים.

אנו נפגוש צורך באישור נוטריוני אצל מי שרוצה ללמוד בחו"ל, שאז יצטרך להוכיח נכונות תרגום של תעודת בגרות, תעודת לידה וכדומה. או אדם המעוניין לעבוד בחו"ל, צריך להציג אישור תרגום דרכון, תעודה פלילית מהמשטרה, אישורי מיסים וכו'.וכן יורש המבקש לממש את נכסי הנפטר בחו"ל, כמו דירה או כסף בבנק, צריך להמציא אישור נוטריוני לתרגום צו קיום צוואה או צו ירושה, תעודת נישואין ולעתים גם של החלטות בית המשפט .כאשר יהיה צורך בתרגום מסמך מאנגלית לעברית בכדי שיהיה קביל בבית משפט , צריך שנוטריון יאשר את אמיתתו. במקרים אלו ואחרים, יש צורך בהצגת אישור נוטריוני, המאשר את נכונות התרגום של המסמכים. 

בכדי לספק את השירות הנ"ל , צריך הסמכה גם נוטריונית וגם הסמכת משרד המשפטים שמאשרת לנוטריון לאשר מסמך הכולל תרגום שפות.

 

חתימת ייפוי כוח: 

כאשר רוצים לבצע ייפוי כוח, בכדי לבצע עסקאות מקרקעין ,צריך הסמכת נוטריון אשר יוכל לתת אישור חתימה על ייפוי כוח בין אם זה באופן  כללי ובין אם זה לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין, אשר מייפים את כוחו של מי שאינו עורך דין. האישור הנוטריוני ניתן רק לאחר שנבדק כי החותם מבין את משמעות חתימתו.

סמכות אישור צוואה בפני נוטריון 

כאשר באים לערוך צוואה, יש כמה וכמה אפשרויות . אחת האפשרויות היא, צואה בפני רשות .כלומר בפני בית משפט או רשם הירושה או בית דין דתי. הצוואה נעשית בדרך של אמירה בעל פה בפני הרשות, או מסירתה בכתב לרשות. החוק קובע כי גם לנוטריון כוח כמו רשות לאשר עריכת צוואה בפני רשות, ולעניין זה כוחו יפה כמו שופט. אישור הצוואה ניתן רק לאחר שהמצווה יצהיר שזו צוואתו.

 

אימות על הסכם ממון:

בני זוג רבים בישראל עורכים הסכם ממון . הסכם הממון ניתן ביטוח למי מהצדדים על הצד שהתגרשו בני הזוג. בכדי לערוך הסכם ממון שיהיה קביל משפטית , או שיהיה אישור של בית המשפט להסכם , או שיהיה אישור נוטריון. שלנוטריון יש את הסמכות לתת אישור הסכם ממון בין בני זוג שנערך לפני הנישואין, אחרי שהוא מוודא שבני הזוג מבינים את משמעות הפעולה.

סמכויות אישורים נוספים:

-אישור חתימה בשם הזולת.

-חתימה על נכונות של העתק מסמך.

-אישור תצהיר ואישור הצהרה אחרת.

-מסמך אישור שפלוני חי.

-עריכת העדת מסמך סחיר.

-אישור נכונות רשימת מצאי.

-כדי לערוך מסמך ו/או לעשות במסמך פעולה אחרת. 

נזכור, שמסמך נוטריוני קביל כראיה בבית משפט ובכל רשות אחרת.

חתימת נוטריון ואפוסטיל :

כדי לאמת מסמך נוטריוני, לצורך שימוש בו בחוץ לארץ, מגישים את המסמך, לעובד ציבור היושב בבית המשפט, הנותן אישור אפוסטיל. בחתימתו האפוסטיל מעיד כי המסמך נחתם ע"י נוטריון ישראלי מוסמך. אישור זה תקף במרבית המדינות.

יש 2 סוגי אפוסטיל:

1.אפוסטיל על ידי משרד החוץ שהוא בעצם נועד לאשר מסמכים רשמיים של המדינה כמו תעודת נישואים וכיו"ב.

2.אפוסטיל על ידי  משרד המשפטים, שהוא בעצם פקיד בבית המשפט , שמאשר את האישור הנוטריוני שניתן על גבי המסמך.

עוד מאמרים בנושא: מקרקעין

צוואות וירושות
פיצול דירות